עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2011

תע"א (ב"ש) 2275/09 בנימיני שני בוכבזה נ' טופ שייק בע"מ- סניף קניון הנגב באר שבע ואח':

הוראות סעיף 13א(ב) מסדירה את הפיצוי בגין הפסד השכר שנגרם לעובדת במקרה של פיטורים בניגוד לסעיף 9 לחוק, אך אין בו כדי לשלול את הזכות לפיצוי בעד נזקים ממונים אחרים ואת הזכות לפיצוי בעד נזק לא ממוני.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (חי') 17205-03-10 ארגון עובדי חברת החשמל- מרחב צפון, יעקב חי, רונן הרמן, ילנה סבצקובה מוניק ואח' נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, עמוס לסקר, יעקב חאין ואח':

משהוכח כי פעילותו של עובד בוועד יצרה דעה מוקדמת כנגדו וגרמה להעדפת מועמד אחר במכרז- יש לפסול במכרז; אין מקום להכריז על התובע כזוכה במכרז אלא יש לערוך מכרז חדש בין שני המועמדים.

לפסק הדין המלא

 

ע"ע (ארצי) 110/10 רפי רופא נ' מרקם סוכנות לביטוח בע"מ:

ישור קו בנוגע לתביעות השבה של מעביד מקבלן התובע כעובד; המקור המשפטי לביצוע קיזוז הוא היעדר תום לב (השבה תינתן במקרים יוצאי דופן בלבד); הזכויות שיבחנו אינן רק כספיות אלא כלל הזכויות לצורך קיזוז אין חובה להראות סעיף גדרון אלא זכויות בחירה ובנוסף תשלום ניכר לקבלן = (150%) מהשכר החלופי כעובד; כמו גם דעת המיעוט של השופט צור.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (י-ם) רות עדתו נ' המועצה האזורית ערבות הירדן:

 מעבר של עובד מהעסקה ע"פ חוקת העבודה לעובדי הרשות המקומית, להעסקה ע"פ חוזה אישי לבכירים- הינו שינוי מהותי בתנאי העסקה המצריך החלת הלכת "מנפאור" ו"איסר מזר"- באופן שחישוב פ"פ, יעשה לפי חישוב מפוצל (ולא ע"פ השכר האחרון).

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (חי') 14629-12-08 אבו ג'נב נ' מ.מ ירכא :

פסיקת פיצוי עונשי לעובד שלא ניתנה לו עבודה בשל מגבלות רפואיות גם לא ננקט נגדו הליך פיטורים. נפסקו גם הפרשי שכר בגין התקופה בה העובד לא שאף לעבוד. 

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (ב"ש) 14501-12-11 אינטל אלקטרוניקה בע"מ נ' אלכסנדרה מרסון:

נדחתה בקשה לאכיפת יחסי עבודה שהגיש המעביד נגד עובדת שהתפטרה בניגוד להתחייבות להשלמת תקופת העסקה של 12 חודשים, תמורתם נשלחה לחו"ל ועברה הכשרה יקרה במיוחד; הגם שהנסיבות הצדיקו מתן סעד למעביד אין מקום לאכיפת עבודה שעובד אינו מעוניין בה.

לפסק הדין המלא

 

דמ"ש (ת"א) 2826/09 קארין גינומן בלולו ואח' נ' ויקטורי רשת סופר מרקטים בע"מ ואח':

אדישות המעסיק לאירוע חמור בו עובדת מוכה ע"י עובדת אחרת, מקים לעובדת זכות להתפטר וכן זכות לפיצוי בגין הפרת חוזה.
לפסק הדין המלא

 

ס"ק (ת"א) 15391-12-11 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' הוט, טלקום:

מעביד רשאי לשלוח אגרת לעובדיו וכן לקיים שולחנות עגולים בהם ידון עם עובדיו על כוונת ההתארגנות; עם זאת, זימון עובד לשימוע על רקע אירוע מחאה והימנעות משיבוצו למשך שבוע בגין סירובם לתת סידור עבודה בשבוע שבו אמורה לפרוץ שביתה, ביחד עם פעולות נוספות שננקטו, מהווה פגיעה בחופש ההתארגנות.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (חי') 2492/06 בן יוסף ציונה נ' רשות גני הילדים של אגודת ישראל ואח' :

הפחתת תוספת ותק רק מעובדות בעלות ותק של 25 שנה ומעלה, מהווה הפליה פסולה מחמת גיל; הוחזרה התוספת שהופחתה ונפסק פיצוי בסך 20,000 ש,ח בגין נזק לא ממוני.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (חי') 2589-11-11 איתמר צור נ' רשת אורט ישראל:

חיוב עובד לפרוש לאחר גיל הפרישה בשל אילוצים תקציביים אינו בגדר הפליה מחמת גיל.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (ת"א) 28014-11-10 חני בלוי נ' מדינת ישראל:

 משנזיפה או הצרעה ע"פ סעיף 31 לחוק שירות המדינה (משמעת) אינה אמצעי משמעתי לעניין סעיף 62 לאותו חוק- זימון עובדת שננזפה לשימוע אינו בגדר סיכון כפול.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (נצ') 3036/09 אמנון הירש נ' אל"צ- אגודה שיתופית לציוד חקלאי בע"מ:

אין מניעה מלכפות על עובד חופשה כשצורכי העבודה מחייבים זאת.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (ב"ש) 9958-10-10 יאנה פורר נ' גידוליים אקזוטיים בע"מ:

 משלא הוכח כי פיטורי העובדת היו קשורים להריון ומשהוטעתה הנתבעת לחשוב כי ניתן היתר לפיטורי התובעת או כי התובעת הסכימה לסיום העסקתה- אין מקום לפסוק לה שכר בגין התקופה המוגנת שלאחר חופשת הלידה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 12272/08 הסתדרות העובדים הלאומית נ' עובדיה כהן ואח':

שלילת הזכות לגמלה ממעביד בכיר שהורשע בגניבה ממעביד ציבורי, והותרת סכום הגמלה על המינימום שבחוק הגנת השכר, שוללת פ"פ בגין השנים העודפות על אלו המזכות בגמלה, הכל על מנת להעביר מסר חמור לעובדי הציבור.

