עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2011

ס"ע (חי') 38460-03-11 יחזקאל סמי עזר נ' חץ אקולוגיה בע"מ

הליך בוררות המתקיים מכוח הוראה בתקנון החברה בין בעל מניות ודירקטור בחברה לבין שותפיו לשעבר, ואשר מטרתו הינה קביעת הכרעות עובדתיות בראי דיני החברות, אינו בגדר הליך תלוי ועומד אשר מצדיק עיכוב הליך המתקיים בין אותם צדדים בביה"ד.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 1624-09 מאיר מימון נ' אבי פרידמן- לירון הפקות

שחקן ובמאי תיאטרון, אשר נתן שירותי בימוי, כתיבה ומשחק לעסק של הפקת הצגות ילדים, לא הוכר כעובד אלא כ"משתתף חופשי".

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 1635-08 טליה אבלסון נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ

הוראה בהסכם קיבוצי, לפיה על מנהלת שירות בטיסה להודיע על דבר היותה בהריון מיד עם היוודע לה הדבר, ועל קרקועה האוטומטי מנוגדת לסעיף 9(א) לחוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בהיעדר הוראה מפורשת המגבילה עבודת אישה הרה על מעביד (ולפחות מעביד גדול) להיזקק לחוות דעת רפואית בטרם הוא מחייב עובדות הרות לשנות את מתכונת עבודתן בשל הריונן.

לפסק הדין המלא

           

תע"א (חי')  4138-07 חליל סעיד מוחמד נ' אנדראוס יוסף חליל

פסיקת פיצויים בסך 60,000 ₪ בגין הפרת חובת תום הלב וגזל סוד מסחרי, כנגד עובד אשר הציג עצמו כמתפטר על רקע הרעת תנאים, זאת על מנת להקים עסק מתחרה ולבצע פרויקט לטובת חברה שהיא לקוחה של מעסיקו הקודם.

לפסק הדין המלא

 

עס"ק (ארצי) 48472-06-11 מדינת ישראל, משרד הבריאות ומשרד האוצר נ' ההסדרות הרפואית בישראל

מנגנון בוררות החובה בחוק ישוב סכסוכי עבודה לא יחול בעת מו"מ לקראת חתימת הסכם קיבוצי, אלא רק בתקופת תוקפו החוזי של הסכם קיבוצי.

לפסק הדין המלא

 

עס"ק (ארצי) 48472-06-11 מדינת ישראל, משרד הבריאות ומשרד האוצר ואח' נ' ההסתדרות הרפואית בישראל

מתן צווים נגד שביתה פראית של עובדים בשירות ציבורי (מתמחים ברפואה) שלא אושרה על ידי הארגון היציג ומשום כך הינה בלתי חוקית ובלתי מוגנת.

לפסק הדין המלא

 

ע"ב (חי') 148-06 פועה ליבוביץ נ' מדינת ישראל

אי הכרה בעובדת של חברה קבלנית, אשר סיפקה שירותים למשרד החינוך, כעובדת מדינה: משעה שהתובעת הייתה מודעת לכך שהיא מתקשרת עם גופים שאינם שירות המדינה, ואשר אינם "תאגידי קש", אין כל סיבה לשנות מהמוסכם בין הצדדים משך שנים רבות ולקבוע כי התובעת הינה עובדת מדינה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (י-ם) 3487-08 חנה יכין נ' רשות השידור, הממונה על השכר

הגם שהתובעת הוכרה כעובדת נדחתה תביעתה לפנסיה תקציבית ופדיון ימי מחלה הן בשל התיישנות והן משום שלא מונתה כדין כעובדת מדינה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 4486-09 המועצה הדתית נ' שויטלו גרשון, מדינת ישראל- הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר

נסיבות בהן ביצע העובד תפקיד נוסף בפועל, שעה שהוכח כי המדינה חסכה בשל כך משאבים וכספים רבים, בשים לב לעובדה כי העובד הינו בעל משפחה מרובת ילדים אשר הסתמך על הכספים וכבר הוציאם בפועל, ובהינתן כי הממונה על השכר פעל בשיהוי ניכר, הינן בגדר "נסיבות אחרות העושות את ההשבה לבלתי צודקת" (ס'2 לחוק).

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 4486-09 המועצה הדתית נ' שויטלו גרשון, מדינת ישראל- הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר

משהוכח כי עובד המועצה מילא תפקיד נוסף בנוסף להיותו מזכיר המועצה הדתית, ובהינתן כי חל שיהוי חריג (6 שנים) בין המועד בו נודע לממונה על החריגה בשכר לבין המועד בו פעל, אזי שהעובד לא יידרש להשבת הסכומים אשר נבעו מהעלאתו בדרגה. זאת מהטעם כי ביצע עבודה כפולה בפועל והוכח כי למעשה חסך עלויות למדינה.

