עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2010

צ"ו 3018-05 כהן שולמית נ' עיריית עכו ואח'
משהוכח כי עובדת לא מונתה כדין למשרתה (לא עברה מכרז למשרה המוצעת אלא נבחרה בהליך שאינו מכרז למילוי מקום) ומשהוכחה מערכת יחסים בלתי אפשרית עם הממונה עליה – אין מקום להורות על החזרתה לתפקיד הקודם.
לפסק הדין המלא


תל"א 2612/09 מרדכי קינר נ' קבוצת אסם סחר ואח'

מניעת פיטוריי עובד משקיים חשש ממשי כי פוטר בשל הגשת תביעה נגד המעביד; מתן צו לביטול הפיטורים נגד מעביד פרטי.
לפסק הדין המלא

 תע"א 2691/09 טוני מימון נ' ידיעות אחרונות ואח'

מחיקת ועד (לבקשת המעביד!) כצד להליך קיבוצי משלא התבקשו נגדו סעדים ושממילא ההסתדרות
 היא צד להליך.
  לפסק הדין המלא

תע"א 1684/07 גבריאלה סובה ואח' נ' צוקרלן הנרי ואח'

משהוכח כי העובד עצמו לא היה מעוניין בביטוח פנסיוני (בשל חשש כי במצב בריאותו לא יבוטח); כי
נעשה איתו הסדר חלופי (קרן השתלמות); כי לא גילה לקרן הפנסיה את מצבו הבריאותי; כי ידע שלא
מועברים ממנו כספים לפנסיה – אין לחייב הקרן בתשלום פנסיה.
לפסק הדין המלא


 ס"ע (חי') 8361-11-08 טנדובסקי נ' שותפות ע.מ 54109624 ואח'

פניה של מעביד לעובד על מנת שיעיד מטעמו עדות אמת – היא לגיטימית ואין בה כשלעצמה 
משום הפעלת לחץ או איום; לא הוכחו נסיבות של הרעה בתנאי עבודה המזכות בפ"פ.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 6579/06 אהוד שלומי – סנטרל באר בע"מ
דיווח של ביה"ד לרשויות המס על רישום לא נכון בתלושי שכר באופן שיש בו העלמת מס.
לפסק הדין המלא

בש"א (ת"א) 8090/09 צבי צמח – עיריית רמת השרון 
משננקטו פעולות גם כנגד המבקש כיו"ר ועד וגם כלפי עובדים שתמכו בו, השעיתו על מנת להרחיקו מפעילות הועד נגועה בשיקול לא לגיטימי.
לפסק הדין המלא

עע 114/09 קומברס בע"מ  - אירית בן משה
הפרשנות המרחיבה של המונח "עבודה שוות ערך" בחוק לא נועדה לייצר טענות הגנה למעביד אלא להרחיב את האפשרויות למצוא עובד מקביל, במקום שבמעגל הראשון (עבודה שווה) או השני (שווה בעיקרה) לא נמצא עובד כזה.
לפסק הדין המלא


עע (ארצי) 354/07 אחים אוזן – חברה לבנייה פיתוח וייזום בע"מ – ולי טקין 
   נמחקו תביעותיהם של תובעים שלא הגישו תצהירים מטעמם במסגרת התביעה הקבוצתית,
   שכן, על כל תובע מוטל הנטל להוכיח תביעתו.
    לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 10355/06 אדוה צפון-בנימין – נאמן יעוץ והכוונה לגיל הזהב בע"מ
 
פסיקת פיצוי ממוני בגובה השכר עד הלידה והתקופה המוגנת שאחריה וכן 50,000 ₪ בגין נזק לא ממוני 
לעובדת שפוטרה אחרי שני חודשי עבודה בשל הריונה. נפסק כי עובדת לא חייבת בגילוי דבר ההיריון 
בעת ראיון הקבלה לעבודה, אלא אם היעדרה בשל ההיריון יוצרת קושי חריג למעביד.
לפסק הדין המלא