עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2010

ס"ע (חי') 26523-12-09 בן הרוש ואח' נ' הסתדרות העובדים הלאומית בישראל ואח'

עיכוב הליכים בהליך בסכסוך פרט שעניינו לשון הרע של עובד וארגון עובדים נגד המעביד עד להכרעה בהליך קיבוצי שעניינו חופש ההתארגנות, לאור החפיפה העובדתית בין ההליכים.

לפסק הדין המלאע"ב (חי') 3313-06 יובל כץ נ' מועצה אזורית מטה אשר

העובדה ששחקן שיחק בפועל בקבוצה מעידה על כך ששוחרר מקבוצתו הקודמת וטענה שלא מגיע לשחקן החזר על תשלום ששילם לשם שחרורו במקום הקבוצה נגועה בחוסר תום לב; קיומם של הסכמים כפולים עם שחקנים אינה יכולה לפעול לטובת האגודה.

לפסק הדין המלא

 

 

תע"א (י-ם) 3886-09 ראול פסקל נ' קופ"ח מאוחדת

למרות שהעובד הוכיח כל הנדרש ממנו (ואף למעלה מכך) לפי החוק, אין להורות על אכיפה וזאת בשל מערכת היחסים העכורה עם המנהל (וזאת למרות שהמנהל הוא החשוד בשחיתות).

לפסק הדין המלא


דמ"ר (נצרת) 2604-09 אוריאל אראל נ' ארקו-ענבר תעשיות בע"מ

מכירת חברה במסגרת הליכי פירוק אינה קוטעת רציפות במקום העבודה וגם לאחר חילופי המעסיקים עומדים לרשות העובד ימי המחלה שצבר אצל המעסיק הראשון.

לפסק הדין המלא

 

ס"ק (חי') 33945-12-10 רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ נ' ארגון סגל המחקר במשרד הבטחון ברפאל ובמשרד ראש הממשלה

מתן צווים זמניים כנגד עיצומי עובדים (שכללו רק אי עבודה בשעות נוספות) כאשר קיים סעיף שקט תעשייתי, מנוהל מו"מ שלא הוכח שמנוהל בחוסר תו"ל ושהוכח שנגרם נזק חמור למעסיק.

לפסק הדין המלאת"צ (מחוזי מרכז) 5270-07-08 סוסתיאל ואח' נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה

ביהמ"ש אישר הסדר בין התובעים הייצוגיים לבין ההסתדרות הכללית על סמך דו"ח חוקר שבין ממצאיו: ההסתדרות גבתה דמי חבר בכפל, גבתה ביתר וגבתה דמי חבר מחצי מליון איש מבלי שהייתה בידה אסמכתא כלשהי להצטרפותם.

לפסק הדין המלא

 

 

ע"א (עליון) 5382-10 דוד פרידמן ואח' נ' כב' השופט בדימו' דן ארבל ואח'

כאשר פסק דין יוצר מנגנון שאינו קיים בתקנון הארגון ומשהמחלוקת היא על יישום פסק הדין, מדובר במקרה חריג בו יש לאפשר ביקורת שיפוטית על ענייניו הפנימיים של גוף וולונטרי.

לפסק הדין המלא


ס"ע (ב"ש) 2374-09 טיב שתיל בע"מ נ' הממונה על חוק עבודת נשים ואח'

בהחלטת הממונה שלא להתיר פיטורי עובדת בהריון: משהוכח כי המעביד מקלע למצוקה, הציע לעובדת תפקידים אחרים ואילו העובדת סרבה ואף לא נאותה לקבל גמלה לה הייתה זכאית לאור התקנות האוסרות עבודה מסוכנת, יש מקום לקבוע כי חוזה העבודה הושעה והעובדת לא זכאית לשכר.

לפסק הדין המלא


 

ה"פ (מחוזי ת"א) 38811-11-10 ברקוביץ' נ' התאחדות לכדורגל בישראל

תקנה השוללת משחקן (או מאמן) זכות ערעור במוסדות הפנימיים ומתנה את הזכות בריצוי העונש – אינה חוקתית ויש לפסול אותה.

