בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2012
ביום 7.3.12 נחתם הסכם פשרה תקדימי בין עיריית תל אביב לבין רופא בכיר שעבד בבית החולים איכילוב כ"כונן חוץ" (רופא שמבצע בבית החולים כוננויות בלבד) במשך 15 שנים. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (השופטת רוית צדיק) נתן תוקף של פסק דין חלקי להסכם הפשרה.

 
הרופא הבכיר, שיוצג ע"י משרדנו, ביצע במשך 15 שנים כוננויות במחלקה בה הועסק בבית החולים, בהיקף של 4 כוננויות מדי חודש. הרופא תבע את העירייה בטענה כי על אף שהיה עובד העיריה לא שולמו לו במהלך עבודתו זכויותיו הסוציאליות כעובד: דמי הבראה, דמי חופשה, השתתפות בהוצאות נסיעה ופיצויי פיטורים המגיעים לו, לאחר שהתפטר לאור הפחתת מספר הכוננויות.


בתחילה טענה העירייה כי כיוון שהתובע עבד רק כ"כונן חוץ" ולא במהלך המשמרות הרגילות, הוא אינו זכאי לזכויות להן זכאי עובד מכח חקיקת המגן. עם זאת, לאחר שבית הדין לעבודה הבהיר לנציגי העירייה כי לא יוכל לקבל טענה לפיה עובד איננו זכאי לזכויותיו הבסיסיות, הסכימה העירייה לשלם לתובע דמי הבראה, דמי חופשה ופיצויי פיטורים, בסך כולל של 33,000 ₪.   


שאלה נוספת שטרם ניתנה בה הכרעה, היא האם הרופא הבכיר זכאי גם לזכויות מכוח ההסכמים הקיבוציים החלים על הרופאים (הפרשות לקרן פנסיה, קרן השתלמות וכו'). בית הדין טרם הכריע בסוגיה זו, שעדיין תלויה ועומדת, ואשר גם לה עשויות להיות השלכות תקדימיות על מעמדם של כונני החוץ.