לפסק הדין המלא

 

ע"ב 166/06 (חי') עאהד זובידאת נ' שמעון צברי-גינון, אסתר צברי:

 שינוי מקום העבודה המוביל לכך, שהעובד משכים קודם לכן לעומת הרגליו בתקופה הקודמת, יש בו משום הרעת תנאים אובייקטיבית, הגם שהמעביד מעמיד רכב לרשות העובד.

לפסק הדין המלא

 

צו (ת"א) 61283-10-10 ויקטוריה אקסלרוד נ' "קסטרו מודל" בע"מ:

התובעת הועסקה לתקופה קצובה כממלאת מקום, ולקראת סיום עבודתה הודיעה על הריונה. משנחתם חוזה העסקה לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים והארכתו לא נעשתה במטרה לעקוף את חוק עבודת נשים – אין צורך בקבלת היתר משר העבודה והרווחה לפיטוריה.

לפסק הדין המלא

 

ע"ב (ת"א) 5822/04 עפרה קורנפלד, רותי אורן, תמר טבשי נ' בנק הפועלים בע"מ, גדיש קרנות גמולים בע"מ,  קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ :

 מתן תוקף להסדר לפי ס' 14 למרות שלא נעשתה הפרדה בין כספי הגמל לכספי פ"פ, משלא הוכחה פגיעה בעובד ומשניתן לכך אישור שר העבודה.

לפסק הדין המלא

 

ע"ב (ת"א) 5822/04 עפרה קורנפלד, רותי אורן, תמר טבשי נ' בנק הפועלים בע"מ, גדיש קרנות גמולים בע"מ,  קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ:

 משחוקת העבודה לא בטלה במפורש בעת הוצאת הבנק מגופי ההסתדרות, היא ממשיכה לחול על העובדים, למרות שאינה הסכם קיבוצי אלא  הסדר קיבוצי.

לפסק הדין המלא

 

ע"ב (ת"א) 5822/04 עפרה קורנפלד, רותי אורן, תמר טבשי נ' בנק הפועלים בע"מ, גדיש קרנות גמולים בע"מ,  קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ:

מתן תוקף לכתב ויתור שכלל זכויות עודפות ותחשיב מפורט; עם זאת שלילת הזכות להשבה על אף שהוגשה תביעה סותרת בשל אי הבהירות שהמעביד אחראי לה.

לפסק הדין המלא

 

ק"ג (חי') 3276/06 מנורה מבטחים בע"מ נ' תנופה בע"מ:

העברת רשימות עובדים מהמעסיק אל קרן הפנסיה החדשה (מחליפתה של הותיקה) מבססת את התחייבות המעסיק להמשיך ההפרשות לקרן גם אם לא נחתם הסכם מפורש בכתב בין המעסיק לקרן.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 9289/08 מיכאל רחמים נ' מגדל הקיסר (ניהול ואחזקה) 1996:

מעסיק אשר סבר כי לא התקיימה מערכת יחסי עובד-מעביד (בינו לבין עובד) אינו חייב בפיצויי פיטורים שלא כדין בשל היעדר שימוע.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 9289/08 מיכאל רחמים נ' מגדל הקיסר (ניהול ואחזקה) 1996:

צו הרחבה בענף הניקיון חל על עובדים המועסקים בעבודות כפיים בניקיון בלבד, ואינו חל על עובדים המועסקים בתפקידי ניהול בענף.

לפסק הדין המלא

 

ס"ק (ת"א) 33320-11-11 אחדות – ארגון עובדי החוזים במגזר הציבורי נ' מדינת ישאל:

סעיף 36ח1(א) אינו מאיין את הפסיקה שקדמה לו אשר קבעה כי בשלב הטרום קיבוצי המעביד חייב לנהל עם נציגות העובדים מו"מ והיוועצות אולם אין לחייבו לנהל מו"מ לחתימת הסכם קיבוצי.

לפסק הדין המלא

 

ס"ק (ת"א) 33320-11-11 אחדות – ארגון עובדי החוזים במגזר הציבורי נ' מדינת ישראל:

התארגנות ראשונית המבוססת על עובדים בעלי חוזים אישיים מסוגים ואינטרסים שונים, במפעלים שונים, בענפים ומקצועות שונים, מטילה ספק בקיומו של "אינטרס מיוחד" בשאלת יח' המיקוח; ארגון עובדים לכאורי, המבקש להיקרא "ארגון פורש", אינו מחויב להציג אלמנט קיום של קבע, אך לא נקבע כי אין לדרוש ממנו את שאר סימני ההיכר האחרים של ארגון העובדים.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (חי') 15223-11-08 אלי גרפי מ' עיריית קריית ים, התאמה השמה ומידע וניהול בע"מ:

משהוסדרה חוקיותם של יחסי עבודה משולשים בחוק, בין מעסיק בפועל, קבלן כח אדם ועובד, אין לקבל טענה כי העובד שהועסק באמצעות קבלן כח אדם אינו העובד שלו, במיוחד אם מדובר בתקופת העסקה קצרה.

לפסק הדין המלא