עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עב 6534/07 סמדר אונה- חברת רזאל מערכות מחשבים צפון 1989
משהוכח כי עובדת עם מוגבלות לא היתה בעלת כישורים לבצע את התפקיד אליו נשכרה- אין היא זכאית להגנה מיוחדת מכח החוק.
לפסק הדין המלא

עע 288/06 משה בן שניאור- קק"ל
משמשרתם ותנאי העסקתם של בכירים הוצמדו לבכירים בשירות המדינה נותקו למעשה ממסלול ההעסקה של דרוג/ דרגה ואינם זכאים לזכויות של עובדים אלו; העובדה שאישרו לעצמם זכויות כאלו לא יוצרת נוהג, ובהתחשב בכך שמדובר בכספי ציבור- יש להורות על השבה מלאה של הכספים.
לפסק הדין המלא

עא 3501/05 פקיד שומה ירושלים- בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ
הוצאות בגין לימודים אקדמאיים לתואר כלשהו אמנם משרתות את העובד במילוי תפקידו אולם לא חיוניות למילוי התפקיד ולכן לא יוכרו כהוצאה, וימוסו כשכר עבודה.
לפסק הדין המלא

עב 7506/07 רפי שרם- מדינת ישראל- משרד הבריאות
זניחת מבחני כפר רות לזיהוי המעביד והעדפת מבחני מדיניות; חובתה של המדינה כגוף ציבורי לנהוג בשיוויון מחייבת אותה להמנע מהעסקת עובדי קבלן כ"א לאורך זמן תוך יצירת אפליה בנוגע לבטחונם התעסוקתי ביחס לעובדי מדינה. הכרה בתובע כעובד מדינה שיש לפטרו בהליך הנהוג לגבי עובד זמני.
לפסק הדין המלא

עב 3706/07 CHECKM8 בע"מ- משה וקנין
מתן צו המגביל עיסוקו של עובד בכיר, משהוכח קיומו של סוד מסחרי בר- הגנה אשר העובד ניסה להעתיקו, לרשום עליו פטנט ולעשות בו שימוש במהלך ולאחר סיום יחסי העבודה.
לפסק הדין המלא

עע 248/07 מדינת ישראל- נציבות שירות המדינה- תמי עדרבי
מנהל בכיר או מי שעיסוקו במשאבי אנוש מטעם המעביד לא יוכל לכהן כבעל תפקיד מטעם ארגון העובדים באותו מקום עבודה, בשל אפשרות ממשית לניגוד עניינים שפוגעת בחופש ההתארגנות ובחופש הניהול של המעביד גם יחד.
לפסק הדין המלא

עפ 14/07 מדינת ישראל- משרד המסחר התעשייה והתעסוקה- הום סנטרס (עשה זאת בעצמך) בע"מ
לא הוכח כי האכיפה החלקית של איסור העסקה במנוחה השבועית בה נוקטת המדינה נגועה בשיקולים זרים או באפלייה; לפיכך- לא היה מקום לקבל את טענת "הגנה מן הצדק" שהעלו הרשתות הגדולות; התיק הוחזר לאזורי לצורך דיון בכתבי האישום.
לפסק הדין המלא

עב 2810/01 עאדל גאנם- דלתא גליל תעשיות בע"מ
משהעסקת נכה מלחמה לא נעשתה מכח צו העסקה אלא בהסכמת המעביד, לא מוסמכת ועדת תעסוקה להתערב בהליך פיטורי הנכה.
לפסק הדין המלא

עב 510/04 אדורין נילי- מרכז אזורי לקשיש- עכו
פיטורי עובדת שהגיעה לגיל פרישה (60) במסגרת תוכנית הבראה- אינם מהווים הפרת הוראות חוק גיל פרישה לאור פגיעה בזכות לשיוויון, משהטעם לפיטורים אינו הגיל, אלא צרכי העבודה.
לפסק הדין המלא

