עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2009

עע 260/06 רמת טבעון מעונות הורים בע"מ- זיוית פניבלוב
באלו נסיבות יחשב סירוב עובד לקבל הצעת מעביד שפיטרו שלא כדין לחזור לעבודה כהפרת החובה להקטנת נזקיו.
לפסק הדין המלא

עב (בש) 3673/08 צביה הכספי- עיריית אילת

היעדרות של עובד ממקום עבודתו למשך למעלה משנה, לא יכולה להקים לו זכות קנויה לשוב לתפקיד זה.
לפסק הדין המלא

תע"א 3335/06 שוורץ ישראל- חברת החשמל
מעביד לא חייב לקיים לעובד שימוע לפני החלטה שלא לתת לו קביעות, משהחלטה מסוג זה מצויה בפררוגטיבה ואינה זכות קנויה של עובד ארעי.
לפסק הדין המלא

ע ב (בש) 1256/07 עזבון המנוח אברהם דאובר ז"ל- החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ
דחיית תביעה של עזבון קבלן חלוקת גז שעבד כך 35 שנה, היה בעלים של משאית, העסיק עובדים וקיבל תמורה משופרת, להכרה בו למפרע כעובד, וחיובו ב-50,000 ₪ הוצאות בשל תביעה מנופחת.
לפסק הדין המלא

עב (ב"ש) 3010/08 ידיעות אחרונות ואח' בע"מ – אולמן אריה ו-48 אחרים
פרשנות מרחיבה של הוראות מטיבות בהסכם פרישה באופן שיקבלו גם על גיל הפרישה הדחוי (67 במקום 65).
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 339/07 רותי אורן ואח' – בנק הפועלים בע"מ ואח'

לא אושרה הכרה בתובענה כיצוגית הן משום שאינה תואמת את תכלית החוק (מדובר באוכלוסיה שאינה קשת יום וסכומי התביעה משמעותיים) והן משום שהתובענה מתבססת על הסכם קיבוצי, במקום עבודה מאורגן, על כן חל החריג שבסעיף 10(3) לתוספת לחוק תובענות ייצוגיות.
לפסק הדין המלא


ע"ע (ארצי) 59/08 המועצה הדתית בת ים – רפאל ברנז

נבחר ציבור זכאי לפיצויי הלנת שכר, לכן לעניין מועד תשלום השכר אין לאבחן בינו לבין עובד שכיר.
  לפסק הדין המלא

עסק (ארצי) 25/06 הסתדרות המעו"ף – עיריית יהוד נווה מונסון ואח'

הסכם קיבוצי כללי ימשיך לחול על מעביד שפרש מארגון מעבידים עד לתום תוקפו החוזי הקצוב. (דעת מיעוט – פליטמן- ההסכם יפסיק לחול עם הפרישה).
לפסק הדין המלא