עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2010

עב (ת"א) 11094/06 מזל שלום ואח' נ' קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ
משהקרן היא האחראית לקטיעת הרצף הביטוחי בעניינו של המנוח (סירוב לקבל צ'קים דחויים מן המעסיק בגין ביטוח המנוח) - יש לחייבה בתשלום גמלת שאירים לתובעים בהתאם לקבוע בתקנון הקרן ולהטיל על החברה (שלא הסדירה את דרישות הקרן) חובת פיצוי ושיפוי כלפי הקרן.
לפסק הדין המלא


סק (י-ם) 2/10 הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' נ' עיריית ירושלים
פרשנות דווקנית ומצמצמת של סעיפי בוררות בהסכם קיבוצי, באופן שיחולו רק על סכסוכים שהצדדים הסכימו להעבירם לבוררות (לאור הגבלת סמכותו של ביה"ד לעבודה); אי תחולת ההסכם על עובד בחוזה אישי מיטיב.
משהעובד לא הופיע לשימוע בטענה לתחולת ההסכם הקיבוצי - לקח צ'אנס שתתקבל החלטה בהעדרו, ואין מקום  
לעריכת שימוע נוסף.
לפסק הדין המלא


עע (ארצי) 454/08  פלונית נ' חברה פלונית ואח'
גם הטרדה מינית "קלה" (הצעות ל"חברות" ומחמאות) היא התנהגות אסורה על – פי החוק; פסיקת פיצוי נוסף לתובעת בשל התנכלות (ואי התערבות בשיעור הפיצוי הנמוך יחסית בשל ההטרדה, שכן לא הוכח קשר בינה לבין פיטורי העובדת).
לפסק הדין המלא


סע (חי') 31841-11-09 רוזנבאום ואח' נ' ממשלת צרפת באמצעות הקונסוליה הצרפתית בחיפה
השיקולים בפיטוריי צמצום אינם רק וותק העובד אלא גם יעילות, התנהגות וכישורים.
לפסק הדין המלא


עסק (ארצי) 70/09 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' המוסד לביטוח לאומי
פרשנות הסכם קיבוצי באופן התואם תכליתו, את עקרון השוויון ואת התנהגות הצדדים בפועל –
אין מקום לפטור גורף ממבדקי התאמה לעובדים בכירים, בהעדר החרגה מפורשת בהסכם הקיבוצי!
לפסק הדין המלא


עב (נצ') 1315/06 רן זיגלר נ' המועצה הדתית האזורית גולן ואח'
משלעובד מועצה דתית (מושווית רשויות מקומיות) לא נעשה ביטוח פנסיוני חלופי בפנסיה צוברת אלא בביטוח
מנהלים וקופת גמל – לא פטורה המועצה מחובת הפנסיה התקציבית (ותוכל למשוך חזרה את הפקדותיה
לחברת הביטוח).
לפסק הדין המלא


עב (ת"א) 2140/06 איבגי רחל נ' התעשייה הצבאית לישראל בע"מ
הערה מפלה שלא הייתה קשורה להליך פיטורי התובעת, לא מקנה זכות לפיצוי.
לפסק הדין המלא


סק (באר שבע) 10276-04-10 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' פאלאס תעשיות (פי. איי) בעמ
משלא הוכח מעמד של יציגות, אין מקום למתן סעד זמני בסכסוך קיבוצי.
לפסק הדין המלא


עב 4734/07 (ת"א) דמירטורקאוגלו מחמוט נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בעמ
העובדה כי המדינה לא הקימה קרן פנסיה מיוחדת לעובדים הזרים בענף הבניה לא פוטרת את המעסיק
מ"ביצוע בקרוב" של חובת הפנסיה ע"י העברת ההפרשות ישירות לעובד.
לפסק הדין המלא


תע"א (ח') 662-08 ג'.מ.מ ע"י אמה מ.מ ואח' נ' מדינת ישראל- הממונה על תשלום הגמלאות
קבלת תביעתה של קטינה שנולדה מהפריית מבחנה לאחר מותו של אביה, לגמלת שארים; פרשנות תכליתית
של הזכות לגמלה השמה דגש על קרבת המשפחה (ולא על דרך ההריון).
לפסק הדין המלא


בש"א 1080/10 (י-ם) ענת אופיר נ' קרן היסוד המגבית המאוחרת לישראל
פיטורי עובדת בכירה וותיקה עקב סירובה להפחית שכרה במסגרת קיצוצים ואי הפגנת "סולידריות ארגונית" אינם נגועים באפליה מחמת גיל. התחייבות לארגון העובדים לפיטורי עובדים בחוזים אישיים אינה פסולה אלא רלוונטית לצורך פיטורי צמצום של עובדים מאורגנים; פרישה מרצון לא יכולה להיחשב כ"הפעלת לחץ" ע"י המעביד.
לפסק הדין המלא


עב (ת"א) 8764/04 ליאור אלדן ואח' נ' יוסי קרן ואח'
תחולת החוק על עובדי יחידת בפיצו"ח הגם שעבודתם מתבצעת בשטח – משלא הוכחה תחולת החריגים לחוק;
שכר גבוה יותר אינו בהכרח מיטיב עם העובדים בהעדר ביטחון תעסוקתי בחוזה המיוחד איתם; מששולם לעובד
שכר כולל ש"נ ולא יושמה הפרדה בתלוש - זכאים לגמול ש"נ ואין לחייבם בהשבת השכר הגבוה שקיבלו.
לפסק הדין המלא


עב (ת"א) 3075/08 פלוני נ' מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים בע"מ (בניהול מיוחד)  
יצירת הקלות ראייתיות ומהותיות בתביעת גמלה של "ידוע בציבור" מאותו מין, לאור הדיסקרטיות שמאפיינת מערכת
יחסים הומוסקסואלית (בוודאי בין אנשים מבוגרים).
לפסק הדין המלא


עע"מ 9241/09 שלג לבן 1986 בע"מ נ' עיריית אשקלון
בפרסום מכרז לשירותים ע"י רשות ציבורית עליה לקחת בחשבון לא רק שיקולים של יעילות ותועלת כלכלית אלא גם שמירה על זכויות העובדים המוגנות של החברה המציעה; במקרה דנן נפסל מכרז שהותיר רווח בידי המציעה רק משום שהתכוונה לפטר עובדים בטרם ישלימו שנה (ועלותם תגדל עקב כך).
לפסק הדין המלא