עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2007

עדכוני פסיקה וחקיקה 2007

עב 3814/02 לבייב בוריס- שמיר י. איתן  (1990) בע"מ משהוכח שהסכם (שנרשם) חסר את יסוד ההסכמה שכן לא חתם עליו גורם מוסמך מטעם המעביד- אין ההסכם מהוו...

קרא עוד...

עב 3888/03 רות זוארץ- מדינת ישראל- נציבות שירות המדינה פסילת החלטת וועדת מכרזים שלא שקלה שיקולי העדפה מתקנת, ולא דנה כראוי ביישום ההנחיה לייצוג הולם ...

קרא עוד...

בש"א 4492/07 עאוודה עבד אלחלים- מועצה מקומית כפר מנדא משהוכח קיומה של עילה אובייקטיבית לפיטורי צמצום- אין מקום להיפוך נטלי ההוכחה בתביעה עפ"י חוק השי...

קרא עוד...

בש"א 4492/07 עאוודה עבד אלחלים- מועצה מקומית כפר מנדא משהוכח קיומה של עילה אובייקטיבית לפיטורי צמצום- אין מקום להיפוך נטלי ההוכחה בתביעה עפ"י חוק השי...

קרא עוד...

בל 734/04 נעמה צ'רנוביצקי - המוסד לביטוח לאומי חישוב דמי לידה עבור עובדת שמשתכרת מעמלות מכירה לא ייעשה ע"פ 3 חודשים שקדמו ללידה, אלא ע"פ ממוצע ההשתכר...

קרא עוד...

עב' 1701/03 אריה גרינבאום - חברת גב ים לקרקעות בע"מ בהיעדר ראיות להבטחה למתן פיצוי בגין ירידת ערך האופציות – לא ניתן להסתמך על הפרשה במאזן כראי...

קרא עוד...

א 64840/04 מרציאנו מרדכי - מירס תקשורת בע"מ שדר ששלח מעביד לעובדיו ובו הודיע להם על פיטורי עובד עקב הטרדה מינית (ללא פרסום שם העובד) אינו בגדר הוצאת ...

קרא עוד...