עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

בשא 4535/08 מזרחי ניסים ואח' – מ"י משרד הרווחה ואורט מכללות ובתי ספר לטכנולוגיה מתקדמת
 אין מקום להכריע בהליך זמני בשאלת זהות המעביד; אין מקום למנוע פיטורי עובדי צד ג' כאשר השירות אותו סיפק צד ג' למשתמש – לא מתקיים עוד.
לפסק הדין המלא 

עב  1045/06 קוטנקו מרינה – מרכז גריאטרי נאות כיפת הזהב בע"מ
האיסור על פיטורי עובדת שעוברת טיפולי פוריות מחייב הוכחה שהעובדת נעדרה לצורך הטיפול (ואינו איסור מוחלט); כשהעובד לא נעדר – ברור כי פיטוריו לא נבעו מהיעדרויות אלו.
לפסק הדין המלא

דמ 4213/06 קריצ'בסקי ולדימיר – ההסתדרות החדשה במרחב חיפה
תשלום דמי חבר / דמי טיפול להסתדרות לא כולל ייעוץ משפטי בתום תקופת העבודה; ההסתדרות חויבה לשלם לתובע פיצוי בשל טיפול רשלני בעניינו.
לפסק הדין המלא

עב (תא) 9557/04 רחל שרעבי- עו"ד בנימין צאירי  
משהוכחה מערכת יחסים ממושכת וכוללת בין התובעת לנתבע, במסגרתה רצה למסד את הקשר ביניהם והיא סירבה- נדחתה הטענה כי מדובר באונס או בניצול יחסי מרות בעבודה, ונדחתה תביעה עפ"י חוק למניעת הטרדה מינית.
כלל ההשתק השיפוטי מונע מבעל דין להעלות טענות עובדתיות סותרות.
לפסק הדין המלא

בשא (נצ) 2920/08 חוסין סולימאן- מ"י- משרד הפנים
ניתן להתייחס לטענות שהועלו בדיון משפטי כאל טענות שהועלו בשימוע.
לפסק הדין המלא

עב 8910/01 פנחס חוזז סוכנות לביטוח בע"מ – יוסי כהן ואח'

התערבות בית הדין בסעיף פיצוי מוסכם בגין הגבלת עיסוק והעמדת הפיצוי על סכום נמוך יותר, בשל העדר סבירות ומידתיות ובשל הפער בין יכולת המיקוח; אין לתת תוקף מלא לסעיף הפיצוי משום שהוא נועד להגן על הגבלה פסולה על חופש העיסוק; משהוכח חוסר תום לב מצד העובדים, שפעלו לניוד לקוחות לקראת עזיבתם – חויבו בפיצוי חלקי. חיוב עובדים בעלות חלקית של סכום הכשרתם בהתאם לפרק הזמן שעבדו לאחר ההכשרה.
לפסק הדין המלא

עע 624/07  I.R.I.L INVESTMENTS- M+W Zander Israel ltd
סמכות ביה"ד לעבודה לדון בתביעה בין 2 חברות, שאחת מהן היא חברת אני, שעילתה בקיומם של יחסי עבודה, לאור מהותה האמיתית של התביעה; פיצול הדיון באופן ששאלת יחסי עבודה תוכרע תחילה.
לפסק הדין המלא

עב יואל מורה, עו"ד – מ"י מנהל מקרקעי ישראל 
הכרה בקבלן כעובד לצורך גישה למכרז פנימי, בהסתמך על מבחני הפסיקה ועל פרשנות תכליתית שמטרתה לעודד אינטרס ההסתמכות של הפרט, ולא להנציח שיטת העסקה פסולה בשירות הציבורי.
לפסק הדין המלא

עע 376/08 נציב שירות המדינה – חיים בונן
התערבות בהחלטת האזורי שביטל השעיית עובד על ידי נציב שירות המדינה; גם אם אין בראיות כדי להרשיע בפלילים – יש בהן די להעמדה לדין משמעתי; ההחלטה להשעות לאחר שנסתיימה החקירה המשטרתית היא סבירה, וחלוף הזמן לא מצדיק התערבות בהחלטת השעיה.
לפסק הדין המלא

עב  2860/04 ליבנת עירית- חברת יבטח בע"מ
חברת אבטחה ומוטורולה הוכרו כמעבידים במשותף של מוקדנים, לאור מבחני כפר רות; טענת העדר יחסי עבודה המושמעת מפי קבלן כוח אדם- בניגוד לחוזה ולמצג כלפי צדדים שלישיים- נגועה בחוסר תום לב.
לפסק הדין המלא

עב (חי) 3422/05 גן גנית בע"מ – באסם מוסטפה כבהא
הגם שעובד פעל בחוסר תום לב בכך שניצל הזדמנות עסקית שנקרתה בדרכו והגיש הצעת מחיר בשם המתחרה כשידע מה המחיר שהוצע ע"י מעבידו הקודם כי טיפל באותה עסקה מטעמו – אין בכך כדי להצדיק צווי עשה להגבלת עיסוק. נפסק פיצוי בסך 13,000 ₪.
לפסק הדין המלא

עב (ים) 1064/03 ארפי אושרת ואח'- מ"י- הנהלת בתי המשפט
זכאות המתמחים בביהמ"ש לגמול ש"נ בגין עבודתם, דווקא בשל היותם בני מעמד חלש המועסק במתכונת לא שגרתית.
לפסק הדין המלא

בג"צ 1802/08 רס"מ יאיר חיים – המפקח הכללי, משטרת ישראל
אי התערבות בג"צ בהחלטת המשטרה לפטר שוטר לאחר 21 שנים, ללא שחיפשו לו תפקיד חלופי, משההחלטה נסמכה על נתונים ענייניים ומצויה במתחם הסבירות.
לפסק הדין המלא 

בשא 314/07 שרה אכשטיין- איגוד ערים לכבאות חולון, בת ים, אזור בע"מ
לכלל לפיו אין להעביר לבוררות נושאים מתחום משפט העבודה המגן, יש חריגים; במקרה דנן התקיימה בוררות קיבוצית שהעובדת נטלה בה חלק פעיל ולא טענה לחוסר סמכות במהלכה; לפיכך, אין הצדקה לביטול פסק הבורר.פגם בפיטורים פועל בשני מישורים- נפקות מעשה הפיטורים ונזקו של העובד; גם אם בהליך פיטורים מאוחר יש כדי לרפא את הפגם במעשה הפיטורים, אין בכך הכרח כדי לרפא נזק שכבר נגרם לעובד.
לפסק הדין המלא