מפרי עטנו בעיתונות

24.6.2007
בחרת להיות קבלן? לא תוכל לתבוע כעובד - חוזה קבלני לבעל תפקיד בכיר הכולל תמורה הולמת וסעיף גדרון - מהווה הגנה מספקת מפני התכחשות מאוחרת של הקבלן לכדאיות הכלכלית של העסקה
- עו"ד דפנה שמואלביץ
לקריאת הכתבה

7.6.2007
מכרז - גם בלי הסכם קיבוצי - החובה לערוך מכרז היא חובה הלכתית, שמקורה במשפט המינהלי, ולכן עומדת על רגליה שלה ללא קשר בין המוסכם למעביד לארגון העובדים
- עו"ד דפנה שמואלביץ
לקריאת הכתבה

27.5.2007
זהירות ההסתדרות תתבע אתכם - על חריגה ממכסות העסקה בחוזים אישיים במסגרת הסכם קיבוצי
- עו"ד דפנה שמואלביץ
לקריאת הכתבה

22.5.2007
שילוח בינלאומי - עד כמה ניתן להגביל את ניידות העובדים
- עוה"ד אסתי נדל וגיל נדל
לקריאת הכתבה

21.3.2007
לשבות בחוכמה - במקום שביתה כללית, שפוגעת בעיקר בחלשים, הגיע הזמן לאמץ
דרכים חדשות לשביתה, שיפגעו במעבידים, ולא בכלל הציבור
- עו"ד דפנה שמואלביץ
לקריאת הכתבה

פברואר 2007
לפני שחותמים על חוזה עבודה - חמישה טיפים
- עו"ד דפנה שמואלביץ
לקריאת הכתבה

22.1.2007
הכל נשאר במשפחה - על העסקת קרובי משפחה אצל מעסיק ציבורי
- עו"ד דפנה שמואלביץ
לקריאת הכתבה

26.12.2006
הישמרו ממתנדבים - התקשרות עם מתנדב חושפת את המעסיק לסיכון של תביעה לתשלום זכויות המתנדב כעובד, למפרע
- עו"ד אייל לוי
לקריאת הכתבה

6.12.2006
שלילת רכב צמוד - הרעה בתנאי העבודה המזכה עובד מתפטר בפיצויי פיטורים
- עו"ד דפנה שמואלביץ
לקריאת הכתבה

9.10.2006
מטרידים, היזהרו מהנשיאה בייניש - עמדתה של נשיאת העליון בנושא ההטרדה המינית ברורה: ככל שהמעשים שהנאשם מורשע בהם חמורים יותר, וככל שדרגתו בשירות המדינה בכירה יותר, כך חזק יותר הצורך להעביר מסר ברור וחד המוקיע את המעשים
- עו"ד גדעון רובין
לקריאת הכתבה

19.9.2006
בית הדין לעבודה מפלה לטובה את ההסתדרות - על הגנת בתי הדין והמשפט על מעמד ההסתדרות כגוף מונופוליסטי
- עו"ד דפנה שמואלביץ
לקריאת הכתבה

23.8.2006
להגדיר מחדש 'הטרדה מינית' - במבט לאחור ניתן לקבוע שריבוי התלונות על פי החוק למניעת הטרדה מינית אינו מעיד בהכרח על התדרדרות מוסרית בקרב מיטב הבנים. החוק הפך אותם למטרידים
- עו"ד דפנה שמואלביץ
לקריאת הכתבה

ללא תאריך
תשלום דמי חגים לעובדים
- עו"ד אסתי נדל
לקריאת הכתבה