עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עב 2715/07 זוהר מרדכי – עמית שירותי סיעוד רווחה ורפואה בע"מ
בעל מניות ודירקטור שביצע עבודה יומיומית בחברה – הינו עובד שלה למרות ששכרו לא חושב לפי היקף עבודתו, ושולם לו ללא הפרדה מהדיבידנד כבעל מניות ; הפסקת ההעסקה מקיימת את התכלית להכרה בעובד, לצורך חוק פ.פ.
לפסק הדין המלא


 עע 575/06 דן בן צבי- אלדר שני טכנולוגיות
הרחקה מיידית של עובד בכיר ממקום העבודה פוגעת בתדמיתו; נפסקו 30,000 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין.
לפסק הדין המלא

עב 6141/03 לונה חלאוי ואח'- מ"י- משרד החינוך
הכרה בעובדי קבלן כעובדי מדינה למפרע, מבלי שיהיה לכך להקים להם זכות להפרשי זכויות בגין העבר, אלא לצרכי ותק בלבד; בחינת זהות המעביד לפי תכלית מיקור החוץ- של אדם (ולא של שירות).
לפסק דין המלא

עב 3365/03 אבי אשכנזי – אימות חקירות (עמי מגן) 
חוקר פרטי לא הוכר כעובד של חברת חקירות ובכל מקרה – אם היה מוכר כעובד היתה חלה עליו חובת השבת השכר הקבלני העודף.
לפסק דין המלא

בשא 2794/08 נטוויז'ן בע"מ- רוית ברניב
חיוב תובעים לכמת ולשלם אגרה בגין סעד חלופי בכתב התביעה.
לפסק הדין המלא

עע 705/07 ד"ר גיורא הוידה- מדינת ישראל
ועדת מכרזים צריכה לתת משקל להרשעות קודמות של מועמד בפלילים או בדין משמעתי, או לקיומם של הליכים תלויים ועומדים נגדו; התעלמות מאלו מהווה עילה לפסלות המכרז.
לפסק הדין המלא

ברע 210/08 פלונית- פלונית 
מתן צו "אנטון פילר" לתפיסת פלטי מחשב של חברת כוח אדם שהובאו ראיות שהיא מפלה נשים בהריון באיתור מקומות עבודה עבורן, בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות סד"א, ובשל חשש להעלמת ראיות ועל מנת לאפשר תשתית ראייתית לצורך הגשת תביעה ייצוגית.
לפסק הדין המלא

עשם 9433/07 מדינת ישראל- מרינה אבשלומוב
לביה"ד למשמעת אין סמכות לחייב את המדינה לקבל חזרה לעבודה עובדת שפוטרה בפיטורי משמעת, ונפסלה לשירות לאחר הפיטורים.
לפסק הדין המלא 

א 7159/04 זבונט אברהם – עיריית ב"ש
גם אם המעביד הציבורי התרשל בכך שהתחייב לשלם לעובד פורש תנאים חריגים – אין לחייבו בפיצוי שכן לא נגרם נזק לעובד, שהרי התנאים לא היו מאושרים ממילא.
לפסק הדין המלא

עב 3233/05 דניאל מלכה- אברהם גד
משהוכח קיומו של הסדר הוגן בין בעל מסעדה למלצר, לפיו מקבל העובד שכר וזכויות העולות על שכר המינימום ומתבצע רישום מדויק של שעות העבודה והתשלומים- יש לראות בתשלומי תשר חלק מהשכר גם אם לא הועברו בקופת המעביד, בכל מקרה יש לדחות התביעה בשל חוסר תום לב והתעשרות שלא כדין ע"י העובדת.
לפסק הדין המלא

עב 1702/05 אוריצקי ז'רנה- מ"י- משרד הבריאות
עפ"י התקשי"ר, מיקור חוץ של שירות אינו מהווה פיטורי צמצום ולפיכך ההליך לפיטורי עובד עקב כך הוא פיטורים מסיבה מספקת; אין צורך להוכיח את החסרון הכלכלי במיקור החוץ; סעד האכיפה אינו דרך המלך.
לפסק הדין המלא

בשא 1205/08 כנען ימיני – המוסד לביטוח לאומי
לעובד אין זכות לעבור עם התקן למעביד אחר ; שינוי תקינה צריך להיעשות בזהירות ובדרך שנקבעה לכך בחוק ; הסכם למעבר התקן שלא אושר ע"י גורם מוסמך לא יאכף בהליך זמני.
לפסק הדין המלא 

סק 104/08 הסתדרות העובדים הכללית החדשה- עיריית יהוד
חברות בועד לא מקנה לעובד חסינות בפני פיטורים; משהוצע לעובדת תפקיד אחר אותו סירבה למלא- לא נפל פגם בהחלטה על פיטוריה ואין מקום ליתן צו מניעה נגד ההליך.
לפסק הדין המלא

עב 3787/03 עו"ד סולן שרין – עו"ד לוין רויטל
אי התערבות בהחלטת הממונה שלא להתיר פיטורי עו"ד, שעסקה בניהול תיקים פרטיים, משהוכח כי הדבר נעשה בידיעת המעבידה והמחלוקת היתה על מועד הדיווח על הטיפול בהם ולא על מצב הטיפול.
לפסק הדין המלא

עב 1574/06 חנן עמוס- מ"י- משרד האוצר, רשות המיסים
לעובד אין זכות קנויה לקבלת קביעות; על העובד מוטל הנטל להוכיח קיומו של תקן למשרה קבועה; סוגיית התקינה היא שיקול לגיטימי בהעסקת עובד; בפיטורים נפל פגם משום שלא נבדקו חלופות ולא נמסרה סיבת הפיטורים האמיתית; דרך המלך היא פסיקת פיצוי.
לפסק הדין המלא

סק 105/08 ההסתדרות הרפואית בישראל- שירותי בריאות כללית
החלפת הגורם המבטח את העובדים בביטוח אחריות מקצועית מצויה בסמכות המעביד, אך יש לה השלכות על זכויות העובדים; משהוכח כי קוים מו"מ ושיתוף של נציגות העובדים במכרז למבטח חדש וכי פרסום המכרז לא יביא לפגיעה בזכויותיהם- אין מקום למתן הצו המונע את הליכי המכרז; אין מקום להעברת הסכסוך לוועדה פריטטית גם בשל שיהוי, וגם כי ההליך הפריטטי ממילא מוצה.
לפסק הדין המלא 

עתם 1343/07 ש.א.י. מועדונים בע"מ- עיריית תל אביב- יפו
לבית הדין לעבודה סמכות לדון בעתירה מנהלית של מי שאינו צד של יחסי עבודה להפסיק העסקתו של עובד ע"י רשות שלטונית, כחלק מסעיף 24(א)(1א) לחוק בית הדין לעבודה.
לפסק הדין המלא

בשא 10944/07 אשר הלפרן- זאב כץ בכינוס נכסים
כאשר לא הוכח נזק או הסתמכות מצד בעל דין שכנגד- איחור של יום אחד בשל טעות במנין ימי הפגרה הוא טעם מיוחד להארכת מועד להגשת בר"ע.
לפסק הדין המלא

עב 2456/03 דן בהט- מדינת ישראל משרד המשפטים
זכותו של עובד לתשלום שעות עודפות ולחישוב דמי כלכלה להם זכאית עובדת שהיא אם, לא נובעת מהשוואת התנאים שבסעיף 4 לחוק השוויון, אלא מזכות השוויון הכללית (קרי: לא מהיותה זכות הורית).
לפסק הדין המלא