עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2010

תע"א (ת"א) 4344-07 טמיר נתיבי אויר בע"מ נ' רונן קמחי
חיוב עובד בפיצוי עבור ההוצאות הממשיות והישירות שהוציא המעביד עבור הכשרתו בחו"ל לאחר שיחסי העבודה הגיעו לסיומם תקופה קצרה מאד לאחר תום ההכשרה.
לפסק הדין המלא

 

ע"ע (ארצי) 325-09 ד"ר אנה ימפולסקי ואח' נ' מדינת ישראל ואח'
1. ההתיישנות על פי חוק שוויון הזדמנויות היא דיונית ולכן העלאת טענת התיישנות צריכה להיות מפורשת ובהזדמנות הראשונה; מאידך, עצם טיעון ההתיישנות, גם אם נעשה ע"י מעביד ציבורי, אינו פסול ואינו חסר תום לב; התנהגות בחוסר תום לב בכל מקרה אינה עוצרת את מנין   ההתיישנות. 2. דווקא ריבוי התובעים והנתבעים מחייב כימות התביעה על מנת שכל נתבע יוכל להתגונן לגבי מה שנטען נגדו.

לפסק הדין המלא    


תע"א (ת"א) 2013-09 יצחק הרשקוביץ נ' אלדור לדפוס 1992 בע"מ
ספק אם רופא שאינו רופא קופ"ח יכול לתת אישור שיהווה בסיס לזכאות לפ"פ עקב התפטרות בשל מצב בריאותי ועל כן אין להתיר העדת רופאים פרטיים.
לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 2525-10 ארגון עובדי מזרחי טפחות נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ
אושר פסק בוררות שהכריע בחילוקי דעות בין צדדים להסכם קיבוצי, ללא הגבלת תוקפו למועד פקיעת תוקפו של ההסכם הקיבוצי; אושר פסק בוררות שהכריע בחילוקי דעות בין צדדים להסכם קיבוצי, ללא הגבלת תוקפו למועד פקיעת תוקפו של ההסכם הקיבוצי.
לפסק הדין המלא

 

 

ק"ג (ת"א) 2146-07 עציוני אריה ואח' נ' המגן חברה לביטוח בע"מ ואח'

 משההחלטה על תשלום פ"פ למפרע לא קיבלה אישור דירקטוריון כמתחייב בחברה ציבורית – אין לה תוקף ועל העובדים להשיב הכספים שקיבלו; הסדר העברת בעלות אוטומטית אינו מחייב העברת כספי ביטוח המנהלים לעובד בכל מקרה, וודאי לא מקרה בו נחשדו עובדים בהפרת אמונים (פעולה לטובת מתחרה).
לפסק הדין המלא

 

  

ע"ע (ארצי) 664-09 גורסים איליה נ' סולל בונה בנין ותשתית בע"מ

גם לאחר התיקון לחוק הגנת השכר, הנטל הראשוני להוכיח את מסגרת שעות העבודה הוא על העובד התובע.

לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 10956-06 גלילה רם נ' טלדור מערכות בע"מ

1. משהובהר שהפרויקט בו הועסקה העובדת הסתיים, לעובדת הוצעו חלופות והוכח כי במעסיקה מועסקים עובדים מבוגרים ואף העובדת התקבלה לעבודה בגיל מבוגר, אין לקבוע שהעובדת פוטרה מחמת גיל. 2. משהתברר שהאישורים הרפואיים הוצגו לאחר הפיטורין ועל אף שההצעות למשרה חלופית ניתנו בעת חופשת מחלה, אין לראות בפיטורין כפיטורין מחמת מצב בריאותי; משהפיטורין נעשו משיקולים ענייניים בלבד ונעשה מאמץ למצוא משרה חלופית, אך לא נערך לעובדת שימוע בו יכלה העובדת לטעון באופן מסודר יש לפסוק פיצוי בגובה 20,000 ₪.
לפסק הדין המלא


דמ"ש (ת"א) 4163-07; 5852-08 שלום הלל נ' עיריית יהוד ואח'

כאשר נעשתה עם עובד התקשרות לא חוקית והובטחו לו סכומים חריגים יש להפעיל 'עיפרון כחול' ולאשר לו שכר ונלווים בשיעור התואם את הוראות חוק יסודות התקציב.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (ת"א) 8835-09-10 כהן נ' עיריית תל אביב-יפו

ניתן לנייד עובד באופן זמני עד לסיום חקירה בתלונה שהגיש על מנת למנוע סביבת עבודה עכורה.

לפסק הדין המלא


ס"ע (נצרת) 98-10-10 זורייק נ' מועצה מקומית טורעאן ואח'

על אף שלא קיימת חובה מכח חוק לנמק סירוב למנות אדם למשרה על גוף מנהלי, קיימת חובת הנמקה כללית ובשל כך גם על ועדת מכרזים לנמק החלטתה (אך אי הנמקה אינה פגם המביא לביטול ההחלטה;  העובדה שעובד לא התקבל למשרה למרות ניסיון וכישורים ראויים אינה מובילה למסקנה כי נפלו פגמים במכרז.

לפסק הדין המלא


תע"א (ב"ש) 3427-08 מויסיינקוב יורי נ' מתכת שדי בע"מ

כאשר עובד אינו משלם הוצאות שהוטלו עליו ומתחמק מלתת את כתובתו יש לחייבו במתן ערובה לכיסוי הוצאות המעביד.

לפסק הדין המלא