עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2010

סע (י-ם) 16607-05-10 ברוך נ' משרד המסחר והתעסוקה ואח'

בקשה לסעד זמני כנגד החלטת הממונה על חוק עבודת נשים שלא להתיר פיטורי עובדת הרה היא בקשה לצו עשה זמני אשר תתקבל רק בנסיבות יוצאות דופן כאשר קיימות הוכחות חותכות לגבי זכותו המוחלטת של המבקש.
לפסק הדין המלא

ע"ע (ארצי) 228-08 אקרמן דפנה נ' דיקולור בע"מ ואח'

משעובדת קיבלה במשך שנתיים שכר כולל הבראה, נסיעות ודמי חגים – אין היא זכאית לתשלומים נוספים בגינם (למרות שלא קיימת הגדרת שכר ברורה, בהיעדר הודעה על פי חוק הודעה לעובד).  
לפסק הדין המלא

תא (מחוזי מרכז) 8370-02-10 גמא ניהול וסליקה בע"מ נ' חלמיש ואח'

לביה"ד סמכות ייחודית לדון בתביעת לשון הרע שבין מעביד לשעבר לעובד לשעבר כאשר התביעה קשורה ביחסי העבודה, שכן זוהי התכלית שבריכוז ענייני עבודה בפני ביה"ד הממונה לכך.
לפסק הדין המלא

 

ע"ע (ארצי) 549/08 סלאנגו קריסלטיין בע"מ נ' אינה חי

משהופר חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לעניין פיטורין עקב הריון בחוסר תום לב, אין להתערב בפיצוי בגין נזקים מממוניים ולא ממוניים שפסק בי"ד קמא. עם זאת, לעניין חישוב פ"פ יש לחשב את תקופת העבודה בפועל (ולא את התקופה בגינה שולם פיצוי על הפרת החוק).
לפסק הדין המלא

ס"ק 562/09 (ת"א) ארגון עובדים דמוקרטי נ' כללית רפואה משלימה

משלמעלה מחמישית מעובדי המעביד הצטרפו לארגון עובדים ויש הסכמה על אי פיצול יחידת המיקוח – לא מדובר ב"התארגנות ראשונית" שמצדיקה לעיתים הכרה ביחידת מיקוח קטנה ובכל מקרה – ביה"ד לא יתערב בהסכמות אלו בנקל.  
לפסק הדין המלא

סק (חי') 4281-07-10 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ-סניף ראשי נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסתדרות המעו"ף-חטיבת עובדי הבנקים וחברות הביטוח ואח'

כאשר ההכרזה על סכסוך עבודה ניתנה עת שסעיף השקט התעשייתי היה בתוקף והשביתה בפועל החלה לאחר שפג תוקפו של הסעיף, הרי שהשביתה היא כדין.
לפסק הדין המלא

בר"ע(ארצי) 38180-05-10 זוקו שילובים בע"מ – יואל זליכה

מתן צו אנטון פילר על רקע תשתית ראייתית לכאורית לגזל סוד מסחרי(מאגר מידע ממוחשב); הסעד אמנם חמור וחריף אולם החשש מנזק ראייתי מצדיק נתינתו לדעתו של השופט צור בניגוד לדעתה החולקת של השופטת וירט ליבנה.
לפסק הדין המלא

תעא (ת"א) 2598-08 גבי יצחק נ' יבטח אבטחה ושמירה בע"מ ואח'

אישור הגשת תובענה ייצוגית בעילת הלנת שכר. מאחר ומועד תשלום השכר עפ"י הה"ק מנוגד לחוק הגנת השכר וגורע מזכויות העובדים עפ"י החוק – אזי הה"ק נסוג מפני החוק ואין בקיומה של ההוראה בה"ק ובדבר מועד תשלום השכר כדי למנוע הגשת תובענה ייצוגית בעניין.
לפסק הדין המלא

דמ"ש (י-ם) 6046-09 יניב מזרחי נ' ר.ד.מ.פ זמן אויר בע"מ

עובד שמנע בהתנהגותו העסקתו, בתקופת הודעה מוקדמת לא זכאי לתשלום בגין תקופה זו.
לפסק הדין המלא

 

תע"א (נצ) 1647-09 מירונקין נ' בן שמואל

במסגרת פסק דין שניתן בפשרה ביה"ד רשאי לקחת בחשבון את העובדה שנסיבות פיטוריו של העובד היו כאלו השוללות פ"פ וזאת על אף שהמעסיק טען שהעובד התפטר.
לפסק הדין המלא


