עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2009

בג"ץ 1678/07 יולנדה גלוטן – פורמלי בית הדין הארצי לעבודה
אין להחיל את חוק שעות עבודה ומנוחה באופן חלקי על עובדי הסיעוד, כך שיהיו זכאים רק לגמול מכוחו, אבל מתכונת העסקתם הכוללת לא תואמת את האמור בו; פרשנות תכליתית מחייבת התחשבות גם באינטרסים של המטופלים, בכך שמתכונת ההעסקה הכוללת של עובד סיעוד מחייבת איזון שונה ואחר בין פנאי לעבודה. המחוקק נדרש להסדיר את הסוגיה, ועל פניו אין מקום להתערב בדעת הרוב בביה"ד, לפיה עובדי הסיעוד נכנסים בחריג של סע' 30(א)(5).
לפסק הדין המלא

ס"ע 20517-09-09 שוחט – מע"צ-החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ
אף אם הופר קיומו של הסכם קיבוצי בפיטוריי עובד, אין מקום לסעד אכיפה בהליך אישי, על אחת כמה וכמה עת מדובר בעובד שטוען שהעבודה מזיקה לו בריאותית, וכאשר ניתנה לו זכות שימוע; בג"צ אלישע לא שינה את ההלכה לפיה אכיפה תתכן רק במקרים חריגים!
לפסק הדין המלא

סק (ארצי) 18/08 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל בע"מ – הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין והעץ 
בטלות הוראה בהסכם קיבוצי שמוכתמת באפליה סמויה (מכוונת לאוכלוסיית העובדים הזרים), תוך השעיית המטלות ב-3 חודשים לצורך מציאת הסדר חלופי.
לפסק הדין המלא


עב (ת"א) 11142/06 רינה צדוק – חב' מוסדות חינוך תרבות ושיקום שכונות בע"מ 
מנהלת מדור בעירייה שהועסקה תחילה כקבלנית ובהמשך דרך חברות שירותים – הוכרה כעובדת עירייה לכל אורך ההתקשרות; פירוט מבחני הפסיקה לזיהוי קבלן שירותים והכרעה כי במקרה דנן מדובר בקבלן כוח אדם.
לפסק הדין המלא

בשא (ב"ש) 2125 יורם בוקובזה – בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
משנתנו לעובד מס' הזדמנויות לשימוע במהלך תקופת מחלתו, לרבות שימוע בכתב – לא נפל פגם בפיטוריו;  דרישת ההתאמה מתייחסת לתפקיד האחרון בו כיהן העובד – ולא לכל תפקיד.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 6527/07 שירה כהן – חברת מנפאואר ישראל בע"מ ואח' 
פסיקת פיצוי בסך כולל של 65,000 ₪ לעובדת שתפקידה שוּנה ונמסר לעובדת אחרת במהלך חופשת לידה, מבלי שנעשה ניסיון לאתר עבורה תפקיד חליפי, אלא לאחר שפנתה לביה"ד;  "תיאורית ההרתעה" רלוונטית לפסיקת הפיצוי במובן זה שהעדר כוונה להפלות אינו מתקן את ההפליה התוצאתית, אך מקטין את סכום הפיצוי.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 4588/05 עו"ד טלי גלעד-מזור – מדינת ישראל-משרד המשפטים 
פסיקת פיצוי בסך 100,000 ₪, לעו"ד שפוטרה מהפרקליטות לאור פגמים שנפלו במכרז ולאור פגמים בהליך הפיטורים (זכות טיעון, תום-לב), על אף שסעד הפיצוי לא נתבע בכתב התביעה.
לפסק הדין המלא


 עב(ת"א)4543/09 דוד שנהב-אבי מארילוס ואח'
הבחנה בין דוקטרינת הרמת-מסך לבין דוקטרינת האחריות האישית של אורגן החברה גם אם אינו בעל מניות בה.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 12821/09 גרייצר אופיר – חברת שמיר איתן (1990) בע"מ
המרת הזכות לדמי נסיעה (באופן רשמי) להעמדת חניה לרשות העובד היא אפשרית, כל עוד היא מיטיבה עם העובד.
לפסק הדין המלא