עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עב 3007/05 אבירן שרית- יוניק הנדסה ומיזוג אויר בע"מ
משהמועמדת לעבודה לא התקבלה לעבודה- לא ניתן לומר כי החוזה עימה בוטל, שכן לא נקשר כלל חוזה; במקרה בו לא הוכיחה העובדת כישורים לביצוע התפקיד- לא עובר הנטל למעביד להוכיח כי לא נשקלו שיקולים זרים בהחלטה שלא לקבלה לעבודה.  
לפסק הדין המלא

בשא 2072/07 שקלאר מאיה- מדינת ישראל המשרד להגנת הסביבה
רשות מנהלית רשאית להסתמך על ראיות בלתי קבילות בעת קבלת החלטה, כל עוד יש להן ערך הוכחתי (במקרה זה- כתב אישום בהליך פלילי נגד נאשם אחר); בנסיבות הענין, ומשנחשד כי מדובר במינוי פוליטי, דרישת הרשות להעמיד את המבקשת למכרז- הינה סבירה.
לפסק הדין המלא

עב 10510/05 מוסקוביץ שלומית- משרד החקלאות ופיתוח הכפר
המעביד חייב לתת מידע לעובד אודות זכויותיו הפנסיוניות אבל לא אמור לתת לו יעוץ פנסיוני; משנתונים אישיים ורפואיים של המבוטחת לא היו ידועים למדינה- אין בכך שלא נקטה יוזמה להציע למבוטחת פרישה מוקדמת משום הפרת חובה כלשהי.
לפסק הדין המלא

עב 8601/07 פלוני- אלמונית
לנילון זכות עיון בתיקה האישי של מתלוננת לצורך הגנה בפני תביעה עפ"י החוק, שכן להסטוריה התעסוקתית רלוונטיות לשאלה מדוע פוטרה.
לפסק הדין המלא


עב 2622/04 שוויקה רמי- הסוכנות היהודית לארץ ישראל
עובד שחתם על הסכם פרישה כחלופה להמשך ניהול חקירה פנימית באשר לתפקודו, במסגרתו קיבל תנאים מועדפים- לא יורשה לבטל ההסכם בטענה שנחתם תחת לחץ; גם אם חש העובד "לחוץ" בשל החקירה- היתה לו ברירה להיאבק על טיהור שמו ומשבחר לא לעשות כן לא יוכל למפרע לטעון כנגד ההסכם.
לפסק הדין המלא

עב 10586/07 אבו ערב פאדי ואח'- חב' דואר ישראל בע"מ
חשיבות הצגת תנאי העבודה של עובדים בתביעה כנגד המשתמש, לאור שיקולי המדיניות בקביעת זהות המעביד.
לפסק הדין המלא

עב 2007/06 כנרת אברו- זכיון אפנת רנואר בע"מ
הצבת דרישה לא סבירה לעובדת בהריון- כמוה כפיטורי העובדת; הכללת הפיצוי העונשי בגין הנזק הממוני בסכום הפיצוי שהוסמך בית הדין לפסוק עפ"י התיקון לחוק עבודת נשים. פסיקת פיצוי בסך 50,000 ש"ח עפ"י חוק עבודת נשים ובנוסף 10,000 ש"ח בגין הפרת חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה (הסכום אינו מירבי משום שלא הוכחה הפרה מכוונת של החוק).
לפסק הדין המלא

עב 1304/06 רימה לשנו – חברת החשמל לישראל בע"מ
פיטורי עובדים ארעיים ע"מ שלא יקבלו קביעות, בהתאם להסכמים קיבוציים שנעשו עם ההסתדרות – אינם פגומים, ויש בהם ליצור הסדר ביניים שעדיף על אי העסקה בכלל; איוש משרות ארעיות ע"י עובדים קבועים במסגרת תכנון כוח אדם הינו לגיטימי; יש חוסר תום לב בטענת קביעות מצד ארגון עובדים שנתיים לאחר שנשלחה לו הודעה על מעמדה של עובדת
כארעית. 
לפסק הדין המלא

בשא 151/08 דוד מוטהדה- עיריית ירושלים
המועד להגשת ערעור הינו מיום המצאת פסק הדין על פי התקנות (גם כאשר ידוע עליו מעיון ב"נבו").
לפסק הדין המלא

עב 2123/05 שוורצמן שמטניק סוכנויות- בועז רז
שלילת פיצויי פיטורים מלאה מעובד שהעלים סחורה של המעביד; רמת ההוכחה בהליך כזה היא רמת ביניים בין אזרחי לפלילי; כאשר בית הדין מונחה עפ"י תקנון המשמעת פירושו שצריכות להתקיים עילות הפיטורים (אולם לא בהכרח הפרוצדורה לשלילת הפיצויים).
לפסק הדין המלא

דמ 3348/05 פז יצחק- עו"ד צבי רגב
פיטורים ע"י אחד משני השותפים הבכירים מחייבים את השותפות ובכל מקרה חילופי בעלים בשותפות מהווה חילופי מעבידים שכמותם כפיטורים.
לפסק הדין המלא

בשא 1261/08 זהבה גור- עיריית קרית גת
אין מקום לביטול למפרע של מינוי שנעשה באמצעות מכרז 12 שנים קודם לכן, בשל אי עמידה בתנאי הסף של השכלה אקדמית כאשר הפגם ניתן לריפוי בדרכים אחרות, פוגעניות פחות. הועבר הנטל למעסיק להראות כי ההחלטה נתקבלה מטעמים ענייניים, בשל טענת התובעת לשיקולים פוליטיים.
לפסק הדין המלא

