עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2011

ע"ב (י-ם) 2902-07 ראנייה אשתייה נ' מכון נור לאורתופדיה ואח'

עצם קבלת עובדת לעבודה בידיעה שהיא בהריון, מעידה כי המעביד לא הפלה אותה לרעה מחמת הריונה. כמו כן, שקר בעניין מהותי (אי המצאת הסמכה לאחות) מהווה עילה עניינית, עצמאית ומספקת לפיטורי אחות שזה תפקידה במרפאה על אף הריונה.

לפסק הדין המלא


דמ"ש (ת"א) 5169-07 ארד פנינה נ' בית באטה בית סיעודי בע"מ ואח'

העובדה כי שתי חברות מצויות בשליטת אותו אדם וכי התובעת החלה לעבוד בחברה ב' מיד לאחר סיום עבודתה בחברה א', אין בה כשלעצמה בכדי לקבוע שמדובר בהעסקה אצל אותו מעביד לעניין חוק פ"פ.

לפסק הדין המלא


ע"ב (ב"ש) 2470-09 קורטייב וסילי נ' סורין מיכאל

בהערת אגב נאמר כי למרות פסיקת ביה"ד הארצי בנוגע לשוני בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה, ייתכן כי לעיתים ביטוח מנהלים ייטיב עם העובד ולכן, למרות שצו ההרחבה מחייב הפרשות לקרן פנסיה, הפרשות לביטוח מנהלים ייחשבו ככשרות; שתיקת עובד בנוגע למקום אליו מופרשים כספיו, כמוה כהסכמה ויש לראות בה ויתור על זכויות מוגנות עפ"י צו ההרחבה.

לפסק הדין המלא


תע"א (י-ם) 2865-07 חדד נ' בזק חברה הישראלית לתקשורת בע"מ

משנקבע כי הסכם קיבוצי לא חל על עובד אשר מתוקף תפקידו ידע שההסכם לא חל בעניינו, הרי שבתביעת העובד יש טעם לפגם וחוסר תום לב המצדיקים הטלת הוצאות מוגבלות על אף היותו פנסיונר

לפסק הדין המלא


24764-12-10 חזן נ' מפעלי ים המלח בע"מ

שלילת זכויות נלוות שאינן זכויות מוקנות על רקע התנהגות לא הולמת וביצוע עבירות משמעת של מנהל – לגיטימית (כאן נשללו כוננות ורכב צמוד).

לפסק הדין המלא


תע"א (חי') 900-08 קלמן רחל נ' "איילון" חברה לניהול קופות גמל ואח'

טעות בדו"חות קרן הפנסיה, אשר בגינה סברה התובעת שצבורים לזכותה פי שניים בערך מן הכספים הצבורים לזכותה בפועל, מהווה מצג שווא אשר בגינו זכאית התובעת לפיצוי (אם כי לא לסכום השגוי שדווח עליו). הפיצוי שנקבע – 15,000 ₪ (כ- 20% מהסכום הנתבע).

לפסק הדין המלא


תע"א (ב"ש) 2303-09 איפראימוב ואח' נ' ר-צ פלס טבע"מ ואח'

עובד אשר לקח ממקום העבודה מוצר פגום שאינו מאושר למכירה, לצורך שימושו האישי בזמן העבודה וללא הוצאתו ממקום העבודה, לא ייחשב הדבר כגניבה ממעביד אלא לכל היותר כהפרת משמעת, שאינה מצדיקה שלילת פ"פ או הודעה מוקדמת (דובר על מגשי אוכל מפלסטיק ששימשו לארוחות בעבודה).

לפסק הדין המלא


ס"ע (חי') 18608-12-08 רובינסקי נ' דור אלון תפעול תחנות דלק בע"מ

על מנת שביטול הסכם קיבוצי ייכנס לתוקף, אין די בהגשת הודעה על ביטול ההסכם למשרד התמ"ת, אלא דרוש רישום ופרסום ברשומות ע"י התמ"ת בדרך שנקבעה לכך בתקנות; משההסכם תקף – כך גם צו ההרחבה שהרחיב הוראותיו.

לפסק הדין המלא


תע"א (י-ם) 2893-09 רזק פרח חסין רומנין נ' אמיר לוי ואח'

הלכת 'פסגת זאב' (הקובעת את הדין החל על העסקת עובדים מאיו"ש) לא תחול למפרע, שכן ביהמ"ש העליון לא קבע שיש לה תחולה כזו בפסק דינו.

לפסק הדין המלא


ס"ע (ת"א) 33483-02-11 ספרה יוזמות בתיירות בע"מ נ' מיטל שטרית

ניתן צו להגבלת פנייה של עובדת לרשימת לקוחות קבועים של המעביד למשך 12 חודשים, לאחר שהוכח כי העובדת נהגה בחוסר תום לב ועברה למתחרה למרות שאמרה כי היא מתפטרת לצורך טיפול בילד.

