עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עב 8444/07 דוד יגר – דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
הוראה בתקנון פנימי הקובעת כי לנאשם בהליך משמעתי אין זכות להיות מיוצג ע"י עו"ד, לא תקפה כאשר מדובר באישומים חמורים והליך שנוהל ללא ייצוג – בטל.
לפסק הדין המלא

עפ 71802/06 עזרא בן יצחק בדולח- מדינת ישראל

קבלן עצמאי שנהג כעובד הוכר כ"עובד ציבור" לענין הרשעתו בעבירות שוחד והפרת אמונים; המשפט הפלילי רשאי לשאוב מבחנים לזיהוי עובד מתחום דיני העבודה כל עוד אין הם מבחנים יחידים.
לפסק הדין המלא

עב 3382/06 רייכר מירב – דומיקאר בע"מ
על בסיס ראיות נסיבתיות חויב מעביד לשלם פיצויים בגין נזק ממוני ולא ממוני לעובדת בהריון שפוטרה; דחיית התלונה ע"י משרד התמ"ת בשל העדר ותק של 6 חודשים ואי העמדה לדין פלילי לא חוסמים קבלת התביעה במישור האזרחי. 
לפסק הדין המלא

תיק אז 862/02 עמנואל חגי- עיריית ראשון לציון

חיוב ההסתדרות בעוולת רשלנות עקב הפעלת מתכונת שביתה שגרמה לסיכון חיי אדם, הגם שהותר לה לשבות עפ"י החלטת ביה"ד הארצי; חיוב המעביד ברשלנות משום שלא עשה דיו למציאת פתרונות חלופיים להקטנת נזקי השביתה לציבור.
לפסק הדין המלא

עב 7810/06  דני דמיאני – משרד רואי חשבון גרינברג ושות'
כאשר מעביד פרטי טוען לפיטורים בעקבות מצב כלכלי המצריך צמצומים, די אם הונחה תשתית עובדתית לכאורית לכך שלא נותר בחברה תפקיד מתאים לעובד, כדי לקבל טענת המעביד בדבר הסיבה לפיטורים. אין מקום להתערב בשק"ד מעביד פרטי כאשר על פניו אין מדובר בפיטורין שנעשו בשרירות לב.
לפסק הדין המלא

עב  1840/02 פנחס לבקוביץ- יהודה רשתות פלדה בע"מ

תובע שנפסק לזכותו אחוז קטן מסכום התביעה (אך סך נומינלי גבוה יחסית), חויב ב-30,000 ₪ הוצאות משפט עקב התנהלותו.
לפסק הדין המלא

בג"צ 1800/07 לשכת עורכי הדין בישראל- נציבות שירות המדינה

האיסור בתקשי"ר להציג את התואר או הרשיון שאינם רלוונטיים לתפקיד שמבצע עובד המדינה- אינם בגדר פגיעה בחופש העיסוק; קיימת פגיעה בזכות לכבוד, אולם מדובר בפגיעה מידתית.
לפסק הדין המלא

עב  2019/08 שחף אבטחה 1989 בע"מ- פלורין קיסנר

ועדת תעסוקה מחוייבת לדון תחילה בשאלה אם פיטורי עובד נעשו בשל שירות המילואים ולאחר מכן בסעד הראוי; משלא נעשה כך- הוחזר הענין לועדה לצורך השלמה והנמקה.
לפסק הדין המלא

סק  1005/08 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ – הסתדרות העובדים הכללית החדשהכאשר בהסכם קיבוצי נכלל סעיף המתייחס לשינויים ארגונים, ויש בו גם סעיף שקט תעשייתי ומיצוי תביעות – לא ניתן לנקוט בצעדים ארגוניים בנוגע לשינויים מבניים.
לפסק הדין המלא

עב 1265/02 לאה מלכה ואח' – מ"י, משרד הבריאות

הגם שעובדות הוכרו למפרע כעובדות מדינה (מיום תחילת עבודתן, ולא מיום הגשת התביעה), אין הן זכאיות לפנסיה ע"פ חוק הגמלאות, משבוטחו בפנסיה צוברת ומשלא מונו כדין כעובדות מדינה.
לפסק הדין המלא


סק  110/08 הסתדרות המעו"ף – עירית כפר קאסם
חברי ועד שהועברו מחדריהם עקב פעילות ארגוניות – הוחזרו בצו לחדרים, משהוכח כי מדובר בהתנכלות מצד המעביד.
לפסק הדין המלא

בג"צ 9198/02 ההסתדרות הרפואית בישראל- היועץ המשפטי לממשלה
בחינת ההתחייבויות החוזיות בין הרופא לבי"ח בהתאם לדיני העבודה במשפט הפרטי.
לפסק הדין המלא