ע"ע (ארצי) 311/09 פלאפון תקשורת בע"מ נ' לילך אלול

יש לצרף להליך בביה"ד את הנילון בהטרדה מינית כדי לאפשר חקירתו הנגדית. אי צירופו וכן סתירות מהותיות בעדות התובעת מצדיקים התערבות של ערכאת הערעור בממצאים העובדתיים של ביה"ד קמא.
לפסק הדין המלא

בג"צ (עליון) 1234-10 א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ נ' המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ואח'
משעל פי מבחן מירב הזיקות מדובר בעובדי קבלן פלסטינים ובקבלן פלסטיני – אין תחולה לדין הישראלי, אין תחולה לחוק שכר מינימום ולפיכך לא ניתן לפסול המכרז מטעם זה (במובחן מהלכת שלג לבן).
לפסק הדין המלא

עמש"מ 702-10 דוד בן חיים נ' ביה"ד המשמעתי של עובדי המדינה

הגם שמדובר בעובד זוטר, חומרת מעשהו (הטרדה מינית תוך שימוש בכח כלפי עובדת ניקיון) והרשעתו בפלילים מצדיקה פיטוריו משירות המדינה.
לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 9899/05 גולדברג ואח' נ' אורטל שירותי כח אדם ואח'

משקיים שוני בהשכלה הנדרשת בתנאי הכשירות וההסמכה, באופי התפקיד, בהיקף המשרה וברמת החשיפה לחומרים מסווגים הרי שלא ניתן לקבוע ששני התפקידים (מאבטח וקצין ביטחון) הינם אותו סוג עבודה ועל כן אין להשוות תנאי העבודה בהתאם לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם.
לפסק הדין המלא

פר"ק 6379-09 דטה סייף גרופ ואח' נ' בנק דיסקונט בע"מ סניף 60 ואח'

דמי הודעה מוקדמת הינם בגדר שכר עבודה ואינם "הוצאות הקפאה" שיש לשלמם מקופת הנאמן.

לפסק הדין המלא

ע"ע 93-09 (ארצי) נפתלי בנקין  נ' מדינת ישראל-משרד החקלאות

למעביד פררוגטיבה לקבוע את הסדרי החזרי הוצאות הנסיעה לעובד אשר עולים על אלו שבצו הרחבה. זמן הנסיעה מהבית לעבודה אינו מצדיק כשלעצמו תוספת שכר שכן אין העובד עומד בזמן זה לרשות העבודה.

לפסק הדין המלא

תע"א (חי) 4130-06 טלשיר אלברט נ' הפועל חיפה מילניום בע"מ

משלא ניתן היתר לשכר כולל על פי ס' 28 לחוק פ"פ, הרי שמגיעים לעובד פ"פ וסעיף 10 לחוק הספורט (הקובע כפיפות לתקנון) והתקנון אינם יכולים לאיין זכות קוגנטית.  

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (חי') 3450-07-10 בארכה נ' מ"י ואח'

משלא נערך שימוע, לא נלקחו כל הנימוקים הרלוונטיים ולא נעשתה התייחסות לעמדת ארגון העובדים הרי שיש לבטל את ניוד העובד חרף העובדה שהמשך עבודתו הוא בניגוד לנהלים בדבר העסקת קרובי משפחה.       
לפסק הדין המלא

תע"א  (חי) 4130-06 טלשיר אלברט נ' הפועל חיפה מילניום בע"מ

סעיף בחוזה העבודה המתנה תשלום זכויות קוגנטיות בהשבת כספים ששולמו אינו בגדר "סעיף גדרון".         
לפסק הדין המלא

 

בג"צ 2105/06 אסתר כהן נ' המוסד לביטוח לאומי ואח'

תשר המשולם מלקוח למלצר יחשב כ"הכנסת עבודה" לעניין הזכות לגמלת תלויים על פי חוק הביטוח הלאומי, גם אם לא הוקש בקופת המעביד הגדרת תשר שונה בין דיני העבודה לבין פקודת מס הכנסה וחוק ביטוח הלאומי.
לפסק הדין המלא

סע (ת"א) 41801-06-10 תריף, נ' עיריית יהוד מונוסון

על פי לשון חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות פיטורי עובד מוקפאים עד לשלב רשמי של ישוב חילוקי הדעות אך לא בשלבי הדיונים הנוספים (בוררות זבל"א), לפיכך אין מקום להקפאת הפיטורים מתום השלב השני.
לפסק הדין המלא