לפסק הדין המלא

 

ת"ב (ת"א) 49526-03-11 קשת-האגודה למען הקשיש בת"א יפו נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה-האגף להתאגדות עובדים

טענה הנוגעת לעצם חוקיות החברות בארגון עובדים יכולה להיחשב טענה חוקתית שאינה ברת בוררות, אלא שבמקרה דנן הטענה הועלתה על ידי המעביד באיחור, לא עמדה במרכז חילוקי הדעות, נדונה בפסק הבוררת באופן אגבי ואין לה השלכות מעבר לצדדים עצמם, ולכן לא מצדיקה ביטול פסק בורר (מהעובדים עולה כי סעיף 8 לחוקת ההסתדרות הדורש אישור ע"י ועדת החברות – הוא אות מתה).

לפסק הדין המלא

 

תע"א (י-ם) 3833-09 ד"ר ניסים אלנתוב נ' המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

דחיית תביעה של מורה במסלול במקביל לפסיקת פיצוי על העברתו לשמש כממ"ח משהוכח כי ההעברה בוצעה בהליך תקין ומשיקולים ענייניים (אי פרסום מחקרים).

לפסק הדין המלא

 

ת"א (שלום ראשל"צ) 2936-08 מינס נ' קבוצת סקופ מתכות בע"מ

הצבת תמונה מוגדלת ופרטים אישיים של עובד שפוטר בשער הכניסה למפעל, מהווה עוולה לפי חוק איסור לשון הרע. נפסק פיצוי בסך 35,000 ₪.

לפסק הדין המלא

ס"ע (ת"א) 23156-05-11 דיאמונד נ' Adira Energy Ltd

טענה בדבר שוויון בין דינים יש להוכיח כפי שמוכיחים טענה עובדתית, בהיעדר הוכחה כנ"ל דין הטענה להידחות.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (ת"א) 23156-05-11 דיאמונד נ' Adira Energy Ltd

בנסיבות בהן עסקינן בעובד "חזק" אשר שימש כמנכ"ל ודירקטור ונטל חלק בכריתת החוזה, ומשנמצא כי אין בדין הזר כדי לפגוע בתקנות הציבור, אזי יחול על החוזה דין המדינה אותה בחרו הצדדים.

לפסק הדין המלא

 

ס"ק (י-ם) 44627-05-11 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' הסתדרות המעו"ף נ' איגוד ערים לכבאות איו"ש ובקעת הירדן ואח'

חבר ועד אינו חסין מפני סנקציות שעה שהוא מפר משמעת; היה מקום להשעיה ומשהובעה חרטה – יש מקום לסיימה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 8620-08 Projec & Consulting Investments I.R.I.L ואח' נ'LTD Israel Zander W+M ואח'

על תמליל שיחה בין צד בהליך משפטי לבין עו"ד הצד שכנגד חל חיסיון עו"ד-לקוח, ומשכך הם אינם יכולים לשמש ראיה בבהי"ד.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (נצ') 601-05-10 קרעאוי נ' עיריית שפרעם

אמירה כגון "איני מתנגד", אשר נכתבה על גבי בקשת התובע להעלאה בדרגה, אינה בגדר אקט פוזיטיבי של העלאה בדרגה, ואף לא החלטה על כך, וקיים ספק רב באשר לכוונה לתת לאמירה זו תוקף משפטי מחייב.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 300177-98 ליפץ נ' רשות השידור

על אף כי החברה באמצעותה התקשר התובע עם המעביד היא "דמוי" חברה אשר הוקמה לצורך ההתקשרות החוזית בין התובע למעביד וכצינור להעברת תשלומים לתובע, ועל אף התקיימות יחסי עובד-מעביד, משהוכח כי הכנסתו של התובע הייתה גבוהה עשרות מונים מהכנסתו של שכיר באותו תפקיד, אזי שהתובע אינו זכאי לכל תשלום נוסף.

לפסק הדין המלא


 חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 17), התשע"א-2011
בהתאם לתיקון לחוק, סעיף 4 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק השוויון") קובע כי "זכות בקשר להורות" תהא נתונה גם לעובד שבת זוגו היא עובדת עצמאית, במידה ולא נעדרה מעבודתה, מעסקה או מעיסוק במשלח ידה.
לנוסח החוק כפי שפורסם

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011
הוסף סעיף 10ב לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011 המרחיב את האיסור על אדם לקבל שירות מקבלן שירות בנוסף לקבלן כוח אדם, או התקשרות עימם לשם קבלת שירות כאמור, אלא אם כן הם בעלי רישיון לפי החוק האמור, והם המציאו לו העתק ממנו.
בסעיף 20 לחוק נקבע עונש של קנס בגובה 14,400 ש"ח (כקבוע בסעיף 61(א)(1) בחוק העונשין) עבור כל עובד שהועסק במסגרת שירות כח האדם.
לנוסח החוק כפי שפורסם