עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2010

עב (י-ם) 1807/06 ד"ר חנה קהת נ' אורות ישראל המכללה האקדמית לחינוך ואח'
משהוכח בתיק העיקרי כי פיטורי התובעת כמורה במכללה נבעו מקיטון במספר הסטודנטים (שנבע מהשקפותיה האישיות) – אין מקום להתערב בהחלטה ויש לבטל את הצו הזמני ולאפשר השלמת הליך הפיטורים.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 5266/09 המרכז הבריאותי ד.ע. בע"מ – התאחדות התעשיינים בישראל 
חובת מעביד למסור לארגון מעבידים מסמכים רלוונטיים לגבי עסקו לצורך חיובו האפשרי בתשלום דמי טיפול. 
לפסק הדין המלא

תע"א (חי') 2635-07 ביבול טטיאנה ואח' נ' בר אליזבט לאה ואח'
דחיית בקשה לגבות עדות באמצעות 'ועידת וידאו' משלא הוצגו טעמים המצדיקים זאת (ומפורטים בפסה"ד).
לפסק הדין המלא

בשא (ת"א)  1266/10 דני אמיר נ' ערוץ הספורט בע"מ
 
על העובד מוטל הנטל הראשוני להראות כי קיים חשש שפוטר בגלל פעילות ארגונית, ורק אז עובד הנטל למעביד להראות ההיפך; משהוצעו לעובד תפקידים חלופיים ונשקלה חלופה מידתית לפיטוריו – הוכח למעשה כי לא פוטר בשל פעילות ארגונית.
לפסק הדין המלא

ת"א 1115-10 גוטין נ' חמץ ואח'
תביעת לשון הרע של עובד כנגד ועד בשל השמצות במהלך בחירות לוועד – בסמכות בית הדין לעבודה
לפסק הדין המלא

עסק (ארצי) 23/10 אקרשטיין תעשיות בע"מ – כח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי
שמירה על הכלל של אי פיצול יחידת המיקוח גם כאשר מדובר הממוקמים באתרים גיאוגרפיים שונים,
גם בעת התארגנות ראשונית! מתן משקל מרכזי לפרמטר ה"ארגוני-ניהולי" של המעביד כהתאמה בין
יחידת המיקוח למבנה העסק; שיתוף ניהולי בין יחידות שונות מצדיק הכרה בכולן כיחידת מיקוח אחת.
לפסק הדין המלא

בשא (ארצי) 634/09 יעקב (קובי) חביב – ק.א.ל. – קווי אוויר למטען בע"מ
ביטול פיטורי עובד שפעל להתארגנות עובדים, גם בחלוף כמה חודשים, לאור פגמים מהותיים בהתנהגות המעביד (לרבות ביזיון החלטות שיפוטיות בדבר החזרה לעבודה) ומתן סעד זמני המונע את הפיטורים עד למתן פס"ד בתיק העיקרי; סעד האכיפה כסעד עיקרי בעת פיטורי עובד על רקע התארגנות
לפסק הדין המלא

תעא (חי') 2733-04 אליאס עבוד – עתיד עמילות מכס ושילוח בע"מ 
מתן תוקף לויתור על זכויות חוזיות משהוכח ע"י הנתבעת כי חתימת התובע על כתב הוויתור לא נעשתה
תחת לחץ אלא במסגרת מו"מ בין הצדדים. 
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 2120/08 יוסף רינת נ' תמורה סוכנות לביטוח (1987) בע"מ ח.פ.51-123651-5
ניתן לפטר עובדת שילדה ששהתה בחל"ת שמקורו אינו בהוראות של החוק, לאחר שהוצעו לה תפקידים חלופיים
והיא סירבה להם.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 2853/04 עו"ד אילנה בן עזרא נ' מדינת ישראל ואח'  
משעובדת שהתה בחל"ת עד למועד בו אושרו פיטוריה – אין היא זכאית לגמלה לפרק הזמן שקדם לפיטורים; משהוגשה התביעה לגמלה היה מקום לאשר על אף ההליך המשפטי, שכן אין קשר בין הדברים; לא נפסק פיצוי על נזק לא ממוני משלא הוכח זדון.
לפסק הדין המלא

בשא (ת"א) 1868/10 רחל רוטמן – נווה שבא-בית החלמה ואשפוז משלים בע"מ 
מתן צו אכיפה נגד מעביד פרטי, משהוכח לכאורה כי העובדת פוטרה בשל הגשת תלונה במשטרה,
ולא מטעמים עניינים. 
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 4324/09 ענבל חביב – מכון התקנים הישראלי
משהוגדר בהסכם קיבוצי שותק לצרכי קביעות – שאינה זכות קוגנטית – כולל רק את העבודה אצל המעביד,
אין להביא בחשבון תקופת העסקה אצל קבלן כ"א. 
לפסק הדין המלא

קג (ב"ש) 2740-09 פיתויים בע"מ – אלקובי מור
מתן תוקף לתקופת הודעה מוקדמת הדדית ארוכה מזו שקבועה בחוק, שכן יש בכך להטיב עם העובד. 
לפסק הדין המלא

דמ (ת"א) 2401/09 אלדד לירון – קל אוטו בע"מ
תקופת חפיפה אינה הכשרה ועל כן, אין לנכות שכר מעובד שעזב את העבודה לאחריה כ"פיצויי" למעביד,
על השקעתו. 
לפסק הדין המלא

