בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2012
ביום 8.1.12, באופן מפתיע, ובהוראת ועד העובדים, פרצה שביתה כללית במוסכי חברת רכבת ישראל. משמעות ההוראה היתה השבתה מיידית של קו אשקלון-בנימינה וקו ראשונים-לוד באופן שיצאו מחצית מהרכבות המתוכננות לאותו היום. למחרת איימה השביתה לגרום גם להשבתת התנועה באופן מלא בקווים נוספים רבים בין ערים ראשיות שונות ובהמשך להשבתת תנועת הרכבות באופן מלא בכל רחבי הארץ. העילה לשביתה היתה הודעת סמנכ"ל בחברה, עם מינויו לתפקיד, על העברת העובדת אשר שימשה כעוזרת אישית לקודמו בתפקיד, לתפקיד אחר, הכל בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי. מיד עם היוודע ההוראה, הרכבת, המיוצגת על ידי משרדנו, פנתה לבית הדין לעבודה בבקשה דחופה לצווים ארעיים במעמד צד אחד ולצווים זמניים להחזרת תנועת הרכבות לסדרה. הטענה השביתה הפראית עליה הורתה נציגות העובדים עומדת בניגוד גמור ומוחלט להסכמות אליהן הגיעו שר התחבורה ויו"ר ההסתדרות בדבר שקט תעשייתי מלא במשך קיומו של מו"מ ביניהם בנושאים העומדים במחלוקת בין הצדדים. בדיון שהתקיים ביום 9.1.12, קיבלה נציגות העובדים את המלצת בית הדין (מותב בראשות כב' השופטת לקסר) לבטל את הוראתה להשבית את מוסכי החברה, לשוב לעבודה מלאה וסדירה ולא לשבש את עבודות המוסכים.
(ס"ק 11- 05- 20420, החלטה מיום 9.1.2012)