עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2007

בש"א 4492/07 עאוודה עבד אלחלים- מועצה מקומית כפר מנדא
משהוכח קיומה של עילה אובייקטיבית לפיטורי צמצום- אין מקום להיפוך נטלי ההוכחה בתביעה עפ"י חוק השיוויון.
לפסק הדין המלא

בשא 2560/06 גלינה (גלית) דורפמן- בנק לאומי לישראל בע"מ
אין עילה להגשת תביעה ייצוגית במקום עבודה מאורגן בו קיים הסכם קיבוצי.
לפסק הדין המלא

עב 9931/04 בן יעקב יובל- אסם תעשיות מזון בע"מ
משהוכח כי ע"ס הפרופיל הצבאי (בצד שיקולים לגיטימיים) נדחתה מועמדות של דורש עבודה, הופרו הוראות חוק השיוויון, שכן ההחלטה "הוכתמה" בשיקולים זרים; נפסק פיצוי בסך 20,000 ש"ח.
לפסק הדין המלא

עב 7348/05 מאיר איתן- ועד עובדי מלון הילטון תל- אביב
אין מקום לחייב ועד בהפרת חובת הייצוג ההוגן רק משום הכללת שמו של עובד ברשימת מפוטרי צמצום, כשהוכח כי הוצעה לו עבודה אחרת והוא סרב; הועד אמנם לא קיים עם העובד שיחה בה התריע על כך, אולם גם אם היה עושה כן- לא היה בכך לשנות את החלטת הפיטורים.
לפסק הדין המלא

עב 1371/05 פנחס חנו- יריב בן עזר
הגם שהחוק חל על נהג טרקטור, והגם שהוכחו שעות הנוכחות, לא הוכחו שעות העבודה בפועל; משמדובר בעובד שקיבל גמול עבור כל שעת עבודה בהתאם להסכם עם המעביד- תביעתו לתשלום מכוח החוק נגועה בחוסר תום לב, לפחות לעניין נטלי ההוכחה.
לפסק הדין המלא

בש"א 2057/07 סמר אבו אלהיג'א- המועצה המקומית אעבלין
זכותו של עובד לשימוע בפיטורי צמצום קטנה ככל שניתנה לנציגות העובדים זכות לטעון בשמו במישור הקיבוצי; משתוכנית הבראה מבוצעת טיפין טיפין הופך ההליך הקיבוצי לאישי ועל כן משתנים השיקולים לפיטורי העובד, ויש להרחיב את זכות השימוע שלו.
לפסק הדין המלא

עע 182/07 מיקרוסופט ישראל בע"מ- רוני גרושקה
פיטורי עובד בתום לב אינם מהווים "סיכול" זכותו למימוש אופציות.
לפסק הדין המלא

עב 2158/03 איוניר מיכה- כרמל אולפינים בע"מ
מתן תוקף ל"סעיף גדרון" שהוכנס בחוזה מאוחר למועד תחילת ההתקשרות בין הצדדים, למפרע ממועד תחילת ההעסקה; דחיית תביעת השבה של מעביד לתשלומי יתר שקיבל העובד כקבלן, וקבלת טענת קיזוז.
לפסק הדין המלא

עב 10228/02 שמואל אורנבוך- דו קופ טכנולוגיות בע"מ
פסיקת פיצוי בסך 7 משכורות לעובד שעזב מקום עבודה לטובת ניהול חברת הזנק, על אף דחיית טענותיו למצג שווא והטעייה, מכוח חובת תום הלב ואי התחשבות במצבו האישי בעת הפיטורים.
לפסק הדין המלא

תיקונים בחוק עבודת נשים
ביום 7.8.07 פורסמו שני תיקונים לחוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954, אשר מצטרפים לשורה ארוכה וחשובה של תיקונים שנערכו בחוק בעשור האחרון. מרבית התיקונים ייכנסו לתוקף ביום 7.9.07.
לנוחותכם, העלינו לצפיה את נוסח התיקונים כפי שפורסמו ב"רשומות", וכן את נוסח החוק העדכני.
להרחבה לחץ כאן 

עב 2126/04 עיד שירותי בטיחות בתעבורה בע"מ- עותמאן ככהא
העובד חויב בפיצוי מוסכם בסך 90,000 ₪ בגין הפרת חוזה עבודה לתקופה קצובה, ובגין קיום החוזה שלא בתום לב.
לפסק הדין המלא

עב 1388/04 מזל אדרי- מדינת ישראל- משרד הפנים
מנהלת מזנון במשרד הפנים הוכרה כעובדת מדינה בחוזה מיוחד, למרות שלא היה תקן לתפקיד, אך לאור הוראות החשכ"ל המאפשרות העסקה במשרה לא תקנית; שכרה הקובע כעובדת נקבע על פי אומדן שכר ראוי, משלא הוצג ע"י המעביד תחשיב חלופי.
  לפסק הדין המלא

בג"ץ 7716/05 פלונית- פלוני
פיצויי הפיטורים נצברים במשך כל תקופת העבודה (ולא בסיומה בלבד) ולכן הגם ששולמו לאחר הגירושין לבעל – יש לכמתם כחלק מפירות הנישואין. 
לפסק הדין המלא