לפסק הדין המלא

 

דמ"ר (ת"א) 1842-10 צחי גרינברג נ' עמותה לקידום הכדורסל בנתניה ואח'

החלת מבחני הרמת מסך החלים ביחסים בין בעל מניות לחברה גם על יו"ר עמותה ועמותה (בפועל – לא הוכחו העילות להרמת מסך).

לפסק הדין המלאס"ע (י-ם) 35040-11-10 ברזני נ' המועצה המקומית מבשרת ציון ואח'

טיעון של עובד במסגרת עניין אחד (מענה לטיוטת דו"ח ביקורת) לא יכול להיחשב כמיצוי זכותו לטעון בעניין אחר (כוונה להעברה מתפקיד).

לפסק הדין המלא

ס"ק (ת"א) 18030-10-10 תדיראן מערכות אלקטרוניות בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית

פיטורי צמצום: פרשנות הנותנת תוקף לשלבי מנגנון ישוב חילוקי דעות בהסכם קיבוצי, אולם קובעת לו"ז מצומצם להשלמת הבוררות באופן העולה בקנה אחד עם מטרתם של יחסי עבודה קיבוציים (הוראות חוק הבוררות).

לפסק הדין המלא

 

 

ק"ג (ת"א) 5081-09 גביש שמחה נ' נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ בניהול

חיוב מעסיק לשלם לעובד פיצוי בגובה פנסיית הנכות שנמנעה ממנו מאחר והמעסיק הפר את חוזה העבודה והפריש לקופת פנסיה חדשה ולא לותיקה.

לפסק הדין המלא

דמ"ש (ת"א) 7721-09 חופית ראוכברגר נ' פרג' דיגיטל בע"מ ואח'

מעבר מקום העסק למרחק של 16 ק"מ אינו יכול להוות הרעת תנאים מוחשית במיוחד כאשר המעסיק מפצה את העובדים על הזמן הנוסף ובוודאי כאשר העובד מתפטר עוד לפני המעבר.

לפסק הדין המלא


דמ"ש (ב"ש) 29246-09-10 תמיר משיח נ' שמירה וביטחון בע"מ

עובד בעבודה ביטחונית אשר עוסק בעיסוקים אחרים (קריאת עיתון, שיחות טלפון וכו') בעת עבודתו עובר עבירת משמעת ומשנויד מספר פעמים וחזר על מעשיו ראוי לשלול ממנו את ההודעה המוקדמת.

לפסק הדין המלאס"ע (ת"א) 44990-11-10 קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ נ' יחזקאל

הגבלת עיסוק של עובד שעבד 5 חודשים בלבד, למשך 3 חודשים, בשל קיומו של סוד מסחרי וחוסר תום לב קיצוני מצידו (ניהל מו"מ ועבר לעבוד אצל אחד מ-3 מתחרים מובהקים ושחתם על התחייבות לא לעשות כן).

לפסק הדין המלאת"א (שלום ת"א) 32588-08 גור נ' ברונו אינטרנשיונל בע"ת ואח'

שליחת דוא"ל ע"י המעסיק ללקוחות ובו קיים רמז ברור לסיבת פיטורי העובד מהווה לשון הרע. נפסקו לעובד 30,000 ₪ פיצויים ועוד 30,000 ₪ הוצאות!! כאשר מנהלי חברה מבצעים פעולה המהווה לשון הרע הרי שחבותם בעוולה היא אישית ואין צורך לדון בהרמת מסך.

לפסק הדין המלא


ס"ק (ת"א) 59087-11-10 מדינת ישראל נ' ההסתדרות הכללית החדשה סניף ארלוזורוב

ניתן צו נקודתי המחייב את ההסתדרות לשלוח נציג לתיק בעל חשיבות מדינית (על אף שביתת הפרקליטים): הובהר כי ביה"ד לא יושב כערכאת ערעור על החלטות ועדת חריגים בהסתדרות וכי הצו ניתן בשל הנסיבות החריגות של המקרה.

לפסק הדין המלא