פרסומים > מאמרים > עבודה עברית
עבודה עברית

21.8.2007
הריון אינו "קרדום לחפור בו" - בתקופה האחרונה נערכו תיקונים משמעותיים בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954. מטרתו של החוק ראויה וחשובה, אך ככל חוק מגן יש מי שמנסה לנצלו לרעה
לקריאת המאמר


14.8.2007
הרשעה בעבירת משמעת פוסלת מינוי לתפקיד ציבורי - מפסיקה חדשה של בית הדין לעבודה עולה, כי ללא קשר לשאלת ה"קלון", הרשעה משמעתית יכולה לפסול אדם מלכהן במשרה ציבורית
לקריאת המאמר


25.7.2007
ניצול חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה – לא יישקל נגד העובדת - על אפליה עקיפה על רקע מימוש זכויות כהורה
לקריאת המאמר


2.7.2007
גם כשלא הוכחה הטרדה מינית חויב המעביד בפיצוי - גם בהיעדר תלונה רשמית מחוייב מעביד לברר ארוע הטרדה מינית בעבודה. מעביד שיפר חובתו - ישלם פיצוי
לקריאת המאמר