עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2011

ס"ע (נצ') 43477-03-11 סבאג נ' מועצה מקומית מג'דל שמס

משקבלת העובדת לעבודה הייתה בניגוד לקבוע בצו המועצות המקומיות, טענה לפיה פיטוריה הם בגדר הפליה ביחס לעובדים אחרים אשר התקבלו באותה דרך ואשר לגביהם לא ננקט הליך פיטורים, אין בה כדי לסייע לה לביסוס טענתה כנגד הליך הפיטורים.

לפסק הדין המלא

ע"ב (ת"א) 3765-09 מלי בירן ואח' נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות ואח'
משהוכח כי אחיות האגודה לבריאות הציבור הנותנות שירותים לתלמידים לא קופחו מזכויותיהן, ומדובר במיקור חוץ אמיתי – לא יוכרו כעובדות מדינה. 

לפסק הדין המלא

תע"א (ת"א) 4750-08 בן סדון רחל נ' חברה להפעלת תוכניות חינוך, תרבות והתחדש
עובדת אשר התפטרה וקיבלה פ"פ 'לפנים משורת הדין' בתמורה לחתימה על כתב ויתור, אינה זכאית לפ"פ מלאים מכח חוק פ"פ.

לפסק הדין המלא

בג"צ (עליון) 1181-03 אוניברסיטת בר-אילן נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח'
לאור התפתחויות חברתיות והעלייה בתוחלת החיים יש מקום להכיר בארגון עובדים כמוסמך לייצג גמלאים (שהיו עובדי המעביד) ואף לקדם את ענייניהם באמצעות שביתה; ניתן רק לשפר זכויות מוקנות של גמלאים אך לא לגרוע מהן; יש מקום לדון בעניין תיאורטי כאשר מדובר בסוגיה עקרונית רחבה, בעלת ערך מעשי מיידי.

לפסק הדין המלא

ס"ע (נצ') 1853-07 פלונית נ' פר"ח פרוייקט חונכות מכון דוידסון ואח'
פסיקת פיצוי בסך 15,000 ₪ בגין אי פרסום תקנון המכיל את עיקרי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית.

לפסק הדין המלא

תע"א (ת"א) 3488-07 חנוך חשאי נ' דן ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ
מעביד מחויב להפריש לפנסיה עבור העובד גם בעת תאונת עבודה וגם בעת הפסקת עבודה כפויה אחרת – אפילו לא הוסכם כך מראש בין הצדדים.

לפסק הדין המלא

תע"א (ת"א) 7028-08 חנש רמזי נ'  מוסך שילת בע"מ ואח'
פיטורי עובד אשר ביקש לקצר בשעתיים את שעות העבודה ביום שישי, אינם פיטורים שלא כדין, למרות שהטעם לבקשה היה התחזקות בדת.

לפסק הדין המלא

תע"א (חי') 3179-07 גולדשטיין יוסף נ' אוניברסיטת חיפה
הסכם לתשלום פנסיה תקציבית שהותנה בתנאי מתלה (משיכת הכספים מקופות גמל, שהיו שייכות למעביד) ניתן להפרדה באופן שחיוב הפנסיה התקציבית לא נכנס לתוקף משכספי הגמל לא הועברו למעביד; מאידך, כספי הפיצויים מאפשרים תשלום פנסיה מוקטנת – וחיוב זה יש לקיים.

לפסק הדין המלא

תע"א (ת"א) 9547-08 מיכל מעוז נ' חברת מוסדות חינוך ותרבות בראשל"צ ואח'
פסיקת פיצוי בגין נזק ממוני ונזק לא ממוני בשל פגמים שנפלו בהליך פיטורי עובדת; פסה"ד כולל כללים מנחים בקביעת הפיצוי.

לפסק הדין המלא

תע"א (י-ם) 1500-06 דאר ואח' נ' מדינת ישאל – משרד המשפטים
מתמחי הפרקליטות, שבניגוד למתמחי שופטים נדרשו  לעבוד ש"נ – זכאים לגמול ש"נ, שף שחתמו על מסמך לפיו אינם זכאים לכך (אבחון פס"ד ארפי).

לפסק הדין המלא

ס"ק (ב"ש) 50709-03-11 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' קונקס תחבורה ישראל בע"מ
ביטול פיטורי נהג אוטובוס שביצע עבירת תנועה חמורה (נכנס באין כניסה!) מאחר והמעביד לא הרים את הנטל להוכיח כי הפיטורים לא קשורים בצעדים ארגוניים, ולא נקט בעונש של פיטורים כלפי עובדים אחרים שביצעו עבירות דומות.

לפסק הדין המלא