עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2009

עע (ארצי) 579/07 אלי שילוני – ספנדקס ישראל בע"מ
מפרק זמני ממשיך להפעיל את החברה ורשאי לפעול לשינוי תנאי העבודה של העובדים, בין בהסכמה ובין שלא בהסכמה, באישור ביהמ"ש; לאחר מתן צו פירוק חל שינוי במעמדה המשפטי של החברה ושל עובדיה.
לפסק הדין המלא

עב (ב"ש) 2151/04 BOONPHA CHALOEMCHOK ואח' – אוחיון מקסים ואח'

כל גורם שמעורב בהעסקתו של עובד זר, ובמיוחד כזה המפיק ממנו תועלת צריך לשאת באחריות כלפיו, ומשהוכחה זיקתו לעובד – עובר אליו הנטל להוכיח ההפך.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 5389/06 ורד סרוסי – בית חולים לניאדו

משעובדת הרימה את הנטל הראשוני להראות כי לא הייתה סיבה לנייד אותה לתפקיד אחר בהיקף משרה מופחת לאחר חופשת הלידה, עבר הנטל למעביד לנמק הניוד; הנטל לא הורם – נפסק פיצוי על נזק לא ממוני בסך 37,000 ₪.
לפסק הדין המלא

סק (ת"א) 151/07 הסתדרות העובדים הכללית החדשה, מרחב חולון  ואח' – תדיראן ספקטרלינק בע"מ

פרשנות מצמצמת של המונח "עובד קבלן" בהסכם קיבוצי, בהתאם להתנהגות הצדדים (ברשימות שהועברו ע"י ההנהלה לוועד נכללו רק עובדי קבלן כ"א).
לפסק הדין המלא

סק (ארצי) 20/08 ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, בסמינרים ובמכללות – מדינת ישראל, משרדי החינוך והאוצר

פרשנות הסכם קיבוצי על-פי לשונו, ותוך זיקה להקשר הכלל משקי (חישוב תוספות השכר למורים בדומה לחישוב שנעשה לשכר עובדי המגזר הציבורי).
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 155/06 דרור לביא – ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ

כאשר בזמן אמת המעביד לא עמד על קבלת מלוא התקופה החוזית של ההודעה המוקדמת – הוא יחשב כמוותר על הזכות ולא יוכל לתבוע פיצוי בגין כך.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 596/07 מיכל ברדוגו – בנק דיסקונט לישראל בע"מ
 
ניכוי מס ממענק פרישה בהתאם לאישור פקיד השומה על גבי טופס 161 נעשה כדין, גם אם מאוחר יותר שונו שיעורי המס.
לפסק הדין המלא


עב (ת"א) 9113/06 ברמן יהודה בע"מ – מרדכי גולדמן ואח'

משניתנה תמורה עבור הגבלת עיסוק מצומצמת, ומשמדובר בתביעה כספית להשבה – יש לתת תוקף להתחייבות עובד להימנעות מתחרות; פס"ד צ'ק פוינט קבע תנאים חלופיים למתן תוקף לתניות הגבלות עיסוק; חיוב המעביד המתחרה, שידע באופן כללי על התחייבות העובד להגבלת העיסוק, במימון התמורה המיוחדת שקיבל העובד.
לפסק הדין המלא


עב (ב"ש) 1154/07 רחמים ראובן ואח' – תה ויסוצקי ישראל בע"מ

פיטורי עובד בחשד לגניבה על סמך ראיות לא מבוססות וללא קבלת תגובת העובדים, נעשו שלא כדין; נפסקו פיצויי פיטורים + פיצויי הלנה.
לפסק הדין המלא


סק (ב"ש) 1005/09 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – עיריית קריית גת

בוטלה החלטה המצויה בתחום הפרוגרטיבה הניהולית בשל אי קיום היוועצות עם ארגון העובדים היציג, לא מראש ולא בדיעבד. (הרחבת חובות המעביד בעת קבלת החלטות חד-צדדיות).
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 9117/05 VEACESLAV CALMIC - צ.מ.ח. המרמן בע"מ ואח'

