עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עב (י-ם) 2941/03 אבישי שמר- אוניברסיטת תל אביב
ביטול תנאי פרישה חריגים שניתנו לעובד בכיר שלא היו מגבלות על פיטוריו, מחמת העדר סבירות והיותם נוגדים את תקנת הציבור.
לפסק הדין המלא

רע"א 262/08 נטו מלינדה סחר בע"מ- אריק גולדיאן
התחשבות בניצול הזמן המירבי להגשת בר"ע כשיקול לאי מתן רשות ערעור כאשר נקבע מועד לדיון בטרם חלף המועד להגשת הבר"ע.
לפסק הדין המלא 

עא 3088/06 אליעזר ניר- יאיר רבינוביץ- יו"ר הרשות לבקרה תקציבית
חיוב בהוצאות בעל דין שמבקש מחיקת הליך שהגיש, משלא נקבעה בפסק הדין צדקת פתיחת ההליך.
לפסק הדין המלא

עב 8242/04 איתן קל- ביתא מערכות ואקום בע"מ
סוכני מכירות של שואבי אבק הינם שכירים של חברת יבוא שואבי אבק; את מבחן שיעור התמורה העולה באופן ניכר על שכר כשכיר יש ליישם באופן גמיש; במקרה דנן תמורה של 25% יותר לקבלנים מצדיקה פסיקת השבה הן משום שכללה את הזכויות הסוציאליות שהגיעו להם והן לאור העובדה שבחרו להיות קבלנים.
לפסק הדין המלא

עע 660/06 ישי ברגר- ג'ונל קטיבוג
כללים שונים לזיהוי המעביד בענף הסיעוד, על מנת שלא להרתיע קרובי משפחה מסיוע למטופל להעסיק מטפל; במקרה דנן הוכר בן משפחה כמעביד משמעורבותו בהעסקת העובד הסיעודי חרגה מפיקוח עליו.
לפסק הדין המלא

בשא 2173/07 נהירה חליחל הייב- מדינת ישראל- משרד החינוך והתרבות והספורט
משלא הוכח קשר בין פיטורי עובדת הוראה בתום שנת הלימודים לבין הריונה- אין מקום להתערבות בשיקול דעת הממונה; יש לתת לעובדת בהריון עדיפות בשיבוץ על פני עובדות הוראה בעלות נתונים זהים, אך אין לתת לה קדימות על פני עובדות שכישוריהן עולים על שלה.
לפסק הדין המלא

עב 2628/04 יעקב צ'יבוטרו- ת"א קאנטרי קלאב בע"מ
כאשר עפ"י הסכם קיבוצי נדרשת הסכמת ועד לפיטורי צמצום/ סגירה ואין ועד- רשאי המעביד לפעול חד צדדית, מה גם שאם הוחלט על סגירה- ממילא לא יוכל הארגון לכפות המשך העסקת עובדים.
לפסק הדין המלא

עב 7640/04 רחל גרסטנר- אמפא בע"מ
משלשון החוזה ברורה, אין להזקק לפרשנות תכליתית; שימוש ב"קוד" במסגרת חוזה, שמשמעותו שונה מלשונו- יקבל תוקף רק כאשר פרשנות הקוד מוסכמת על שני הצדדים לחוזה; במקרה דנן- לא הוכח כי תשלום דמי יעוץ לבנק של אלמנת פנסיונר נועד להגדיל את הפנסיה לה היא זכאית.
לפסק הדין המלא

עב 2536/04 חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י- רבינוביץ' בן ציון
משהסכם פרישה שכלל תנאים חריגים בוצע במשך שנים רבות ללא מחאה, הרי שגם אם הוא נוגד את תקנת הציבור אין לקבל טענה זו מחמת התיישנות (כאן הוגשה התביעה 16 שנים לאחר שבוצע ההסכם).
לפסק הדין המלא

עסק 28/07 הסתדרות העובדים הכללית החדשה- ידיעות אחרונות בע"מ
מניעת פיטורי 8 עובדים מאורגנים משהוכח לכאורה כי קיימת מגמה לפגיעה בעובדים מאורגנים שבאה לידי ביטוי בביטול הסכמים קיבוציים, פרישה מארגון מעבידים, קליטת עובדי קבלן ועובדים בחוזה אישי; נטלי ההוכחה בהליך לפי סעיף 33 י (א) לחוק הסכמים קיבוציים.
לפסק הדין המלא

עב 7017/07 גלובוס גרופ בע"מ- יסמין שרון
אין למחוק על הסף בקשה לתביעה ייצוגית רק משום שמדובר במקום עבודה מאורגן, משום שלא תמיד מטפל האגון בכל ענין הנוגע לעובדים, קל וחומר כאשר לא קיימת במקום העבודה נציגות עובדים.
לפסק הדין המלא

עב 2745/05 לילך בלייברג- אודי (יהודה) מן
החלת עקרונות חוק השיוויון והחוק המתוקן על פיטורי עובדת בחופשת לידה שקדמו לתיקון- שינוי מתכונת העסקתה של עובדת בתום חופשת הלידה מהווה התנהגות שלא בתום לב המזכה בפיצוי מיוחד בסך 20,000, שכן יש בה למנוע מהעובדת חזרה למעגל העבודה.
לפסק הדין המלא

עב 8009/03 פלינטנשטיין יעקב- אליאנס חברה לצמיגים (1992) בע"מ
עובד בחוזה אישי שהיה מודע לכך שהוא מבוטח בביטוח מנהלים ולא בקרן פנסיה, קיבל יעוץ ממומחה וקיבל הטבות הנובעות ממעמדו בחוזה אישי- לא זכאי לאכיפת הוראת ביטוח פנסיוני בהסכם קיבוצי, גם אם לא הוחרג ממנו במפורש.
לפסק הדין המלא

עב 2917/04 כרומגן שותפות רשומה מוגבלת- בצלאל רביד
מתן צו זמני התופס חומר ששייך למעביד אצל עובד לשעבר הגם שאינו סודי, לאור שימוש חסר תום לב שעשה העובד בחומר לצורך הפקת טובות הנאה אצל צדדים שלישיים; התנהגות העובד נגדה את החוזה ופגעה באינטרס קיום של המעביד, ובכל מקרה הסעד שנתבקש מצומצם בהיקפו.
לפסק הדין המלא

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 

ביום 31.12.07 נחתם על ידי שר התמ"ת, אליהו ישי, צו הרחבה בענין ביטוח פנסיוני מקיף לכל עובד. צו ההרחבה מטיל, לראשונה, חובה על כל מעביד לערוך ביטוח פנסיוני לכל עובד, בהתאם לכללים ולתנאים שפורסמו בצו. צו ההרחבה נכנס לתוקף החל מיום 1.1.2008.
לנוחותכם, העלינו לצפיה את נוסח הצו כפי שפורסם.
להרחבה לחץ כאן


תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם

ביום 1.1.2008, לאחר דחיות רבות, נכנס לתוקף סעיף 12א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. הסעיף קובע כי פרק הזמן המקסימלי בו מותר להעסיק עובד של חברת כוח אדם אצל אותו מעסיק בפועל הנו 9 חודשים.
להרחבה לחץ כאן