עב 2800/06 דולידוביץ' אנדריי- אסיפון צפון 1990 בע"מ 
אין ליתן תוקף ללשון החוזה כאשר אינה משקפת את כוונת הצדדים או כאשר היא מטילה על צד לחוזה התחיבות שלא סביר שלקח על עצמו; לפיכך- אין להטיל על עובד פיצוי לא סביר בגין הפרת החוזה על ידו.
לפסק הדין המלא

עב  4918/05 זריבי רונית- נטו מ.ע. סחר מזון בע"מ
כאשר הוכח חוסר שביעות רצון מתפקיד העובדת וכן מודעות לכך מצד העובדת, נותר עליה הנטל להוכיח כי לא היה במעשיה סיבה לפטרה.
לפסק הדין המלא

דמ 548/04 מיכאלוב פנחס- טרה אגודה יצרנית חקלאית שיתופית
מכשירי קשר שמאפשרים לשוחח עם עובד אינם יוצרים אפשרות פיקוח לצורך החוק, כאשר המעביד לא יכול לדעת מה עושה העובד ברגע נתון.
לפסק הדין המלא

עב 1266/05 אביטל רפי- וורט ישראל בע"מ
דרישת מעביד מעובד שישיב רכב חברה בתקופת העדרות מהעבודה עקב חופשה או מחלה- לגיטימית!
לפסק הדין המלא

עב 1158/06 אפיקי מים- אגודה חקלאית שיתופית לאספקת מים בבקעת בית שאן בע"מ- אפיקי מים (1995) אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
לעובד קיימת זכות לפרטיות בתיבת הדוא"ל במקום העבודה, אשר יש לאזנה מול זכויות אחרות; כאשר יש מאמצים חלופיים להוכחת טענות המעביד- אין לעשות שימוש במסמכים מדוא"ל של העובד, אולם סירובו למסור את המסמכים ישקל כנגדו.
לפסק הדין המלא

עב 4059/03 עוזיאל יוסף- תנובה- מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ
פסיקת פיצוי בסך 18 משכורות לעובד בכיר שפוטר ללא שימוע לאחר 17 שנות עבודה; ביה"ד לא יתערב בשק"ד מעביד ולא יורה לו לשבץ העובד בתפקיד אחר; נפסק פיצוי בסך 15,000 בגין נזק לא ממוני.
לפסק הדין המלא

עע 281/07 רשות הדואר- שמואל קלפנר
משהובאה ראיה לפיטורי עובדים משיקולים פוליטיים- עובר הנטל למעביד להצדקת הפיטורים; על אף פגמים בהליך אין מקום למתן סעד אכיפה לעובדים בכירים בחוזה אישי; נפסק פיצוי בסך 6 משכורות לכל עובד.
לפסק הדין המלא

עע 431/07 ד"ר יפתח סוכנובר- מ"י- משרד הבטחון, אגף השיקום
רופא פסיכיאטר במרכז השיקום שהועסק כקבלן- לא הוכר כעובד בין היתר משום שעסק כרופא בקליניקה פרטית ובבי"ח ממשלתי; היה מקום לחייב את התובע בהשבה גם לו הוכר כעובד לאור הסכומים המשמעותיים שהשתכר כקבלן (גישת אדלר באייזיק) ולדעת צור- גם אלמלא סכומים אלו, לאור העדר תום לב מצד התובע. 
לפסק הדין המלא

סק 20/07 הסתדרות המעו"ף- עיריית ירושלים- לשכה משפטית
בטלות מכרז שנפלו בו פגמים רבים, בין היתר בכך שהחלטת ועדת החריגים פגעה באינטרס של צד ג' מבלי לאפשר לו שימוע; לא נוהל פרוטוקול ותוצאות המכרז הביאו להפרת האיסור על העסקת קרובי משפחה; חיוב העירייה בהוצאות על אף הסכסוך הקיבוצי בשל אי תקינות פעולותיה.
לפסק הדין המלא

עב 6167/04 עברון עמוס- אנוש מערכות ניהול והנדסה חברה בע"מ
אין להגביל השבה בתביעות קבלן שהוכר כעובד רק למקרים חריגים, אלא לכל מקרה בו קיבל הקבלן סכומים גבוהים יותר; במקרה דנן יש להעמיד סכום ההשבה על סכום תביעת העובד (ולא מעבר לכך) לאור משך ההתקשרות הארוך והעובדה כי התובע לא בחר במסלול הקבלני.
לפסק הדין המלא

עב 1694/07 נח נגאוקר- יפתח גליל סטון בע"מ
משהוכח כי עובד פוטר, בין היתר, בשל העדרותו עקב המלחמה הרי שנפל פגם בפיטוריו; נפסק פיצוי כולל בסך 100,000 מתוכם 20,000 הוטלו על חברת כוח האדם, שהגם שלא היתה המעביד האמיתי, היתה מעביד פורמאלי ויכולה היתה להתערב בהליך הפיטורים.
לפסק הדין המלא

עע 442/07 דניאל פרייטג, רו"ח- יקותיאל רמר, רו"ח
חילוקי דעות בין השופטים באשר לתנאים מהם צומחת הזכות לתביעת השבה של מעסיק מקבלן שהוכר כעובד; אדלר בדעתו מפ"ד אייזק; צור- ליברלי יותר (בינתיים ניתנו פ"ד נוספים שבהם צור פרט דעתו, באוביטר!).
לפסק הדין המלא