לפסק הדין המלא


ת"א (שלום י-ם) 3613-07 מינקוף אלכס ואח' נ' יוסף זוהר ואח'

במסגרת החובה של מעביד לספק לעובדיו סביבת עבודה בטוחה אחראי המעביד למניעת אלימות בין עובדיו ומשלא עמד בכך – יהיה חייב בפיצוי נזיקי.

לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 9466-08 יורם שובל נ' חברת יבמ גלובל סרוויסס (ישראל) בע"מ

פסיקת פיצוי בגובה 8 משכורות, בין היתר בשל העובדה כי המעביד לא פעל באופן אקטיבי למציאת חלופה מתאימה עבור העובד אשר נוכח גילו, ספק אם בידיו סיכוי ממשי לאייש משרה מבין המשרות הקיימות במעביד בכוחות עצמו.

לפסק הדין המלא


תע"א (י-ם) 2089-09 ארמן יעקב נ' אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ

עובד שחדר למחשבו של יו"ר הועד והפיץ מכתב לכלל העובדים ביצע עבירת משמעת חמורה; חופש הביטוי לא מגן על פעולות מסוג זה משמדובר באמצעי פולשני, לא ראוי ולא מידתי.

לפסק הדין המלא


ס"ק (ת"א) 32475-01-11 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' אלקטרה מוצרי צריכה  בע"מ

ניתן להגיש בקשת צד בסכסוך קיבוצי גם ללא יציגות, ובלבד שמדובר בארגון עובדים; ניתן להגיש גם תביעה כספית במסגרת הליך קיבוצי; לא ניתן לתבוע מכח חוק השוויון על רקע פגיעה עקב התארגנות, משעילה זו לא כלולה ברשימת העילות שבחוק.

לפסק הדין המלא

בר"ע (ארצי) 34531-03-11 אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה

הליך שעוסק בהתארגנות ראשונית יש לברר בסכסוך קיבוצי גם ללא הוכחת יציגות.

לפסק הדין המלא


תע"א (י-ם) 2635-08 שני נ' בית ספר דרך חינוך לנוער

משנקבע כי שכר העבודה עפ"י הסכם הגישור נופל משכר מינימום, הרי שההסכם בטל מעיקרו בהיותו בלתי חוקי, זאת אף אם קיבל הסכם הגישור תוקף של פס"ד.

לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 8560-07 חנניה בן שטרית נ' האגודה למען הזקן ואח'

סעיף בחוזה עבודה הקובע כי עובד יהיה זכאי לזכויות עפ"י ההסכם גם "אם יפוטר מכל סיבה שהיא", יש לפרש בצורה תכליתית. לפיכך, משפוטר עובד במהלך תקופת הניסיון הוא אינו זכאי לזכר ויתר התנאים עד תום תקופת ההסכם.

לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 8584-07 מרים עופר נ' חברת זואי קוסמטיקס/חברת ניו זואי קוסמטיקס

התפטרות עקב שינוי שיטת התשלום באחוזים מהרווח המעמיד בסכנה את יכולת של התובעת להוסיף ולהשתכר כפי שהשתכרה עד כה, מהווה הרעה מוחשית בתנאי עבודה. הנטל על המעביד להראות דפי מכירות, שיבהירו כי אין מדובר בהרעה. 

לפסק הדין המלא


תע"א (חי') 4396-07 נתיב גלעד נ' טולדנו ג'קי

השתתפות בקורס אשר נכפתה על עובד כתנאי להמשך ביצוע עבודתו, מבלי שהובהר לו כי הדבר כרוך בתשלום, אינה ניתנת לקיזוז משכר העובד.

לפסק הדין המלא


תע"א (ב"ש) 3153-08 אלעזר חזן נ' עמישב אבטחה ושמירה בע"מ

עובד אשר פוטר לאחר תקופת עבודה של שנה וחצי, כאשר מתוכם 15 חודשים תחת מעסיקה אחת ויתרת התקופה תחת מעסיקה אחרת, המעסיקה השנייה בזמן חבה בפ"פ. יחד עם זאת, במסגרת הודעת צד ג', ניתן לחייב את המעסיקה הראשונה בזמן לשפות את המעסיקה השנייה בזמן עבור תקופת העבודה בה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ב"ש) 3349-08 נעה ליפשיץ נ' חב' איל מקיאג' (מייק אפ) בע"מ ואח'

משהתחייב המעביד בחוזה לשכור יחידת דיור עבור העובד, אך בפועל לא עשה כן ולא גילה עניין בהליך השכירות, עליו לשאת בהפרשי שכר הדירה כפי ששולמו בפועל. זאת אף אם שולמו סכומים גבוהים יותר משהקצה המעביד ואף אם העובד ידע שסכום השכירות גבוה מהסכום שהוקצה ע"י המעביד. 

לפסק הדין המלא