פרוייקטים  נבחרים

לשם המחשת פעילותנו המשפטית ואופי השירותים הניתנים ללקוחותינו, בחרנו להציג מקצת מן הפרויקטים והתיקים המשפטיים בהם היינו מעורבים בשנים האחרונות:


לווי מעסיקים בהתארגנות ראשונית של עובדים

משרדנו מייצג לקוחות בתחומי התקשורת, הסלולר והביטוח, מוסדות להשכלה גבוהה, חברות תעשייתיות ועוד.

בחלק מן המקרים כאשר הצדדים מנהלים מו"מ קיבוצי לקראת חתימה על הסכם קיבוצי, אנו מלווים את המו"מ ושותפים בניסוח ההסכם הקיבוצי ועיצוב תוכנו. בהקשר זה בידינו דוגמאות נבחרות מהסכמים קיבוציים מודרניים, המבטיחים למעסיקים גמישות ניהולית; מיישמים מודלים של תגמול בהתאם לתוצאות, מאפשרים הליכי משמעת אפקטיבים ועוד.


לווי תוכניות הבראה במוסדות להשכלה גבוהה

מתן ייעוץ משפטי וליווי אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות בתכניות הבראה רב שנתיות שכללו הקפאות והפחתות שכר, סגירת יחידות שירות ויחידות אקדמיות, ופיטורי חברי סגל מינהלי ואקדמי, לרבות חתימת הסכמים קיבוציים בנושאים אלו, וכן הופעות בבתי הדין לעבודה בתיקים שונים הכרוכים בישום תכנית ההבראה.


לווי ומתן יעוץ משפטי בנוגע לשינוי הסכמים ותקנונים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה


שינויים מבניים בתאגידים ממשלתיים וציבוריים

יעוץ משפטי שוטף, ליווי במו"מ קיבוצי וניסוח הסכמים קיבוציים בין תאגידים ממשלתיים וציבוריים לארגוני העובדים היציגים ומשרד האוצר, בתהליכי הפרטה ושינויים מבניים. בתוך כך, ליווי הנהלות התאגידים בהכנת תכניות הבראה, יעוץ לדירקטוריונים, וליווי וייצוג התאגידים בסכסוכים משפטיים ושביתות המתרחשים אגב תהליכי השינויים המבניים.


תיאגוד, מכירת מניות ומיזוג חברות

יעוץ משפטי וליווי הנהלות לקוחות המשרד בכל הנוגע להסדרת מערכת יחסי העבודה עם העובדים ונציגותם בתקופה הסבוכה של תהליכי תיאגוד, מיזוג, מכירת מניות ורכישות.


ייצוג עובדים בפירוק חברות

משרדנו ייצג ומייצג קבוצות עובדים בבקשות פירוק ובייצוג מול המוסד לביטוח לאומי.