עע 1156/04 הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ- אורית גורן
יש להוכיח בנפרד עילת תביעה עפ" חוק השיוויון; במקרה דנן לא הוכחה מדיניות מפלה מחמת מין ולכן לא היה מקום לפסיקת פיצוי מכוח חוק השיוויון. 
פסק דין מקיף המתייחס לשאלת נטלי ההוכחה בתביעה עפ"י החוק: פרשנות המונח "מקום עבודה" (באופן מרחיב); מהם טעמים לגיטימיים לשכר שונה- "כוחות השוק" הם טעמים לגיטימיים, בעוד יכולת ניהול מו"מ- אינה כזו, שכן למעביד חובה עצמאית לתת שכר שווה לעובדת שוות ערך.
לפסק הדין המלא

עב 3101/07 ערן דורון- משרד המסחר והתעשייה
שעות נוספות גלובאליות ששולמו כנגד עבודה בפועל אינן חלק מהשכר הקובע לפיצויי פיטורים גם אם בחודשים מסויימים פחתה כמות העבודה הנוספת מהממוצע (ובחודשים אחרים עלתה על הממוצע).
לפסק הדין המלא

עב 1465/04 רוחייה נבואני- מועצה מקומית מג'אר
על אף פגמים שנפלו בהליך הפיטורים (היעדר שימוע, לא נעשה נסיון לחיפוש תפקיד אחר)- מכיוון שלעובדת "אשם תורם" בכך שלא התייצבה לעבוד וגילתה דעתה כי אינה רוצה לחזור לתפקידה הקודם- לא ניתן סעד האכיפה; נפסק פיצוי בסך 6 חודשי שכר.
לפסק הדין המלא

עב 1425/05 גור אלי- מכתשים- מפעלים כימיים בע"מ
עובד שמתכחש לנפקותו של כתב ויתור עליו חתם, הכולל תנאי לפיו אם יכפור בתוקף המסמך ישיב כספים שקיבל על פיו- צריך להשיב הכספים כתנאי להגשת התביעה.
לפסק הדין המלא

עב 6187/03 מארק פרנסואה אפרים- מדינת ישראל- משרד הבריאות
למרות שתלונת העובד למבקר המדינה לא נמצאה מבוססת- הרי שבסופו של דבר בעקבות תלונתו במשטרה אכן נחשפו שחיתויות עליהן התלונן; מכיוון שתביעתו עפ"י החוק התיישנה ומכיוון שלעובד נגרם עוול חריג- נפסק פיצוי בגין עגמת נפש על סך 30,000 ש"ח.
לפסק הדין המלא

עב 1316/07 גולדברג שרה- ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים
לבי"ד פנימי של ארגון עובדים סמכות לדון בתביעה נגד חברת ארגון לשעבר, גם לאחר הפסקת חברותה, כאשר המעשים המיוחסים לה נעשו בעת שהיתה חברה ויש להליך נגדה משמעות מעשית (למשל- אם תרצה לחדש את החברות).
לפסק הדין המלא

עב 1081/05 שיבלי פהד- ניחוח הטבע תעשיות מזון בע"מ
עובדים שנקלטו למפעל החדש לא יחשבו כעובדים ברציפות באותו מקום עבודה. 
לפסק הדין המלא

עב 2320/03 מאיר שטרן- בית שאן חרוד אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
חבר מושב שהוצב לעבודה בתאגיד הובלה של מושבים, מכוח חברותו במושב (ומאוחר יותר- ע"י חברת כ"א של נהגים)- אינו עובד תאגיד ההובלה (בדומה לחבר קיבוץ); אימוץ מבחן מקדמי לבחינת מהות ההתקשרות החוזית ואם יש בה לשלול יחסי עבודה.
לפסק הדין המלא

