פרסומים > מאמרים

מאמרים


מפרי עטנו בעיתונות
מעת לעת מתפרסמים מאמרים מקצועיים או אינפורמטיביים בעיתונות
הכתובה והאלקטרונית, מפרי עטם של עורכי הדין במשרד, ואלו מובאים
בפניכם

לחצו לקריאה

_________________________________________________________________________________


"עבודה עברית"
עו"ד דפנה שמואלביץ סוקרת סוגיות הבוערות על הפרק, בטורה
"עבודה עברית" - "דה מרקר"

לחצו לקריאה

_________________________________________________________________________________


נטו+ כתב העת לעבודה ולניהול משאבי אנוש
פרסומי המשרד בכתבי עת מקצועיים.

לחצו לקריאה

_________________________________________________________________________________


מזכרי לקוחות
אנו מקפידים לעדכן את לקוחותינו בחידושי חקיקה ופסיקה מהותיים.

לחצו לקריאה

_________________________________________________________________________________