עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2011

ע"ע 217/09, ע"ע 232/09 (ארצי) ישראל שטוקהמר נ' חברת דואר ישראל בע"מ

דוור שפרש לגמלאות לאחר 35 שנות עבודה, חזר לעבוד מספר ימים לאחר פרישתו באותו מקום כקבלן עצמאי, ובדיעבד הוכר כעובד לכל אורך התקופה- יוכר כעובד חדש שהתקבל לעבודה לאחר פרישתו לגמלאות ולמרות שהנתק היה למספר ימים בודדים- משלא ויתר על קצבתו החודשית, לא פנה  בבקשה להארכת השירות ולא בחר לצרף את תקופת שירותו הקודם לתקופת שירותו החוזית.

לפסק הדין המלא

 

בג"צ 671/10 מקורות חברת מים בע"מ נ' פיליפ טיברמן, בית הדין לעבודה

בג"צ קבע כי למרות שקיימים בביה"ד הארצי קולות שונים בסוגיית ההשבה, ניתן לומר כי גישתו העקרונית של הנשיא אדלר, לפיה אין לבצע השבה, התקבלה ברוב דעות ולכן נדחתה העתירה נגד ביה"ד הארצי. עוד נקבע כי יש ליצור הכרעה ברורה, אחידה ויציבה, אך עניין זה מסור לעת הזאת לביה"ד הארצי.

לפסק הדין המלא


ס"ע (חי') 17946-02-09 אושרת סויסה נ' עינב אבוטבול
משנעדרה עובדת בהריון מעבודתה ללא אישור המעביד והמעסיק פיטר אותה ללא ידיעתו בדבר הריונה- יש לקבוע כי פיטוריה הינם כדין וכי תביעתה מהווה ניסיון לניצול לרעה של הוראות חוק עבודת נשים. (טענת ההריון הועלתה חודשיים לאחר הפיטורים ולא נחשפה גם בפני מזכירת איגוד מקצועי שייצגה את העובדת בעת סיום העבודה) .

לפסק הדין המלא