עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עב 2849/06 אבל יעל- האגודה למען שירותי בריאות הציבור
חובת קבלן כ"א לתת הודעה לעובדו על סכסוך בינו לבין משתמש שיש בו להביא לסיום הצבתו; פסיקת פיצוי בגין הפסד שכר שנגרם לעובד עקב אי מתן הודעה במועד+ פסיקת פדיון הודעה מוקדמת.
לפסק הדין המלא

עב 1794/03 שולה קרחי- מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
הענקת הטבה לפנים משורת הדין לעובדים מסויימים אינה מקנה לעובדים אחרים את הזכות לאותו הסדר, כאשר הוכח שוני בינם לבין הזכאים.
לפסק הדין המלא

דמ 5243/07 שחובצב ילנה- ב.ג. מוקד אבטחה בע"מ
עובד שעבד בחג מבחירה- אינו זכאי לדמי חגים; הנטל להוכיח שמדובר בבחירה הוא על המעביד. על אף שעפ"י הפסיקה אין לאפשר תשלום פדיון חופשה במהלך יחסי העבודה, ניתן להתיר תשלום כזה כאשר מדובר בעובד במשרה חלקית, אשר מתאפשר לו לנוח בתשלום בין יום עבודה אחד לאחר.
לפסק הדין המלא

עע 731/07 עמאד אבראהים- מועצה מקומית מע'אר
נטל ההוכחה על המעביד להראות כי בשל ניכויים מותרים משכר העובד יש להפחית את שיעור השכר בגינו ישולמו פיצויי הלנה; השכר המולן הינו השכר שיתקבל לאחר שיוכחו הניכויים האמורים.
לפסק הדין המלא

עב 6609/03 ריצ'ארד ניקל- סולו קומוניקציה מעבדות בע"מ
פסיקת פיצוי בסך 2 משכורות לעובד שפוטר מסיבות מסויימות בעוד שהמעביד נתן נימוק שונה לפיטורים; על המעביד חל השתק מלחזור בו מסיבת פיטורים שהתגלתה כבלתי נכונה.
לפסק הדין המלא

עע 528/07 מיכאל פיצחדזה – חברת דואר ישראל בע"מ 
הפחתת פיצוי שפסק ביה"ד האזורי בגין פיטורים שלא כדין, עקב אי בדיקת אפשרות ניוד, מ-19.5 משכורות ל-8 משכורות בלבד.
לפסק הדין המלא

עב 4668/06 סמדר כהן – מרים אדרי 
עובדת שהתפטרה לאחר הלידה לצורך הקמת עסק אינה זכאית לפיצויי פיטורים מכח סעיף 9 לחוק.
כדי להוכיח קיומה של תנית הגבלת עיסוק יש להראות כי זו נחתמה גם בחוזה החדש שהסדיר את יחסי העבודה בתקופת העבודה השניה; ציפיה להמשך התקשרות עם לקוחות תוכר כאינטרס בר-הגנה רק אם יתברר כי ניטלו באופן בלתי לגיטימי.
לפסק הדין המלא 

עב 8150/07 אלון בצלאלי – הבנק הבינלאומי הראשון לישראל
עובד שמיהר לביה"ד ושם שולם לו המגיע לו – לא זכאי להוצאות שיכול היה להשיג לו היה פונה במכתב דרישה.
לפסק הדין המלא

עב 2073/07 הסתדרות העובדים הכללית האגף לדמוקרטיה תעשייתית – עודד רובין להסתדרות, לארגוני עובדים ולוועדי עובדים זכות להתייצב בהליך כעותר ציבורי גם במקרים שאינם מוגדרים בסעיף 30(א) לחוק ביה"ד לעבודה, כאשר הוכח אינטרס ישיר בתוצאה (כאן – הצטרפות לתביעה כנגד עובד על רקע מימוש זכות ההתארגנות).
לפסק הדין המלא

דמ 5732/06 אביי טשגר- עיריית בית שמש
עולים חדשים ששולבו בעבודה במסגרת פרוייקט שיקום שנועד להקנות להם הרגלי עבודה- אינם עובדים, הגם שקיבלו גמלת הבטחת הכנסה, לאור מטרתה של ההתקשרות.
לפסק הדין המלא

עב 2616/02 כהן אהרון – שלמה א. אנג'ל בע"מ
תשלום תוספת גלובלית במקום תשלום ש.נ. מדווחות מהווה תשלום אמיתי בגין ש.נ. שאינו חלק מהשכר הקובע.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 7679/04 ג'ון פרדריק הנדריי – אכנומאן בע"מ ות.א.ת טכנולוגיות בע"מ
הזכות למימון טיסת מולדת הינה חלק מתשלום דמי הבראה (הוצאה הקשורה במימוש חופשה בפועל).
סכומים ששולמו לעובדים עבור חופשה במהלך תקופת העבודה במסגרת "שכר כולל" יקוזזו מסכומים הנתבעים על ידם, לאור העובדה שבמקרה דנן הוכח כי בנוסף להם נוצלה חופשה בפועל.
משתמש וחברת כ"א הוכרו כמעבידים במשותף של שני עובדים שהועסקו 16 ו-20 שנים בצידם של עובדי המשתמש.
לפסק הדין המלא

עב 2673/04 מוחי אולגה ואח' – משען בע"מ
עובד שבחר לסיים עבודתו תוך תשלום תנאים מוגדלים, במקום לקיים הליך משמעתי בגין חשד לגניבה אינו בגדר מפוטר, שכן מדובר בסיום עבודה מוסכם.
התקנת מצלמות לצורך אבטחה מפני גניבות אינה בגדר "הטרדה מינית" ואינה בגדר חדירה לפרטיות, משהמצלמות הוצבו באזורים פתוחים ובתום לב.
לפסק הדין המלא

סק 238/07 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – כנען ספא קופת חולים מאוחדת ואח'  תביעה על פי חוק הזכות לעבודה בישיבה שהוגשה נגד מעבידים שונים תתברר בדרך של תביעה רגילה כנגד כל מעסיק בנפרד משום שהיא מצריכה בירור עובדתי מקיף.
לפסק הדין המלא

עב 3352/04 יגאל זוהר- רשות הדואר
סירובו של עובד לבצע תפקיד אליו נויד כדין- אינו מזכה אותו בשכר עבודה; חיוב עובד בהוצאות משמעותיות (55,000 ש"ח) בגין הטחת האשמות סרק בממונים עליו.
לפסק הדין המלא