עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עב (ב"ש) 5050/04 סוזן טולדנו ואח' – גן כיף לי ואח' משהמעביד ציין את ההריון במכתב הפיטורים – הורם הנטל הראשוני שהופר השוויון, ועובר הנטל...

קרא עוד...

עב (ים) 3300/04 אלחרר יצחק- מ"י- נציבות שירות המדינה אף שנפל פגם בפיטורי עובד בחוזה מיוחד, הרי שלאור העובדה שהעובד ידע כי העסקתו עומדת להסתיים ובמסג...

קרא עוד...

עב 8444/07 דוד יגר – דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ הוראה בתקנון פנימי הקובעת כי לנאשם בהליך משמעתי אין זכות להיות מיוצג ע"י עו"ד, לא תקפה כאשר מ...

קרא עוד...

בשא 1862/08 גולן זוהר- או.אר.אס משאבי אנוש בע"מ אין מניעה לפטר עובד קבלן לפני תום 9 חודשים על מנת להמנע מכך שיהפוך להיות עובד המשתמש, ובכדי לאפשר למ...

קרא עוד...

עב (חי) 2676/03 שבת מירב – הנסון (ישראל) בע"מ עובדת שלא המציאה אישורים רפואיים כנדרש ע"פ החוק בגין העדרות לצורך טיפולי פוריות – לא זכאית ...

קרא עוד...

בשא 4535/08 מזרחי ניסים ואח' – מ"י משרד הרווחה ואורט מכללות ובתי ספר לטכנולוגיה מתקדמת  אין מקום להכריע בהליך זמני בשאלת זהות המעביד; אין ...

קרא עוד...

בשא 4535/08 מזרחי ניסים ואח' – מ"י משרד הרווחה ואורט מכללות ובתי ספר לטכנולוגיה מתקדמת  אין מקום להכריע בהליך זמני בשאלת זהות המעביד; אין ...

קרא עוד...

עב 2849/06 אבל יעל- האגודה למען שירותי בריאות הציבור חובת קבלן כ"א לתת הודעה לעובדו על סכסוך בינו לבין משתמש שיש בו להביא לסיום הצבתו; פסיקת פיצוי בג...

קרא עוד...

עב 2715/07 זוהר מרדכי – עמית שירותי סיעוד רווחה ורפואה בע"מ בעל מניות ודירקטור שביצע עבודה יומיומית בחברה – הינו עובד שלה למרות ששכרו לא...

קרא עוד...

עב 3007/05 אבירן שרית- יוניק הנדסה ומיזוג אויר בע"מ משהמועמדת לעבודה לא התקבלה לעבודה- לא ניתן לומר כי החוזה עימה בוטל, שכן לא נקשר כלל חוזה; במ...

קרא עוד...

עב 2301/00 המאר סמיר- טראוב תעשיית קופסאות בע"מ חישוב השכר הקובע של עובד שנעדר מן העבודה לרגל מחלה עפ"י ממוצע עבודתו בתקופה שקדמה למחלתו. לפסק הדין ...

קרא עוד...

עע (ארצי) 456/06 אוניברסיטת תל אביב- רבקה אלישע סעד האכיפה איננו הסעד המרכזי גם בפיטורים שנעשו שלא כדין, ואף בנסיבות קיצוניות. סעד זה ינתן רק כא...

קרא עוד...

עב (י-ם) 2941/03 אבישי שמר- אוניברסיטת תל אביב ביטול תנאי פרישה חריגים שניתנו לעובד בכיר שלא היו מגבלות על פיטוריו, מחמת העדר סבירות והיותם נוגדים את...

קרא עוד...

עדמ 18/06 דנדינו מרכז טכסטיל לאופנה בע"מ- ילנה ויבלי צמצום והבהרת הלכת רמתא- הזכאות לפיצויי פיטורים בחילופי מעבידים איננה אוטומטית, במקום שבו המנהלים...

קרא עוד...

עב 6534/07 סמדר אונה- חברת רזאל מערכות מחשבים צפון 1989 משהוכח כי עובדת עם מוגבלות לא היתה בעלת כישורים לבצע את התפקיד אליו נשכרה- אין היא זכאית להגנ...

קרא עוד...