עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2007

א 64840/04 מרציאנו מרדכי - מירס תקשורת בע"מ
שדר ששלח מעביד לעובדיו ובו הודיע להם על פיטורי עובד עקב הטרדה מינית (ללא פרסום שם העובד) אינו בגדר הוצאת לשון הרע, שכן חלה עליו הגנת 'אמת דיברתי' וכן הגנת תום הלב, המחייבת מעביד לנקוט בפעולות מנע והדרכה למיגור ההטרדה המינית
לפסק הדין המלא

עב 4615/03 ציון אלון - רשות שדות התעופה לישראל
המנהלים התורנים של מסופי הגבול היבשתיים הם עובדי חברת השמירה ולא עובדי רשות שדות התעופה, שכן חברת השמירה היא חברה למתן שירותים והיה כאן מיקור חוץ אותנטי  פונקציות. – על ההבחנה בין חברת כ"א לחברה למתן שירותים. – ניתוח פסיקת ביה"ד הארצי (כולל דברת שוואב).
לפסק הדין המלא

עב' 1089/05 מוגילבסקי ליודמילה - נורטק תעשיות מזון (1995) בע"מ
משנמסרה בביה"ד גרסה שונה ע"י העובדת מזו שהייתה בפני הממונה במשרד התמ"ת, יש מקום לבטל החלטת הממונה וליתן היתר בדיעבד לפיטורים.
לפסק הדין המלא

עב 3942/04 פרנס דוד - אברהם לב
העלאת טענת קיזוז ותשלום שכר ביתר רק לאחר סיום יחסי עבודה ובעקבות הגשת תביעה – טענה בחוסר תום לב של המעביד, ומשום כך – נדחתה. חיוב עובד בנזקים שגרם למעביד – רק כשהנזק נגרם בזדון או ברשלנות רבתי של העובד. כאן, לאור רמת הרשלנות – חיוב ב-50% מהנזק בלבד.
לפסק הדין המלא 

בש"א 4597/07 בן חנניה גילה - המוסד לביטוח לאומי
חוק שירות המדינה (משמעת) לא נותן מענה לשאלה מה קורה עם עובד בתקופת הביניים שעד להכרעה בשימוע שנעשה לו לפני השעיה דחופה: הוצאה לחופשה כפויה אינה מתישבת עם החוק על כן הוחזרה העובדת לעבודה עד לגמר הליכי השימוע.
לפסק הדין המלא

בש"א 3289/07 גרינברג דוב - קופת חולים מאוחדת
שימוש לרעה בהליכי בימ"ש (הגשת בקשה ומחיקת הליך קודם כדי "להחליף" מותב)- שיקול לאי מתן סעד אכיפה
לפסק הדין המלא

בש"א 2633/06 בורג אברהם - הסוכנות היהודית
זכות נלווית במהותה אינה שכר ואינה תוספת ועל כן המעביד רשאי לשנותה חד-צדדית, ללא שימוע, כשתכליתה לא מתמלאת עוד; משקיים הסכם מפורש שקובע את היקף הזכות- אין לפנות לנוהג כדי ללמוד על קיומה.
לפסק הדין המלא 

עב 6031/03 ג'מאל צלאחאת- לוטר בע"מ
אי חידוש רשיון העסקה של עובד שטחים בשל סירוב גורמים ביטחוניים הינו נסיבה שלמעביד אין שליטה עליה ולכן ניתוק ביחסים לא ייחשב כפיטורים.
לפסק הדין המלא