עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2009

 

עב (ת"א) 4516/09 עבדולכרים נ' רכבת ישראל
סמכות ביה"ד ליתן צו לאכוף המשך התקשרות בין מעביד לקבלן שירותים לצורך מניעת אפליה פסולה.
  לפסק הדין המלא

דמ (ת"א) 8254/08 שלי קדר – אחים עובדיה בע"מ

התערבות בסכום הפיצוי המוסכם בחוזה עבודה למקרה של סיום החוזה לפני תום התקופה, לעובדת שעברה הכשרה על חשבון המעביד; משלא הוכחו עלויות ההכשרה, תק' העבודה היתה ארוכה ונתנה הודעה מוקדמת ארוכה – אין הפיצוי סביר.

לפסק הדין המלא

ע"ע (ארצי) 213/07 מדינת ישראל – ורד חנין
עובדת שלא מלאה אחר החלטת ועדה רפואית ולא התייצבה לעבודה במגבלות שנקבעו – נחשבת כמי שזנחה את העבודה; פנייתה האישית לרופא התעסוקתי לא יכולה לגרוע ממסקנות הוועדה ואין בה די לצורך הארכת יחסי העבודה לאחר שהתובעת לא עבדה למעלה משנתיים.
לפסק הדין המלאבשא (ת"א) 6020/09 חברת ימב גלובל סרוויס (ישראל) בע"מ – יורם שובל

נגישות המבקשת למחשב המשיב, להודעות ולתכתובות הדוא"ל שלו אינה פוטרת את המשיב מחובת גילוי מסמכים כלפי המבקשת שכן מדובר במסמכים בהם למשיב יש כוונה לעשות שימוש.
לפסק הדין המלא

 

 

ע"ע (ארצי) 73/08 יהלומי מסיקה צ'ינו ובניו בע"מ – עראקי יעל
דעת רוב – זכויות קוגנטיות אינן ברות בוררות וביה"ד ידון גם בתביעות שמעבר כדי למנוע פיצול דיון. דעת מיעוט (צור) – יש לתת תוקף לתנית בוררות למעט בנושאים קוגנטיים, אלא שהמחלוקת כאן היא ביחס לשיעור הזכות ולא לעצם הזכות, ולכן היא ברת בוררות.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 8097/03 זיידמן דב – אי. סי. איי טלקום בע"מ
הפיצוי בגין הפרת חובת השימוע הינו פיצוי בגין נזק ממוני – על אובדן ההשתכרות שנגרם לעובד לו היה משמיע טענותיו ופיטוריו היו נמנעים. לפיכך, אין מקום לפסיקת פיצוי מקום בו גם אם היה נערך שימוע הסיכוי למנוע את הפיטורים היה נמוך. בנסיבות חריגות בלבד, בהן מדובר בעובד ותיק שהיה מקום לאפשר לו שימוע כדי שיוכל לעכל את פיטוריו – יש להעניק פיצוי על נזק לא ממוני. נפסק סך של 7,000 ₪.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 3726/07 פסח שם טוב – איגוד ערים לכיבוי והצלה אזור ראשון
הטלת אחריות לתשלום הגמלה הן על המעביד והן על הגורם המממן שכן איחורים בתשלומי הגמלה נובעים ממחדלים של שניהם.
לפסק הדין המלא