עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2010

ס"ע (ב"ש)1319-07 אלמונית – פלוני
משהוכח שבין ממונה לכפופה התקיימה מערכת יחסים רומנטית נמשכת, ללא ניצול של עמדת המרות, בהסכמת שני הצדדים – נדחתה התביעה על פי חוק למניעת הטרדה מינית.
לפסק הדין המלא

 

צ"ו (ב"ש) 22585-08-10 כהן נ' אגד תעבורה בע"מ
משהוכח כי הרקע לפיטורי עובד הוא משמעתי ושהמעביד לא עשה פעולות למניעת ההתארגנות – עצם החברות בוועד לא מקנה חסינות בפני פיטורים.

לפסק הדין המלא


ע"ר (ת"א) 4040-08 רסידו מאגרי אנוש בע"מ נ' אנדריי פרונזה
לאור עיסוקה של המשיבה כתאגיד זר בענף הבניין ומאחר ואינה חברה בארגון קבלני כ"א – יש להחיל עליה את ההסכם הקיבוצי בענף הבניין ולא את תנאי ההסכם בענף כח האדם.
לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 5448-07 קריסטינה יורצ'נקו נ' אלי קליין תכשיטנים בע"מ ואח'
מעסיקה אשר ניכתה משכרה של עובדת (התובעת) את סכומי ההפרשות לקופת גמל ולא העבירה ליעדם, הרעה באופן מוחשי את תנאי העבודה באופן המזכה פ"פ ומצדיק הרמת מסך חלקית אך ורק ביחס לרכיבי התביעה שהינם פועל יוצא של מחדלה של המעסיקה.
לפסק הדין המלא

 

ס"ע (ת"א) 47047-08-10 אילנה ריידר נ' נת"ע נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
לעובדת בהריון יש זכות לעבוד בפועל כל עוד לא הותרו פיטוריה וזאת גם לגבי התקופה שעד החלטת הממונה. סעד האכיפה הוא הסעד העיקרי במקרים שכאלו גם אם מדובר במחלקה קטנה וגם אם לא הוכח, אפילו לכאורה, כי המעסיק ידע על ההריון בעת ההחלטה על הפיטורין.
לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 2733-08 הרב דוד אביחצירה נ' המועצה הדתית יבנה ואח'
פסיקת פיצויי הלנה גבוהים מהמקובל ברשות מקומית שהתנהגה בדורסנות כלפי עובד ששכרו הולן ואף ניסתה להתנות תשלום שכרו בחתימתו על כתב ויתור!
לפסק הדין המלא

 

ס"ע (נצרת) 22023-07-10 מלול נ' המוסד לביטוח לאומי/נצרת עילית
חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) הינו מידתי וחל גם על חוקר של המוסד לביטוח לאומי.
לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 5202-08 זיסין שמעון נ' עיריית רמלה
לרשות מקומית אין סמכות שלא לשלם שכר מלא לעובד מושעה מעבר לחצי שנה והסמכות היא רק של ביה"ד למשמעת.
לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 3825-06 דרור רחמים נ' א.מ. הנדסה (י.ג.ר) בע"מ
עובד שהיה מעורב בהחלטות ניהוליות שהשפיעו על גובה התגמול המגיע לו וכן לא נדרש לעבוד בפועל שעות נוספות באופן בלתי סביר הפוגע באיכות חייו על מנת להשיג את השכר ממנו נהנה אינו זכאי לתגמול בעבור שעות נוספות.
לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 5389-07 מור עודד נ' אסותא מרכזים רפואיים בע"מ
משניתן בונוס לעובד מדי שנה (למעט אחת) הרי שהוא הופך לנוהג שנקלט לחוזה העבודה ומשלא הוכחה מדיניות אי תשלום לעובד שסיים עבודתו יש לשלם בונוס גם לעובד שפוטר.
לפסק הדין המלא