עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2009

עב (נצרת) 2598/03 סופיה שטרן – שרותי בריאות כללית
פסיקת הפרשים לעובדת בשל פרישתה בגיל פרישה מוקדם משל גברים, באופן המהווה אפליה פסולה; עילת הפליה עפ"י חוק השוויון התיישנה ונפסקו פיצויים רק על בסיס עקרון השוויון הכללי.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 8513/06 סמדר סלע – שי בר אילן נסיעות וטיולים בע"מ

חיוב נתבע באופן אישי בשל הפרת התחייבות בכתב להעלות שכר של עובדת בגינה ויתרה על עבודה אחרת, תוך שימוש לרעה במסך ההתאגדות על מנת להונות את העובדת; פסיקת פיצוי לעובדת שהפסידה עבודה עקב התנהגות חסרת תֹם לב של המעביד בסך הפרשי השכר בין שכרה הנוכחי לשכר שהיתה משתכרת בעבודה שהפסידה + 15,000 ₪.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 644/05, בש"א 499/06 נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי משק ההסתדרות בע"מ (בניהול מיוחד) - יוסף שטיימן ואח'

הפרשנות הנכונה להסכמי רציפות זכויות בשלטון המקומי היא זו הכוללת בתקופת חישוב הפנסיה גם פרקי זמן בגינן קיבל העובד פיצויי פיטורים
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 3931/03 דיאנה לוי – מדינת ישראל-משרד החינוך והתרבות
סיום חוזה לתקופה קצובה אינו פיטורים לעניין סיום העסקת עובדת בחופשת לידה, על כן אינו טעון היתר הממונה על יחסי עבודה; מילוי מקום אינו מהווה העסקה העשויה "פלחים פלחים" אלא שיבוץ למשימה מוגדרת שהמשכה אינו מובטח.
לפסק הדין המלא

ע"ע (ארצי) 270/08 SERAFIMA BODEIC – חנה דוני
חזרת עובד מחתימה על כתב ויתור מאפשרת למעביד להעלות מצידו טענות נגד העובד שקדמו לחתימתו על הויתור.  
לפסק הדין המלא

עב (י-ם) 1092/05 אדלבי עומר ואח' – רשות השידור
שינוי חד צדדי של נוהג לא חוקי נעשה כדין; לא נפסק פיצוי על עצם השינוי; צבירת מכסת חופשה מעבר למותר עפ"י התקשי"ר נוגדת את הדין.
לפסק הדין המלא