עב 3699/02 אופיר סוניה- אלטורס קרית מוצקין בע"מ
הסדר קיבוצי הוא בעל תוקף מחייב כאשר נהגו על פיו, גם כאשר עבר המפעל מיד ליד.
כאשר עפ"י תקנון קרן פנסיה ניתן לזקוף מתוך שיעור ההפרשות הכולל של המעביד בסך 12%, סך של 8.33% לטובת פיצויי פיטורים ורק היתרה לתגמולים, וכך נהגו בפועל, יחשבו 8.33% מההפרשות כבאות על חשבון פיצויי פיטורים גם אם מומלץ לפי הוראות הקרן לחלק הכספים אחרת (6% לפיצויי פיטורים ו-6% לתגמולים).
לפסק הדין המלא

עב 2055/07 עמיחי אופיר- המועצה המקומית הר- אדר
הטלת קנס עפ"י הפקודה הן על המעביד והן על אורגן מטעמו, שלא קיימו צו המורה על החזרת עובד לעבודה. הקנס הוטל גם בגין הפרות עבר וגם בגין הפרות עתידיות.
לפסק הדין המלא 

עע 746/06 מיכאל נקש- בנק לאומי לישראל בע"מ
הסכם קיבוצי ייחשב ככזה גם אם הוא נוגע לעובד אחד.
מתן תוקף להסכם בין מעביד וארגון עובדים לפיו לא תנתן קביעות לעובדים גם לאחר העסקה ממושכת, כתחליף לפיטוריהם.
לפסק הדין המלא

עשם 7797/07 צוריאל מימון- נציבות שירות המדינה
שימוש ע"י עובד במאגר מידע של המעביד לצורך התנגחות עם עובד אחר מהווה הפרת חוק וכן עבירת משמעת.
לפסק הדין המלא

עב 1254/06 לוי אברהם- עיריית ירושלים- מחלקה משפטית
תוספת כוננות אינה חלק מהשכר לצרכי פנסיה משום שהופרש בגינה לקרן רכיבים לא פנסיונים, ומשום שהכרה בה ככזו מנוגדת לחוק יסודות התקציב; גם אם לא בוצעה כוננות בפועל- הוכח כי הכוונה בתוספת היתה ביצוע כוננות.
לפסק הדין המלא

בשא 5899/07 זיאדה האני- מועצה מקומית יאנוח ג'ת
פיטורי עובד שלא במסגרת צמצומים אינם מקנים לו זכות קדימה בחזרה לעבודה, ואף אם היתה לו זכות קדימה- היא נסוגה בפני הוראת חוק המחייבת קיום מכרז לתפקיד.
לפסק הדין המלא

עב 10926/04 שטרן ערן- ארגון נכי צה"ל- המרכז
חובת הנאמנות של מעביד כלפי עובדו כוללת גם חובה לתת לו גיבוי כאשר העובד נחשד במעשה חמור ע"י צד שלישי, מבלי שיהיו ראיות לכך; התנערות המעביד ופיטורי העובד במצב זה מצדיקים פיצוי מיוחד בגין עגמת נפש בסך 75,000 ש"ח.
לפסק הדין המלא

עב 9029/06 אלעזר מצובע- מדינת ישראל- משרד הרווחה
מדריך חינוכי שהועסק באמצעות עמותה במעון ממשלתי הוכר כעובד מדינה והותר לו להשתתף במכרז פנימי הגם שלא נבחר במכרז פומבי, בשל העובדה שלא נטען כלפיו למינוי מטעמים פוליטיים ובשל כך שהמדינה במחדלה גרמה לכך שלא יעמוד למכרז; ניתוח הלכת דברת שוואב באופן שמאפשר המשך ישיר למבחני כפר רות לצורך בחינה אם המשתמש הוא "מעביד במשותף".
לפסק הדין המלא

עב 3737/04 בן חיים לימור-המוסד לביטוח לאומי
משהוכח כי העסקת עובדת ע"י חברת כ"א הייתה תחליף לאי העסקה כלל, שכן העובדת לא מילאה אחרי תנאי הסף לקליטתה כעובדת המשתמש - ברור כי תכלית ההעסקה הייתה כשרה ואין להכיר בעובדת כעובדת המל"ל.
לפסק הדין המלא