עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2009

סק 1009/09 הסתדרות העובדים הכללית החדשה–מרחב הנגב – יוניליוור שפע ישראל בע"מ
ניתן להשעות חלק מחברי ועד בשל קשר לביצוע עבירת משמעת אגב סכסוך עבודה, ובלבד שלא יושעו כל חברי הועד; יש לברר עם הויד את העובדות בטרם ההשעיה, ולא לפעול באופן אחיד כלפי כל החברים.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 438/06 חברת החשמל לישראל בע"מ – מקס גלפנד 
משעובד הועבר לתפקיד אחר במסגרת ענישה משמעתית, יש לאפשר לו להשתלב בתפקיד זה; משהעובד פוטר לאחר 4 ימים בתפקיד החדש – יש לתת לו פיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין, למרות שנעשו בהסכמת הוועד. (נפסקו 4 משכורות); מקורה של השעית עובד יכול להיות גם בהסדר קיבוצי ו/או חוזה אישי.
לפסק הדין המלא

עב (י-ם) 1984/07 מגן דוד אדום בישראל – צבי ברגשטיין
לועד עובדים זכות תביעה כ'עותר ציבורי' גם בסכסוכי פרט (כבמקרה דנן – תשלום תגמולי מילואים לעובדים), גם אם אינו 'אישיות משפטית'.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 2942/07 רוני אלבר – רו"ח יעקב ירון ואח'
פיטורי עובד לפני שעבר ניתוח נגועים בחוסר תום לב, גם אם נעשו בעילה לגיטימית, בשל העיתוי הבלתי ראוי; הכרה בתקופת המחלה כחלק מתקופת העבודה לצרכי וותק; איסור חפיפה בין תקופת המחלה לתקופת ההודעה המוקדמת, לאור תכלית דברי החקיקה.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 7991/08 רפאל מאירי – המועצה ליצור ושיווק כותנה בע"מ
נדחתה טענת עובד על פיטוריו בשל גילו; אין די בהוכחת הגיל המבוגר ע"מ להעביר נטל ההוכחה למעביד.
לפסק הדין המלא

בשא (ארצי) 848/07 הסתדרות מדיצינית הדסה – פלוני
פסק דין מקיף ומעודכן בנוגע לאי מתן סעד אכיפה. במקרה דנן לא ניתן הסעד בשל חלוף הזמן ושיהוי ניכר (21 חודשים) ובשל כך שהוצע לתובע "אפשרות תיקון" – ניהול הליך משמעתי שיתכן ושיטהר את שמו והוא סרב לכך.
לפסק הדין המלא

בשא (ת"א) 8248/07 רדושיצקי כרמי – קיו.איי.אס ישראל בע"מ
הכרה בתביעה לתשלום דמי חגים לעובדים בשכר כתביעה ייצוגית בשל היותה תביעה המעוררת שאלה מהותית של משפט ועובדה.
לפסק הדין המלא

בר"ע (ארצי) 722/08 מנחם יהב, עו"ד – מדינת ישראל
חובת בעל דין לכמת פיצוי הנתבע על ידו בגין נזק לא ממוני.
לפסק הדין המלא

עב (י-ם) 2450/00 לוי אלי – אנג'ל יוסי
תקופת הכנה, לפני התמחות, אינה תקופה בה מתקיימים יחסי עובד – מעביד, הגם שהעובד נדרש ללמוד נושאים הקשורים לעבודתו העתידית, בעיקר בשל העדר פיקוח ותהליכי קליטה.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 6019/04 גולדנברג דני – קומסקו בע"מ
כאשר מעביד הוכיח כי עד למועד חתימת הסכם קיבוצי כללי משנת 95 שילם מדי חודש הפרשות לפיצויי פיטורים (ואף בצע השלמות כל שנה) – יש לפטור אותו מתשלום פיצויי פיטורים אף שההסכם לא אושר עפ"י סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, ע"י שר התמ"ת.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 424/08 נמלי סלאח – פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ
מהגר עבודה יוכל להגיש תצהיר 'פגום' בכפוף להתייצבות לחקירה נגדית. העדרותו תותר רק אם הוכח שלא התייצב בנסיבות שלא תלויות בו ומנימוקים נאותים, בכפוף לתום לבו ותום לב ב"כ, לאחר שבא כוחו הוכיח שקידה ראויה להבטחת ההתייצבות או מניעותה מטעם ראוי. הפגם – תצהיר חתום בחו"ל וללא חתימת אימות של ב"כ.
לפסק הדין המלא

עב (נצרת) 1071/08 פאידה עבדאללה – מועצה מקומית כפר כנא
התנגדות של ארגון עובדים ליישום תכנית הבראה הכוללת הפחתת שכר תיתפש כמחאה של העובדות אותן הוא מייצג; כרסום הלכת יוחנן גולן – כאשר הנזק שייגרם מהגשת תביעה או התפטרות הוא גדול, אין לפרש שתיקה כהסכמה להרעת תנאים.
לפסק הדין המלא

בש"א (ת"א) 2385/09 הזרע ג'נטיקס בע"מ - ד"ר אייל ורדי
צו לגילוי מסמכים שיש בו סוד מסחרי ינתן רק על בסיס ראייתי שיצדיק זאת, ובכפוף להתחייבות הצד השני שלא לעשות שימוש במסמכים אלא לצרכי ההליך.
לפסק הדין המלא

סע (חי') 10596-11-08 סטאטוס סקול בע"מ – תיב"מ פלוס בע"מ
קיצור דרך ושימוש 'מן המוכן' ברשימת לקוחות שהושגה בהשקעה ממושכת מצדיק מתן צו מניעה חלקי להגבלת עובדים לשעבר מניצול הקשר האישי עם אותם לקוחות.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 8583/05 עופר אמינזדה – וואן שילוב מערכות בע"מ
שלילה מלאה של פיצויי פיטורים מעובד שעשה רווחים אישיים מרכוש של המעביד (הגם שלא נטל את הרכוש שלא כדין).

לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 701/07, עע 738/07 חברת החשמל לישראל בע"מ – שלומי תורג'מן

(בעת פיטורי צמצום, או כאשר תקופת ההעסקה קצובה מראש, זכות השימוע הינה מצומצמת (בהערת אגב – לא היה מקום לפסוק 3 משכורות, אולם בשל השכר הנמוך – לא התערבו).
  לפסק הדין המלא

דנ"פ 10987/07 מדינת ישראל – ברק כהן

הרשעת עובד חברת שמירה בשוחד, לאור הכרה בחברה כתאגיד המספק שירותים לציבור, ומתוך פרשנות תכליתית שמטרתה טוהר המידות בשירות ציבורי (גם אם הופרט בחלקו).
לפסק הדין המלא

ס"ק (ת"א) 124/08 התעשייה האווירית לישראל בע"מ – הסתדרות העובדים הכללית החדשה
לארגון היציג יש זכות לנהל מו"מ קיבוצי בנושא הכללת עובדים שהוחרגו כיחידים במיקוח, חזרה למסגרת המאורגנת; מדובר בנושא שאינו בר בוררות.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 9426/04 טטיאנה קריס – מ"י-מ.החינוך התרבות והספורט
עובדת מחליפה שמוזמנת למילוי מקום – לא זכאית לקביעות גם אם הועסקה לפרק זמן ממושך.
לפסק הדין המלא