עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2009

סק (חי') 1524-12-08 ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת חיפה – אוניברסיטת חיפה
משהאוניברסיטה הגבילה בעצמה את אופן השימוש בכספי קרן העתודה הפנסיונית – אין היא רשאית חרוג ממגבלות אלו; המגבלות לא חלות על כספים חיצוניים המגיעים מות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב). חובת היוועצות לגבי שימוש בכספי הקרן – מכֹח קיומם של יחסים קיבוציים.
לפסק הדין המלא


עב (ת"א) 3910/03 שאול אורינוב – אי סי איי טלקום בע"מ

פסיקת פיצוי בסך 30,000 ₪ לעובד שפוטר ללא שימוע, למרות שהשימוע לא היה משנה דבר, בשל עוגמת הנפש שבדרך פיטוריו.
לפסק הדין המלא


עב (ת"א) 7883/01 צח אורני שרות מכירה ויצור מאזניים בע"מ – מיכאל וילקיסקי

פסיקת פיצוי בסך 50,000 ₪ בגין נזק לא ממוני עפ"י חוק עוולות מסחריות, בגין שימוש בסודות מסחריים ע"י עובד לשעבר שעבר למתחרה.
לפסק הדין המלא

עב (י-ם) 3002/06 נאדר אדקידק – מוסך דוד כהן בע"מ
פרשנות המונח "פיטורים" לצורך זכאות לפיצויים מוגדלים על פי חוזה אישי, שונה מפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורים; הזכאות לפיצויי פיטורים לא מצמיחה בהכרח זכאות לפיצויים מוגדלים חוזיים.

לפסק הדין המלא

בש"א (ת"א) 3426/09 איל קלנר – איידגיטל סטור בע"מ
משהוכח כי העובד לא עבר טיפולי פוריות ולא נעדר בגינם ממילא לא היה צורך בהיתר על מנת לפטרו; שימוש פסול ב"קלף" הטיפולים פוגע בזכויות נשים והורים.
לפסק הדין המלא


דמ (י-ם) 1254/00 ירון מינטקביץ ואח' נ' מדינת ישראל
 
פרשנות הסכם קיבוצי באופן שמקיים אותו; למרות שהתנהגות הצדדים לא תואמת את הוראות ההסכם, יש לכך סיבה טובה (מדובר בזכויות של עובדים בחוזה אישי, שלארגון העובדים לא היה מניע לדאוג לאכיפתן).
לפסק הדין המלא


בג"ץ 6522/06 מרים כוכבי נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים

אישור הלכת גרינשפן (ואשרור ביטול הלכת נהרי) לפיה שינוי חד צדדי בחוזה עבודה בלתי חוקי מצדיק פסיקת פיצוי (ולא אכיפה).
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 4968/08 אריה המר – בון תור בע"מ

כאשר מעביד לא ידע על ניסיונות התארגנות במפעלו, ומפטר עובד שהיה מעורב בהם בסתר – לא עובר אליו הנטל להוכיח כי הפיטורים לא קשורים להתארגנות; הנטל יעבור רק אם יוכיח העובד שלא היה במעשיו סיבת פיטורים; נפסק פיצוי בסך משכורת חודשית לעובד שפוטר לאחר 3 חודשים ללא שימוע, ובעילה שונה מזו שנמסרה לו.
לפסק הדין המלא


 

בג"ץ 5755/08 יעל ארן נ' ממשלת ישראל  
ביטול מינוי של גבר לתפקיד ציבורי לגביו קיימת הוראת "העדפה מתקנת" לנשים, ומשוועדת האיתור אכן המליצה על אישה לתפקיד ותחתיה מונה ע"י רוה"מ – מועמד שהינו גבר.
לפסק הדין המלא


עב (נצ') 2258/08 סאוסן זואבי – גרייב אבו סרור שירותים בעמ' ואח'

פס"ד ראיד פאהוּם שינה את נקודת המוצא של כפר רות וקבע כי הקבלן הוא המעביד, גם על פי מבחני פאהוּם – התובעת הינה עובדת של המשתמש לאור סוג התפקיד, התמשכות הקשר והסיבה הבלתי לגיטימית להתקשרות הקבלנית.
לפסק הדין המלא

ס"ע (חי') 18626-03-09 יוניק מוצרים רפואיים בע"מ – כספי ואח'

מתן צו האוסר פניה ללקוחות למרות שלא הוכח ברמה הלכאורית קיומו של סוד בר – הגנה, והעדר התחייבות בכתב להגבלת עיסוק ושמירת סודיות, לאור התנהגות חסרת תֹם לב של העובד שאכן פנה ללקוחות וניסה למכור להם ציוד מתחרה.
לפסק הדין המלא

עב (ב"ש) 2807/08 דהן יניב – חב' נמל אשדוד בע"מ
אי גילוי מיידע מלא על קרובי משפחה המועסקים אצל המעביד, יוצרת אצל מועמד במכרז אי שוויון ביחס למועמדים אחרים, ולכן ייזקף לחובת המועמד, כאשר הסנקציה בגין אי גילוי ידיעה מראש – לא ניתן לטעון להסתמכות.
לפסק הדין המלא

עסק (ארצי) 12/07 עיריית לוד – הסתדרות המעו"ף וועד עובדי עיריית לוד ואח'
הזכות לחודשי הסתגלות היא זכות חוזית ונפרדת מהזכות להודעה מוקדמת, שהיא זכות חוקית, ותכליתן של הזכויות שונה; חפיפה בין שתי הזכויות טעונה הוראה חוזית מפורשת.
לפסק הדין המלא

סק (ב"ש) 1010/09 הסתדרות המעו"ף – עיריית באר שבע
מקום בו הרכב ועדת מכרזים נקבע בחוק – הסכמות שהושגו עם הועד בדבר שיתופן בהליך – אינן מחייבות.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 67/07 יוסף עמאר – מדינת ישראל-משרד הפנים ואח'  
החלטה על בטלות מינוי בלתי תקין (של מועמד שלא עמד מלכתחילה בתנאי סף) שונה מהחלטת פיטורים ואינה קשורה לאופן ביצוע התפקיד, אלא לכך שהליך המינוי היה פסול מלכתחילה; לפיכך תבחן החלטה כזו באופן שונה, ללא קשר לכהונת התובע בעת המינוי. בכל מקרה, האינטרס הציבורי באיוש משרות כדין, גובר על אינטרס הפרט בהסתמכות על החלטת מינוי פגומה.
לפסק הדין המלא


עב (ת"א) 1600/09 ליאור כהן – שרה ברגר פוסינו

הקלטה מטלפון סלולארי קבילה, אך יש לצרפה פיזית.
לפסק הדין המלא

עב (תא) 4471/04 למדן עופר – גוב טוב מייסודה של אגודת הסטודנטים החדשה

הקטנת סכום הפיצוי בגין הפרת חוזה קצוב בשל "אשם תורם" של העובד, וכן בשל השתכרותו ממקורות נוספים; שלילת דמי הסתגלות מעובד שהשתכר בתקופה שלאחר פיטוריו, לאור ההבנה שבתקופת הסתגלות לעובד אין מקורות הכנסה אחרים.
לפסק הדין המלא