תחומי עיסוק


משפט עבודה קיבוצי

המשרד מתמחה במתן ייעוץ ובליווי מו"מ קיבוצי, ייצוג בסכסוכי עבודה קיבוציים לרבות צווי מניעה כנגד שביתות. בתהליכים אלו, נמנים על לקוחות המשרד מעסיקים מהמגזר הציבורי והפרטי וכן ארגוני עובדים וועדי עובדים.

לווי מעסיקים בהתארגנויות ראשוניות

משרדנו מתמחה בליווי וייעוץ למעסיקים שמעוניינים לקיים במפעלם משטר של חוזים אישיים ומאידך להיערך למצב בו עובדיהם ירצו להתארגן לראשונה במסגרת ארגון עובדים. בהקשר זה המשרד מספק ייעוץ טרום התארגנות וכן מנחה את המעסיק באשר לכללי ההתנהלות הנכונים והמותרים מול העובדים ומול ארגוני העובדים. המשרד מעניק ליווי משפטי צמוד וייעוץ בשאלות משפטיות המתעוררות אגב ההתארגנות, לרבות הדרכות למנהלים ולבכירים בארגון (חברי דירקטוריון, חברי הנהלה ועוד). בהמשך, אם ההתארגנות צולחת - המשרד מלווה את המעסיק בשלביו השונים של המו"מ הקיבוצי עד לחתימת הסכם קיבוצי ראשון עם ארגון העובדים.


ליווי תהליכי הבראה ושינויים מבניים

המשרד צבר ניסיון מקצועי מיוחד בייצוג מעסיקים ציבוריים, מוסדיים ופרטיים להם ניתן ייעוץ וליווי צמוד ביישום תכניות הבראה, שינויים מבניים, הפרטת חברות, התייעלות ורה-ארגון. במסגרת זו מסייע המשרד הן בניהול מו"מ קיבוצי מול ארגוני עובדים והן בהופעות מול נציגי משרדי הממשלה השונים (לרבות משרד האוצר; משרד התקשורת; משרד התחבורה; משרד התשתיות ועוד). הליווי כולל ייעוץ בהכנת תכנית הבראה; וכן ניהול הליכים משפטיים הכרוכים ביישום התכנית. כחלק מהייעוץ, עורך המשרד הסכמים לסוגיהם, לרבות הסכמי פרישה, מלווה את לקוחות המשרד בגיוס עובדים, פיטורי עובדים, והליכי צמצומים. כמו כן, מלווה המשרד את לקוחותיו בנושא דיני עבודה המתעוררים במהלך מכירת חברות, שינויי בעלות, מיזוגים ועסקאות אחרות.


יחסי עבודה במוסדות להשכלה גבוהה ובמגזר הציבורי

למשרד מומחיות מיוחדת בייצוג מוסדות להשכלה גבוהה ובייצוג מעסיקים גדולים בשירות הציבורי. בתחום זה, רכש המשרד היכרות מעמיקה ויסודית עם מגוון ההסכמים וההסדרים השונים החלים בענף ההשכלה הגבוהה ובמגזר הציבורי, וכן עם מגוון הגופים והגורמים החוברים לעיצוב יחסי העבודה במגזרים אלו.


משפט עבודה אינדיווידואלי

המשרד מייצג מעסיקים (ולעתים גם עובדים) בסכסוכים אינדיבידואליים בעלי משמעות נרחבת (תביעות "רכיבים" של עובדים להכרה ברכיבים שונים כחלק מן השכר; תביעות בשאלת עצם קיומם של יחסי עבודה; תביעות שעניינן יחסי עבודה מורכבים ותבניות העסקה בלתי שגרתיות; תביעות להגבלת עיסוק ושמירת סודיות). בנוסף מייצג המשרד מעסיקים או עובדים בתביעות לאכיפת יחסי עבודה; המשרד מלווה מעסיקים ועובדים בהליכי שימוע ובהליכי משמעת.


הליכי בירור ותביעות הטרדה מינית

ליווי המעסיק או הצדדים (הנילון או המתלונן) במהלך הליכי בירור תלונות הטרדה מינית, וייצוגם בהליכים משפטיים או משמעתיים לפי הצורך. במסגרת זו, משרדנו גם מעביר הדרכות וימי עיון אצל לקוחותיו, בנוגע למניעת הטרדה מינית או עריכת בירור בנוגע לתלונת הטרדה מינית או התנכלות.


ייעוץ בנוגע לפיטורים

המשרד מלווה מעסיקים בעת פיטורי עובדים שזכאי להגנות מיוחדות, כגון נשים בהריון; עובד בשירותי מילואים; פעילי התארגנות ועוד. במסגרת זו המשרד מלווה את הלקוח בהליכים במשרד התמ"ת או משרד הביטחון, בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ובכפני כל טריבונל או רשות מוסמכת.

יחסי עבודה בסקטור הרפואי

למשרד מומחיות מיוחדת במתן ייעוץ וייצוג משפטי לרופאים, לארגוני עובדים ולוועדים בסקטור הרפואי (ההסתדרות הרפואית, ארגון רופאי המדינה וארגון רופאי קופת חולים כללית) בסכסוכי עבודה אישיים וקיבוציים, בהליכי משמעת, בהליכים מול משרד הבריאות וקופות החולים השונות וכן בסכסוכים בענייני פנסיה.


תביעות עובדים בהליכי פירוק

המשרד עוסק בייצוג קבוצות עובדים גדולות בהליכי פירוק ובמיצוי זכויות העובדים אל מול המוסד לביטוח לאומי וכונס הנכסים הרשמי.

אנו מנהלים עבור לקוחותינו הליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה. בנוסף אנו מופיעים בבוררויות וטריבונלים מעין שיפוטיים (כגון: הממונה על חוק שעות עבודה ומנוחה; ועדת תעסוקה במשרד הביטחון; הממונה על עבודת נשים ועוד). מעת לעת, לפי העניין, אנו מנהלים את ההליכים המשפטיים גם בבתי המשפט האזרחיים ותיקים מסוימים אף מגיעים לדיון בפני ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"צ.