עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2010


ע"ע(ארצי) 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ – יהודה פלצ'י

פסיקת פיצוי בסך מצטבר של 150,000 לעובד שחשף שחיתות; התייחסות להקלת נטל ההוכחה בתיקון לחוק.
לפסק הדין המלא


תע"א(ת"א) 9458-06 יהודה גינת – תבל גומא אטמים בע"מ ואח'

זכויות שמקורן בחוזה אישי אינן מחייבות את המעסיק החדש אלא אם עוגנו בהסכם עמו.
לפסק הדין המלא


ע"ע(ארצי) 30914-04-10 שמחה בוסי – רשת הגנים של אגודת ישראל

משניתנו פסקי דין בעניינם של התובעות ולא קוימו – יש מקום לתת להן סעד כספי זמני, שאחרת יהיה בכך היתר להפרת צווים שיפוטיים( אמירות חשובות על התנהגות הצדדים ושיקולים למתן צו זמני).

לפסק הדין המלא


ע"ע (ארצי) 472-09 זוהר גולן – או.אר.אס משאבי אנוש בע"מ

נקודת האיזון שנקבעה בחוק מאפשרת סיום הצבה של עובד קבלן במהלך תקופת 9 החודשים שנקבעה בחוק, ולא מהטעם של המנעות מקליטתו כעובד המשתמש.
לפסק הדין המלא

עב(ת"א) 6168-06 אברון יורם ואח' – אל על נתיבי ישראל בע"מ

פרשנות מרחיבה של חובת תשלום פנסיה מוקדמת על פי הסכם פרישה אישי, באופן שהתשלום ישולם עד גיל הפרישה המעודכן בחוק (67) ולא הגיל שנקוב בהסכם (65), בהתאם לתכלית ההסכם (מניעת פגיעה בעובדים על רקע פרישתם המוקדמת).
לפסק הדין המלא


תע"א(ת"א) 7525-05 מיכאל עירון ואח' – פיר אפ מחקר ופיתוח בע"מ ואח'

יזמים של חברת הזנק שנהגו מנהג בעלים(שותפים) בניהולה וברכושה, תוך עיכוב נכסים ואי משיכת משכורת בתקופת הפקעה – הנם עובדים שלה.
לפסק הדין המלא

תע"א(י-ם) 1145-07 חסם קיק – מדינת ארה"ב ואח'

אי פסיקת הלנה לעובד שגרירות זרה, מאחר והדבר נוגד את כללי הנימוס וההדדיות בין מדינות.
לפסק הדין המלא


ס"ק (ב"ש) 37371-01-10 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – פאלאס תעשיות(פי.איי) בע"מ ואח'

העברת נטל הראיה שאין מדובר בפגיעה בחופש ההתארגנות קיימת גם במקום בו לא מדובר בפיטורין. מעסיק אינו צריך ע"פ הדין לפעול באופן אקטיבי למען ההתארגנות אך חייב שלא להפריע לה. ניתן בין היתר סעד לפיו נציגי ארגון העובדים יכולים לפרסם בלוח המודעות מידע לגבי ההתארגנות. ניתן גם סעד האוסר על מניעת התארגנות והמחייב כניסה בתיאום של נציגי ארגון העובדים למפעל. כמו כן, ניתנו סעדים נוספים.
  לפסק הדין המלא


תע"א(ת"א) 8699-06 דבורה ונטורה – עירית אור יהודה

עובד שממשיך לעבוד באותה עבודה ובאותו מקום עבודה אינו יכול להיחשב כמי שיצא לגמלאות על פי חוק שירות המדינה(גמלאות).
לפסק הדין המלא


ס"ק (חי')50170-07-10 הסתדרות העובדים הכללית החדשה-מרחב כרמיאל ואח' – טיולי דניאל בע"מ

טפסי ביטול הצטרפות שנחתמו לאחר הודעת ההסתדרות על יציגותה, בלחץ והשפעת המעביד – לא פוגעים ביציגות; מתן צו להחזרה לעבודה של יו"ר משלא הוכח על ידי המעבידה מדוע פוטר דווקא הוא במסגרת צמצומים.
לפסק הדין המלא