עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2010

עדכוני פסיקה וחקיקה 2010

עב (ת"א) 11094/06 מזל שלום ואח' נ' קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ משהקרן היא האחראית לקטיעת הרצף הביטוחי בענ...

קרא עוד...

ס"ע (חי') 26523-12-09 בן הרוש ואח' נ' הסתדרות העובדים הלאומית בישראל ואח' עיכוב הליכים בהליך בסכסוך פרט שעניינו לשון הרע של עובד וארגון עובדים נגד המ...

קרא עוד...

ס"ע (ב"ש)1319-07 אלמונית – פלוני משהוכח שבין ממונה לכפופה התקיימה מערכת יחסים רומנטית נמשכת, ללא ניצול של עמדת המרות, בהסכמת שני הצדדים –...

קרא עוד...

תע"א (ת"א) 4344-07 טמיר נתיבי אויר בע"מ נ' רונן קמחי חיוב עובד בפיצוי עבור ההוצאות הממשיות והישירות שהוציא המעביד עבור הכשרתו בחו"ל לאחר שיחסי העבוד...

קרא עוד...

ע"ע(ארצי) 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ – יהודה פלצ'י פסיקת פיצוי בסך מצטבר של 150,000 לעובד שחשף שחיתות; התייחסות להקלת נטל ההוכחה בת...

קרא עוד...

ס"ע (ת"א) 50091-08-10 חרותי נ' עיריית גבעתיים ואח' משחזה ההסכם הקיבוצי שינויים בתקנון קרן הפנסיה והמעסיק נטל על עצמו לפעול בהתאם לשינויים הרי שאינו ...

קרא עוד...

סע (י-ם) 16607-05-10 ברוך נ' משרד המסחר והתעסוקה ואח' בקשה לסעד זמני כנגד החלטת הממונה על חוק עבודת נשים שלא להתיר פיטורי עובדת הרה היא בקשה לצו עשה...

קרא עוד...

תעא (ב"ש) 2557/07 אברמוב אליק נ' אלישר סוכנויות מזון בע"מ מעביד רשאי לחייב עובד לעבור בדיקה רפואית שתקבע מגבלות להעסקתו ואין לראות פיטוריו של עובד ה...

קרא עוד...

סק (ארצי) 21/10 הסתדרות העובדים הלאומית בישראל – הסתדרות העובדים הכללית החדשה קיומו של הסכם קיבוצי תקף והסכמה על יחידת מיקוח כוללת עם ארגון הע...

קרא עוד...

עב (י-ם) 1807/06 ד"ר חנה קהת נ' אורות ישראל המכללה האקדמית לחינוך ואח' משהוכח בתיק העיקרי כי פיטורי התובעת כמורה במכללה נבעו מקיטון במספר הסטודנטים (...

קרא עוד...

בשא (י-ם) 1781/09 שרי אילנית יצחק – גדעון בנימין מששוכנע ביה"ד כי פיטורי עובדת בהריון נעשו ללא קשר להריון, יש לו שק"ד בהתקיימן של נסיבות מיוחד...

קרא עוד...

צ"ו 3018-05 כהן שולמית נ' עיריית עכו ואח' משהוכח כי עובדת לא מונתה כדין למשרתה (לא עברה מכרז למשרה המוצעת אלא נבחרה בהליך שאינו מכרז למילוי מקום) ומש...

קרא עוד...