עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2011

בר"ע (ארצי) 50556-09-11 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – איגוד עובדי התחבורה והוועד הארצי של עובדי חברת רכבת ישראל בע"מ נ' חברת רכבת ישראל בע"מ

אין לסווג את השביתה בה נקטו עובדי הרכבת, בעקבות ההחלטה הנוגעת לתחזוקת קרונות חדשים, כשביתה פוליטית אסורה. עם זאת, תסווג השביתה כמעין-פוליטית ונוכח חוסר המידתיות ביישומו הלגיטימי של נשק השביתה, השביתה, כפי שננקטה הינה בלתי חוקית ואסורה. ביה"ד הורה לצדדים להידבר ביניהם, כאשר חל איסור לשבות בזמן ההידברות ועל הנהלת הרכבת נאסר לעשות צעדים חד צדדיים לקידום המו"מ עם היצרן.

לפסק הדין המלא

 

ע"ע (ארצי) 35912-08-10 אסתר תריף נ' עיריית יהוד-מונוסון

משנקבעה בחוקת העבודה הוראה מיוחדת לפיה פיטורי עובד יהיו בהסכמת נציגות העובדים ונקבע מנגנון יישוב חילוקי דעות מיוחד – הפיטורים לא ייכנסו לתוקף עד להכרעה במנגנון.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 10343-06 לימור עדיני צחור ואח' נ' מדינת ישראל

הלכת חסון, בעניין היעדר מעמד כעובד מדינה קבוע, כפופה לעיקרון תום הלב, אולם משההלכה לא שונתה, והתובעים לא עברו מכרז פומבי ולא קיבלו כתבי מינוי, אזי שיש לראותם כמועסקים בחוזה מיוחד במשרה לעבודה בלתי צמיתה ולא כעובדי מדינה קבועים.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 4690-09 צבי רודא נ' נציגות הבית המשותף אצל רואה-קוקר

אי הכרה ביחסי עובד מעביד בין דייר ששימוש כ'אב בית', לטענתו, לבין נציגות ועד הבית בבניין בו התגורר.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (חי') 48067-10-11 משה חזות נ' רכבת ישראל בע"מ ואח'

ביטול פיטורי עובד בחלוף למעלה מ-7 שנים משנפסק כי פוטר עקב חשיפת שחיתויות; פסיקת שכר בגין תקופה של כ-4 שנים (כ- 372,000 ₪) – מהמועד בו הודה המעביד שהיה מקום להשיב העובד לעבודה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ב"ש) 1280-09 פלונית נ' אלמוני ואח'

הנתבעות טיפלו באופן יעיל בתלונת הטרדה מינית עד לשלב בו לא יישמו את המלצת הממונה להדרת הנילון מעמדת מרות על נשים; נפסק פיצוי בסך 20,000 ₪; לא נפסקו פ"פ משברור כי המתלוננת הייתה מעוניינת בהפסקת עבודה והתפטרה ללא התראה.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (ת"א) 21307-03-11 שמואל נ' שוכהנדלר

סמכות עניינית: תביעת עובד לדמי שימוש ראויים בגין שימוש שעושה המעביד בציוד הפרטי ששימש את העובד במסגרת העסקתו, ואשר המעביד מסרב להשיבו, לאחר ניתוק היחסים בין הצדדים – הינה בסמכות ביה"ד לעבודה. סמכות מקומית: אף שמשרדי המעביד היו באשדוד, משעבודת העובד בוצעה בכל רחבי הארץ, לרבות באזור ת"א – רכש ביה"ד לעבודה בת"א סמכות מקומית לדון בתביעה. שיהוי: משנוהל הליך נפרד בביהמ"ש המחוזי בהשתתפות העובד, אין לראות בתקופה זו כשיהוי שכן לא הייתה לעובד האפשרות לנהל שני הליכים במקביל.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (נצ') 35165-09-10 וקנין נ' האגודה למען הזקן מרכז שירותים לקשיש בעמקים

ביטול פיטורי עובדת שנקעה רגל וחלו עליה מגבלות רפואיות בשל פגמים בהליך הפיטורים (לא הוקמה ועדה פריטטית ולא היה שימוע) ובשל הפרת הוראות החוק המחייבות ביצוע התאמה עבור העובד; פסיקת פיצוי בסך 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק בשל היעדר תום לב (ביה"ד לא פסק פיצוי מכח החוק משום שהטענות על הפרתו עלו רק בסיכומים).

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (י-ם) 17203-06-10 אהרוני ואח' נ' מיקוד בע"מ ואח'

הפרת הוראות בהסכם קיבוצי ע"י המעביד לא מקימה כשלעצמה עילת תביעה נגד ארגון העובדים על הפרת חובת הייצוג ההוגן.

לפסק הדין המלא

 

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

מחיר הבראה יהיה 365 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

לנוסח הצו כפי שפורסם