כאשר עובד לא הוכיח מתכונת קבועה של עבודה ונתגלו סתירות בעדותו ביחס לאוטנטיות של רישומי השעות – לא עובר הנטל למעביד להוכיח את שעות העבודה.
לפסק הדין המלא


עב (ת"א) 7452/05 ראובן קינן – איגוד ההיאבקות בישראל
מנכ"ל של חברה שצריך לפקח על חופשות העובדים, יכול לנהל את ניצול חופשותיו שלו – ולא תשמע הטענה לחוסר אפשרות לקחת חופשה או לטעויות ברישום;
על אף פגמים בפיטורי התובע, בהליך לקוי ומטעמים לא ענייניים – לא ניתן סעד אכיפה, בעיקר לאור חלוף הזמן ואפשרות הפגיעה בעובד אחר.
לפסק הדין המלא

עב (ב"ש) 1923/06 ד"ר דוד יששכרי – חברת וואלה! תקשורת בע"מ ואח'
מנהל פורום מדעי באינטרנט פעל במסגרת תחביבו והינו בגדר "מתנדב"; נפסקו הוצאות בסך 50,000 ₪.
לפסק הדין המלא


עב (ת"א) 11184/07 עו"ד רות גלט – חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ

כאשר ועד העובדים לא מוחה על הפרת נוהל – יש ללמוד מכך על השלמתו עם פעולות המעביד;

הגם ש'יועץ משפטי' לא נכלל ברשימת בעלי התפקידים לגביהם אין חובת מכרז אלא ועדת איתור – בשל היותו מקביל לתפקיד בכיר יש להחיל גם עליו את הוראות נוהל האיתור.

לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 8173/08 חיים רוכסאר – עיריית רעננה
אי רישום פרוטוקול מפורט במהלך ישיבת ועדת בחינה של מכרז, והשמטת דברים שנאמרו במהלך הישיבה – אינו מהווה פגם היורד לשורשו של עניין, משניתן ללמוד על מהלך הועדה ושיקולי חבריה מעדים, ואין לפסול את הליך המכרז בשל כך; משהיה מועמד יחיד במכרז, אין באי קביעת קריטריונים ברורים כדי לפגוע בעיקרון השוויון ואין מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין המצדיק ביטול הליך המכרז.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 437/08 אילן מורנו – ד"ר יגאל בן שלום, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ואח'
מי שמוסמך להעביר חלק מהתחומים שהיו מצויים בתחום אחריותו של המערער, המשמש כסמנכ"ל במל"ל, הוא מנכ"ל המל"ל, ולא שר הרווחה שמינה את המערער לתפקידו.
לפסק הדין המלא

בש"א (ת"א) 3142/09 דיגיטל וריפיקיישן (2007) בע"מ – לב פוטיחה

בקשה לפסילת אישורי מחלה כראיות בתיק – כאשר ניתן אישור מחלה מקופת חולים עפ"י חוק דמי מחלה, אין אפשרות לחייב את הנתבע לעמוד לבדיקת רופא מטעם התובעים או לפסול את אישור המחלה.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 3690/03 יובל פאר – כ.צ.ט בע"מ

ניתן לחפוף בין חופשה לימי הודעה מוקדמת העולים על 14 יום! (תיקון הלכת ארבל – הרבלייף).
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 10813/06 לוי ציונה – עיריית פתח תקווה

התחייבות לתנאי פרישה של מעביד ציבורי, על פיו פעלה העובדת ופרשה – הינה התחייבות שלטונית אשר יש לאוכפה.
לפסק הדין המלא


סק (ארצי) 54/09 לשכת המסחר תל-אביב, איגוד לשכות המסחר – הסתדרות העובדים הכללית החדשה

ביה"ד לעבודה לא מוסמך ליתן צווים נגד הליכי חקיקה במסגרת "תקיפה ישירה".
לפסק הדין המלא