עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2009

עדכוני פסיקה וחקיקה 2009

בש"א (י-ם) 1455/09 הרב צבי ליפשיץ ואח' – ממשלת ישראל ואח' : פסילת שינויים חד-צדדיים שננקטו אגב מהלך רה-ארגון, מהטעם שנעשו חד-צדדית, ללא זכות שימ...

קרא עוד...

בג"ץ 1678/07 יולנדה גלוטן – פורמלי בית הדין הארצי לעבודה אין להחיל את חוק שעות עבודה ומנוחה באופן חלקי על עובדי הסיעוד, כך שיהיו זכאים רק לגמול...

קרא עוד...

עב (ב"ש) 3476/07 אטיאס דוד – חברת נמל חיפה בע"מ  פסיקת פיצוי בסך 50,000 ₪ לעובד שלא ניתנה לו תשובה חד-משמעית לגבי מימוש זכות בהסכם קיבוצי ל...

קרא עוד...

  עב (ת"א) 4516/09 עבדולכרים נ' רכבת ישראל סמכות ביה"ד ליתן צו לאכוף המשך התקשרות בין מעביד לקבלן שירותים לצורך מניעת אפליה פסולה.   ...

קרא עוד...

עב (ב"ש) 1453/08 גור זהבה – עיריית קריית גת על אף הפגיעה בעקרון השוויון ואי עמידת התובעת בדרישת ההשכלה במכרז, משכהנה בתפקיד זה שנה ומשהעירייה ...

קרא עוד...

עב 4240/09 (ת"א) זיפ שיווק אופנה בע"מ – צפנת ענבר משהוכח כי המעבידה טרחה למדר את רשימת הספקים מעובדיה ונהגה בה כבסוד מסחרי, הוגבלה אפשרות הנתבע...

קרא עוד...

עע (ארצי) 579/07 אלי שילוני – ספנדקס ישראל בע"מ מפרק זמני ממשיך להפעיל את החברה ורשאי לפעול לשינוי תנאי העבודה של העובדים, בין בהסכמה ובין שלא...

קרא עוד...

עב (ת"א) 5718/09 גאולה גלם – צוות 3 ניקיון ושירותים כלליים 1992 אישור הסדר פשרה כתביעה ייצוגית באופן היוצר מעשה בי"ד, על אף קיומו של הסכם קיבו...

קרא עוד...

סק (חי') 1524-12-08 ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת חיפה – אוניברסיטת חיפה משהאוניברסיטה הגבילה בעצמה את אופן השימוש בכספי קרן העתודה הפ...

קרא עוד...

סק 1009/09 הסתדרות העובדים הכללית החדשה–מרחב הנגב – יוניליוור שפע ישראל בע"מ ניתן להשעות חלק מחברי ועד בשל קשר לביצוע עבירת משמעת אגב סכ...

קרא עוד...

עב (נצרת) 2598/03 סופיה שטרן – שרותי בריאות כללית פסיקת הפרשים לעובדת בשל פרישתה בגיל פרישה מוקדם משל גברים, באופן המהווה אפליה פסולה; עילת הפ...

קרא עוד...

עע 260/06 רמת טבעון מעונות הורים בע"מ- זיוית פניבלוב באלו נסיבות יחשב סירוב עובד לקבל הצעת מעביד שפיטרו שלא כדין לחזור לעבודה כהפרת החובה להקטנת נזקי...

קרא עוד...