עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עב 2301/00 המאר סמיר- טראוב תעשיית קופסאות בע"מ
חישוב השכר הקובע של עובד שנעדר מן העבודה לרגל מחלה עפ"י ממוצע עבודתו בתקופה שקדמה למחלתו.
לפסק הדין המלא

דמ 7176/06 יארוגלו דאוד- גני בר חברה לבניין (1997) בע"מ
הכרה בחברת בניה כמעסיקה של עובד זר, הן לאור מעורבותה בהעסקת העובד מעבר לחוזה שבינו לבין חברת ההשמה והן לצורך קבלת מלוא זכויות העובד, כחלק ממדיניות שיפוטית ראויה.
לפסק הדין המלא

עב 302928/97 עקיבא מרקוס- צמנטל- מגיל
חוזה עבודה שלא נחתם מחייב את הצדדים לו- אם נהגו על פיו. לאור חוק הודעה מוקדמת העדר החתימה פועל נגד המעסיק; חוזה לתקופה קצובה יכול לכלול נקודת יציאה- השתחררות לפני הנקודה מקנה פיצוי עד למועד בו ניתן היה להשתחרר מהחוזה.
לפסק הדין המלא

עב 2805/05 סולטן שלומי- חב' נמל אשדוד בע"מ
פסיקת פיצוי בסך 13,000 ש"ח נטו על התנהגות שלא בתום לב בעת הליכי קליטת מועמד לעבודה, שעה שציוניו היו נמוכים וסיכויי קבלתו קלושים ולא נאמר לו על כך דבר ואף ניתנה לו תחושה שיעשה מאמץ לקבלו לתפקיד.
לפסק הדין המלא

עב 7597/06 יהודה יעקב- המוסד לביטוח לאומי 
טעות או רשלנות של הרשות אינן יוצרות זכות לעובד לקבלת כספים עודפים, במיוחד שלא הוכח שנגרמו לעובד נזקי הסתמכות.
לפסק הדין המלא

בג"צ 1898/06 משרד הפנים- בית הדין הארצי לעבודה
נבחר ציבור הינו עובד לענין תחולת חוק הגנת השכר; סמכות בית הדין לעבודה לדון בתביעותיהם של נבחרי ציבור לזכויות מכוח חוקי המגן כערכאה בעלת מומחיות מיוחדת; צד רשאי לבקש צירוף להליך על מנת לטעון לחוסר סמכות. כאשר העובדות ברורות אין מקום לדחות את ההכרעה בשאלת הסמכות לסופו של ההליך.
לפסק הדין המלא

עע 207/05 מנשה חילו- עיריית לוד 
עובד שהועסק על בסיס עונתי ולאחר מכן על בסיס חודשי זכאי לפיצויי פיטורים בגין כל תקופת העבודה הרצופה, אם כי באופן יחסי לכל התקופה (קרי: המשכורת הקובעת היא המשכורת החודשית האחרונה).
לפסק הדין המלא


עב 3603/08 דיפ-טק בע"מ – אבי פיינשמידט
פסיקת פיצוי בסך שכר חודש אחד (24,000 ₪) כנגד עובד בכיר שעסק בפיתוח מוצר סודי ועבר למתחרה גם כשלא היה שימוש בסוד ועל בסיס היתרון העסקי במעבר.
לפסק הדין המלא