עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2009


בש"א (י-ם) 1455/09 הרב צבי ליפשיץ ואח' – ממשלת ישראל ואח'
: פסילת שינויים חד-צדדיים שננקטו אגב מהלך רה-ארגון, מהטעם שנעשו חד-צדדית, ללא זכות שימוע ותוך פגיעה מהותית בעובדים; מבחינת מאזן הנזק, משתוכנית רה-הארגון אינה סופית, ממילא ניתן להמתין עם יישומה, עד לעריכת שימוע כדין.
לפסק הדין המלא

עסק (ארצי) 67/09 הסתדרות המעו"ף – חברת הגיחון בע"מ – תאגיד הביוב והמים של ירושלים
משעל הפרק שאלת פרשנות הוראת פיטורים בהסכם קיבוצי לא היה מקום למחוק בקשת צד על הסף, מהטעם שנדון בו עניינו של עובד בודד.
לפסק הדין המלא


עע (ארצי) 62/08 לבל דוד – חברת הדקה ה-90 בע"מ
פעולות של מנכ"ל חברה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת להקמת עסק מתחרה – חורגות מאיתור מקור פרנסה חלופי. נפסק פיצוי בסך 90,000 ₪ לחברה (שהוא 75% מהשכר בגין תקופת ההודעה המוקדמת).
לפסק הדין המלא   

 עב (י-ם) 3123/07 רוטנשטיין ולריה – טבעון ביוטק בע"מ
מעביד יכול להוכיח כי מכתב פיטורים הוצא ממנו בכפייה, אבל אז עליו להראות כי ביטל את המכתב מאוחר יותר, כשהוסרה הכפייה.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 492/06 סולמי נעם – בני יהודה מחלקת הנוער החדשה (2004) בע"מ
כאשר עובד היה מודע להליכי פירוק במסגרתם הועבר העסק למעביד אחר, בתמורה מלאה וכנגד שחרור מתביעות עבר – לא יוכל לתבוע את המעביד בגין תקופה שקדמה לתקופת הפירוק.
לפסק הדין המלא

עע 570/07 פיליפ טיברמן – מקורות חברת מים בע"מ
צמצום תביעות השבה/קיזוז של קבלן התובע כעובד רק למקים חריגים בהם קיים סעיף גידרון או שהעובד רצה להיות עצמאי וכאשר התמורה הקבלנית עלתה באופן ניכר על יכולות ההעסקה כשכיר, כעניין של מדיניות שיפוטית שלא להעניש עובדים שרוצים למשש זכויותיהם. דעת מיעוט (צור) – קיזוז והשבה מסתמכים על הדין הכללי; לביה"ד שק"ד לצמצום ההשבה מכח סעיף 31 לחוק החוזים או סעיף 2 לחוק עשיית עושר ולא במשפט.
לפסק הדין המלא