עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2009

עב 4240/09 (ת"א) זיפ שיווק אופנה בע"מ – צפנת ענבר
משהוכח כי המעבידה טרחה למדר את רשימת הספקים מעובדיה ונהגה בה כבסוד מסחרי, הוגבלה אפשרות הנתבעת – עובדת לשעבר – לפנות לספקים ואף חויבה בפיצוי בסך 10,000 ₪ בגין נזק לא ממוני בשל שימוש פסול בסודות שהגיעו לידיה.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 7219-09 רינה הורוביץ – SMART POINT TRAINING LTD
גם היעדרות חלקית מיום עבודה לצורך טיפולי פוריות היא היעדרות המקנה הגנה מפני פיטורים; אין לפרש את הכוח כמחייב הצגת אישורים רפואיים בגין ההיעדרות – מראש;  חיוב העובדת בהוצאות משפט על אף ביטול ההליכים בשל אי בקשת היתר הממונה, משום שלא הציגה אישורים רפואיים במועד.
לפסק הדין המלא

עב (ב"ש) 2535/07 הפניקס הישראלי – ג'אפה גולד אינטרנשיונל בע"מ
מכח חוק חוזה ביטוח קימת אפשרות למעביד, בהסכמת העובד, להפסיק את ההתקשרות עם הגורם המבטח ולהעביר את הבטוח לגורם אחר; זכות בחירה בהסדר החלופי לא מותנית בטיבו של ההסדר.
לפסק הדין המלא

עב (י-ם) 2918/08 גולן זוהר – או.אר.אס משאבי אנוש בע"מ ואח'
משתמש רשאי לפטר עובד כֹּח אדם בטרם הושלמה תקופה של 9 חודשים, כדי להימנע מתחולת סעיף 12א(ג) לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כֹּח אדם, לפיו, לאחר 9 חודשים יחשב העובד כעובד המשתמש; בנסיבות אלה, היקף השימוע מצומצם ולאי עריכת שימוע לא תהיה נפקות נכבדה.
לפסק הדין המלא

בש"א 430/09, ע"ע 311/09 פלאפון תקשורת בע"מ – לילך אלול

עיכוב ביצוע פסק דין לחיוב כספי לתשלום פיצוי בגין נזק לא ממוני ותשלום פיצוי בגין הפרת החוק למניעת הטרדה מינית,
בשיעור החורג מהתקרה שבחוק.
לפסק הדין המלא

עב (תא) 4524/06 חבושה ארז – יבטח אבטחה ושמירה בע"מ
טענה מאוחרת בדבר תחולת הסכם קיבוצי, שממילא לא יושם בפועל לא תמנע הכרה בתביעה הייצוגית;  החלת כלל השתק שיפוטי.
לפסק הדין המלא

עא (חי') 2580/06 בן אבן רותי – עיריית מגדל העמק
בהליך של פיטורי צמצום המעביד לא צריך לשכנע את העובד בצדקת תכנית ההבראה.
לפסק הדין המלא


עע (ארצי) 382/08 ד"ר נוגה בן מנחם – מדינת ישראל

כחלק מהפרוגרטיבה הניהולית, רשאית המדינה לקבוע דרישת סף גבוהה יותר, בהתאם למהות התפקיד בו מדובר; התערבות חריגה בשיקול דעת בהגדרת תנאי סף.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 6985/07 גלינה קיסלגוף – מרכז רפואי מעייני הישועה

עובדים שהתקבלו מלכתחילה לעבודה כ"גוי של שבת" – לא יכולים להתכחש בדיעבד להצהרתם כי אינם יהודים.
לפסק הדין המלא


עע (ארצי) 723/07 עו"ד מחאג'נה מחמוד קאסם – עמותת מרכז הדמוקרטיה וזכויות העובדים

המצאת מסמכים לרשות אינה טעונה היתר מבית משפט, לאור קיומו של צו מיוחד; גם אם ההמצאה לא בוצעה כדין – הסכמה לסמכות בינ"ל (מכּח התנהגות) מקימה סמכות כזו; במקרה דנן – ביה"ד לעבודה בחיפה קונה סמכות לדון בתביעת עו"ד ישראלי שעבד גם בישראל וגם ברשות עבור עמותה המצויה ברשות.
לפסק הדין המלא


עע (ארצי) 647/07 חיים גפן – בתי מלון מאוחדים בע"מ ואח'

הרמת מסך ההתאגדות אינה טעם מספיק ובלעדי להפחתת הלנת פיצויי פיטורים.
לפסק הדין המלא

עסק (ארצי) 54/09 ידיעות אחרונות בע"מ – הסתדרות העובדים הכללית החדשה, איגוד עובדי הדפוס

פרשנות הסכם קיבוצי שבו התחייבות לביטחון תעסוקתי עד גיל פרישה החל עד גיל 67 (הגם שנאמר בו 65), לפי אומד דעתם של הצדדים ולפי שיקולי סבירות; ארוע חיצוני להסכם לא מפקיע את ההסכם אלא מחייב ביצוע התאמות בו; מתן משמעות לביטחון התעסוקתי על רקע מהלכי העיתון לצמצום העבודה המאורגנת. וראו – דעת המיעוט של הש' צור שסבור שבגין התקופה שלאחר גיל 65 יש לנהל מו"מ קיבוצי.
לפסק הדין המלא

עסק (ארצי) 64/09 כֹח לעובדים-ארגון עובדים דמוקרטי – עמותת סינמטק ירושלים – ארכיון ישראלי לסרטים
חובת מעביד לניהול מו"מ קיבוצי לצורך חתימה על הסכם קיבוצי (חלוקי דעות בשאלה אם סירוב לחתום על הסכם מהווה חֹסר תום לב).
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 6630/06 נורית בר-אילן – אברהם ישראלי

טענה להטרדה מינית שלא מלווה בשום פרטי רקע, שנולדה לאחר פיטורים ואגב איום בפניה למשטרה – לא אמינה; רק בשל נכות התובעת לא חויבה בהוצאות גבוהות, כפי שהיה ראוי.
לפסק הדין המלא