עסק (ארצי) 24/10 הוט טלקום – הסתדרות העובדים הלאומית
בפיטורי חבר ועד בהתארגנות ראשונית מוטל על המעסיק נטל שכנוע מוגבר להצדקת הפיטורים; סעד האכיפה הוא הסעד העיקרי והוא יינתן בהתחשב בזיקה בין הפיטורים לבין מימוש זכות ההתארגנות ובהשפעת הפיטורים על התארגנות שאר העובדים. 
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 11118/06 אביטל ירקוני – דובר מכשור רפואי ומדעי בע"מ
תורת הנזק הראייתי חלה כאשר מעביד הפר חובות רישומיות; העדר מסמכים בכתב אינו ראיה לרשלנות
ואין בו כשלעצמו להעביר הנטל למעביד. 
לפסק הדין המלא

סק (ת"א) 193/06 ארגון פרקליטי המדינה והסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת ישראל
יש לפרש בצמצום את בוררות צדוק שהעניקה תנאי פנסיה מפליגים לפרקליטים, במיוחד על רקע המעבר הגורף לפנסיה צוברת; יש לנהל מו"מ למתן פיצוי רק לגבי פרקליטים שנתקבלו בתקופת הביניים.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 11229/08 כרמי חן רודושיצקי – עירית תל-אביב-יפו 
ניתן לצרף את נציבות השוויון הן על פי בקשת בעל דין, והן ביוזמתה, כצד להליך שעוסק בהפרת הוראות החוק.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 186/09 תמר טורג'מן – רשות שדות התעופה 
משהוכח כי הסיבה לקביעת רמת תקן נמוכה יותר לתפקיד נבעה מצמצומים - אין מקום לטענה כי מדובר באפליה
מגדרית ואין מקום לפסיקת פיצוי מכוח החוק.
לפסק הדין המלא

בשא (נצ') 4237/09 שמחה סימנטוב – מדינת ישראל – משרד הרווחה 
מתן צו זמני (ארעי) שיעמוד בתוקף לא עד מתן פסק הדין בתיק העיקרי אלא עד פרסום מכרז פנימי
על ידי המדינה (למרות שלמבקשת אין סיכוי לזכות בו!).
לפסק הדין המלא

תעא (חי') 1152-08 קוסינובסקי בנימין – מ. ישראל משרד הבריאות ואח'
בתביעות לזיהוי המעביד יש לחייב הגשת הסכם ההתקשרות בין המשתמש לקבלן תוך חשיפת הפרק
הנוגע להעסקת העובדים בלבד.  
לפסק הדין המלא

עב (נצ') 2001/08 דונין מיכאל נ' "מפל" אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
עובד האוסף את חבריו לשם הגעה לעבודה ברכב החברה, אינו זכאי לשכר בגין זמן הנסיעות שעה שהדבר לא נכפה עליו אלא נעשה בהסכמה ומשלא הוכח שההסדר היה פחות ראוי מהסדר אחר ושהתובע התלונן על ההסדר במזמן אמת.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 8770/05 יצחק אבישר נ' א.ס עירוני רמת-גן מייסודם של ביתר ומכבי רמת גן בע"מ ח.פ 513598342 
אי גילוי פרט שלא היה מהותי בעת הקבלה לעבודה – אינו חוסר תום לב, אולם משבמהלך יחסי העבודה הפך הפרט לחשוב - אי גילויו ע"י העובד מהווה חוסר תום לב. פסיקת פיצוי בשיעור משכורת אחת למעביד שפיטר עובד מסיבה אחרת מזו שנמסרה לו.
לפסק הדין המלא

עב (י-ם) 3144/06 מוטהדה דוד - קופת חולים מאוחדת 
מעביד ששלח לעובד מכתבי התראה בדבר אי זכאותו לשכר בזמן העדרו – לא נחשב כמוותר על הזכות
לנכות את ימי ההיעדרות.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 10814/07 גלעד גיאת- האגף לאיגוד מקצועי-ההסתדרות הכללית החדשה-הסתדרות עובדי המדינה 
הגבלת הזכות לבחור ולהיבחר אינה "עניין פנימי" אלא עניין חוקתי; משנגרם עיוות דין למבקשים
יש מקום לביטול פסק בוררות של רשות השיפוט שניתן ללא שמיעת עמדתם (ובחוסר סמכות).
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 4969/07 כהן טלי נ' (יניב) פעלים בע"מ ח.פ 510738131
סירוב לקדם עובד או הטלת מטלות נוספות עליו כשמתכונת תפקידו גמישה או פיגור (שתוקן) בהעברת כספים
לביטוח מנהלים – אינם יוצרים זכאות לפיצויי פיטורים כמפוטר.
לפסק הדין המלא

ת"א  19731-07-09 בדארנה נ' מכללות ובתי ספר מדעיים ואח' 
סמכות ביה"ד לדון בתביעת לשון הרע הנובעת ממכתב המלצה שלילי שניתן לעובד.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 450/07 גלובוס גרופ בע"מ ואח' – יואל מלכא
גם כאשר התמורה הקבלנית עולה באופן ניכר על השכירה – לא תבוצע השבה מקום בו מתכונת ההעסקה 
הקבלנית נכפתה על העובד! אי התחשבות בחלקיות משרה לצורך סוגית ההשבה – אלא בהכנסה הכוללת בכל מועד. (ראו דעת מיעוט של הש' צור).
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 10927/06 ד"ר אלחין עודה – מכבי שירותי בריאות
חוזה עבודה בו מתמחה ברפואה מתחייב להיות מועסק לתקופה מסוימת אינו קצוב מבחינת המעביד,
אשר רשאי לוותר על ההתחייבות.
לפסק הדין המלא

סק (חי') הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל  נ' קואפרטיב הנמל החדש

חובת מעביד לנהל מו"מ קיבוצי עם ארגון יציג שנכנס בנעליו של ארגון שאיבד את יציגותו.
לפסק הדין המלא