עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2009

עב (ב"ש) 3476/07 אטיאס דוד – חברת נמל חיפה בע"מ  פסיקת פיצוי בסך 50,000 ₪ לעובד שלא ניתנה לו תשובה חד-משמעית לגבי מימוש זכות בהסכם קיבוצי למעבר לתפקיד אחר, בשל ניהול מו"מ שלא בתום לב, סחבת ושיקולים זרים.
לפסק הדין המלא


עב (ת"א) 2906/09 חברת ברומסטרס – פטריק זילברמן  כאשר מעביד מוסר לעובדיו מסמכים הנהנים מחיסיון עו"ד – לקוח במסגרת עבודתם ולצורך ביצוע עבודתם, אין הוא מאבד את חיסיון עו"ד-לקוח המוקנה למסמכים, הגם שהעובדים כבר נחשפו למסמכים. המסמך הוצא מתיק ביה"ד.

לפסק הדין המלא


בש"א (י-ם) 2103/08 גיא שטיגמן ואח' – מגן דוד אדום ואח'  צירוף וועד עובדי מד"א כ"עותר" ציבורי, לאו דווקא בסכסוך קיבוצי, לאור תפקידו ומידת החשיבות הציבורית בהתנהלותו התקינה של מד"א ולאור המגמה בפסיקה להרחיב את זכות העמידה של "עותר ציבורי".
לפסק הדין המלא

עב (נצ') 2368/07 כלל חברה לביטוח בע"מ – נ.ש.פ ניהול ותכנון שירות ובינוי פרויקטים בע"מ  משקופת גמל מבחינה בפיגור בתשלומים אותם חב המעסיק, חובתה לפעול לצורך גביית החוב, לרבות ע"י הגשת תובענות. לעתים אין להסתפק רק במכתב התראה.

לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 7105/06 מינצ'נקוב ויקטור – חברת מוסך רוסקי בע"מ
משלא היתה הפרדה ניהולית או רכושית בין שני מוסכים ששכנו באתרים שונים, יש לראות בהם מעביד אחד הפועל באמצעות סניפים.
לפסק הדין המלא

 

סק (י-ם) 2/09 הסתדרות העובדים הכללי החדשה – המוסד לביטוח לאומי
מעביד רשאי ליישום הוראות הסכם קיבוצי גם אם לא נהג על פיהן במשך פרק זמן מסוים; אין באי היישום כדי להוות ויתור על זכות המעביד מכוח הסכם קיבוצי. הסתמכות על התנהגות ארגון העובדים משך שנה שלמה כחיזוק לפרשנות של ההסכם.

לפסק הדין המלא


עב (י-ם) 2687/07 חמני יואל – אלומה שירותי אוטובוסים בע"מ
נהג אוטובוס שהשתתף ב-25% מעלות רכישת האוטובוס הינו עובד של חברת האוטובוסים ולא שותף שלה. השקעה הונית בעסק לא שוללת יחסי עבודה.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 6933/02 פרופ' יהודה פרידלנדר – אוניברסיטת בר-אילן
הסדר קיבוצי שלא יושם סמוך לחתימתו ושלמעשה לא פעלו על פיו, אינו הופך לחלק מהחוזה האישי של כל עובד; גם אם ניתן היה לראות בהוראות ההסדר חלק מהחוזה – אי ישומן נחשב כויתור עליהן מצד העובד.  

לפסק הדין המלא

 

עע (ארצי) 670/06 יעקב רוט – רם מבנים בע"מ
משמטרת ההתקשרות עם העובד המוגבל היתה שיקומו אין לראות בו עובד ואין הוא זכאי להשלמת שכר מינימום. דעת מיעוט (אדלר) – משלא הוסכם מראש כי מעמדו של המוגבל יהיה כשל "משתקם" יש לראות בו עובד, גם לצורך עידוד השתלבותם של מוגבלים בשוק העבודה. 
לפסק הדין המלא