עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עב (ב"ש) 5050/04 סוזן טולדנו ואח' – גן כיף לי ואח'
משהמעביד ציין את ההריון במכתב הפיטורים – הורם הנטל הראשוני שהופר השוויון, ועובר הנטל למעביד להוכיח שלא היה קשר בין ההריון לפיטורים; אין חובה לגלות למעביד על דבר ההריון בזמן הקבלה לעבודה, אולם יתכן כי בשלב מאוחר יותר קיימת חובה שכזו, לצורך היערכות ותכנון כֹח אדם; נפסק פיצוי בסך 40,000 ₪ לעובדות שפוטרו במהלך החודש ה-5 להריונן (בנוסף לפיצוי ממוני).
  לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 9372/04 מרדכי סגל – עצמאות קלאסיק בע"מ

פסיקת פיצוי בשווי שכר עבודה בגין התקופה שעד הלידה ובתקופה המוגנת לעובדת בהיריון שפוטרה  יומיים לפני שמלאו  6 חודשים להעסקתה, תוך ניסיון לעשות back dating למרחק הפיטורים.
לפסק הדין המלא

     

עב (ת"א) 5508/06 רופא רפי – מירקם סוכנות לביטוח בע"מ ואח'
מפקח מטעם סוכנות ביטוח הוכר כעובד; יושמה הלכת יפהר ונפסק כי יש לקזז מסכום התביעה את השכר העודף הקבלני, מאחר והוכח השכר השכירי כעובד; שתיקתו של העובד כשנתיים לאחר ששונתה שיטת התגמול – מהווה הסכמה לפי הלכת יוחנן גולן, ולאור ההתפטרות המאוחרת לא מזכה בפיצויי פיטורים (במקרה דנן נפסקו פיצויי פיטורים משום שהעובד קיבל שכר נמוך מהמינימום).
לפסק הדין המלא

עע 616/07 אליאנס חברה לצמיגים (1992) בע"מ- מנחם גונדבי
הוטל על המעביד להוכיח קיומו של אישור לפי סעיף 14; האישור תופס רק כאשר ההפרשות בוצעו על מלוא השכר ומכל הרכיבים. (אין מענה לשאלה האם חלק מההפרשות כן יוכרו, בגין תקופת זמן בה הן בוצעו כדין!)
לפסק הדין המלא

בשא 5856/08 הסתדרות העובדים הלאומית – עובדיה כהן
בהעדר הוראה מפורשת המאפשרת שלילת פנסיה מגמלאי שהורשע בפלילים מחויב המעביד בהמשך תשלומי הפנסיה, למרות חוסר התקינות הציבורית שבכך; ניתן להגיש תביעת השבה ובקשה לעיקול זמני לגבי כספי הפנסיה.
לפסק הדין המלא

עב (ים) 1323/07 לוי יצחק- קרן מקפת מרכז לפנסיה
הסכם שאפשר לגמלאי בזק זכות בחירה נוספת ומאוחרת בין מסלולי פרישה- אינו תקף הן משום שלא אושר ע"י הממונה על שוק ההון והן משום שהוא יוצר חוסר שוויון בין הגמלאים לפורשים אחרים.
לפסק הדין המלא

סק (ב"ש) 1023/08, 1024/08 הסתדרות העובדים החדשה הכללית – מלון נופש מוריה אילת ואח'
רשימת העילות למחיקה על הסף בתקנות סדר הדין אינה רשימה סגורה; לביה"ד סמכות למחוק תביעה בשל ניצול לרעה של הליכי משפט; נמחקה תביעה של בעל דין שבאופן קבוע נמנע מהתייצבות ולא הציג אישורים רפואיים מלאים על כך.
לפסק הדין המלא


עסק 19/08 ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוני' חיפה – אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה רשאית לעשות שימוש מוקפד וזהיר בסכום קצוב מתוך כספי יעודה פנסיונית, עד להכרעה בשאלת חובתה לקבל הסכמת הארגון לשימוש בכספים.
לפסק הדין המלא

עע 383/07 קרן מקפת מרכז לפנסיה – לסלי פנחס וניט ושופרסל
אין מניעה לפטר עובד בתקופת מחלתו, לאחר מיצוי כל ימי המכסה החוקית שנצברו לו; אין חובה לאפשר לעובד ניצול מכסת מחלה חוזית או פדיונה.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 10545/06 ראובן קינן – איגוד ההיאבקות בישראל
לעובד אין זכות שיפוי ממעבידו לתשלום בגין פיצוי בו חויב בשל ביצוע עוולת לשון הרע; גם אם מדובר במעשה שנעשה תוך כדי עבודה, אמירת לשון הרע אינה חלק מיחסי השליחות.
לפסק הדין המלא

עב  9269/04 ענבר יצחק – ארזים השקעות בע"מ
פיטורי עובד מסיבות שקשורות לאובדן ממון לא נעשו ע"מ להתחמק ממימוש אופציות; הסכם אופציות המותנה בגיוס הון אינו מחייב את החברה לגייס הון גם אם שוויה מאפשר זאת.
לפסק הדין המלא