בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2012
ביום 16.5.2012 ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (כב' השופטת שרה מאירי), במסגרתו נדחתה תביעה שהוגשה נגד ערוץ הספורט ע"י פרילנסר, שעתר להכיר בו כעובד ערוץ הספורט, וכן עתר לתשלום סכומים מצטברים הנובעים מכך, על סך של  363,745 ₪.

בפסק דינו קיבל בית הדין במלואן את טענות ערוץ הספורט, אשר יוצג ע"י משרדנו ופסק כי התובע היה קבלן עצמאי ולא עובד.

בית הדין קבע, כי התובע אמנם ביצע עבודה שהיא חלק מפעילותו העיקרית של הערוץ – אבל עשה זאת כעצמאי ולא כשכיר. ביה"ד נתן משקל לריבוי הגורמים להם נתן התובע שירותים, להעדר התלות הכלכלית בין התובע לערוץ, לתמורה הגבוהה שקיבל, לעובדה שהתובע דיווח לרשויות המס על היותו בעל עסק עצמאי וכן לעובדה שהשירותים לא ניתנו לערוץ במתכונת קבועה.

בית הדין דחה את טענתו של התובע כאילו נכפה עליו לעבוד כקבלן עצמאי. גרסתו של התובע (לרבות הטענה כי חתימתו על החוזה שנערך עימו, זויפה) נמצאה לא אמינה. נפסק כי התובע הסתיר במכוון מסמכים רבים ומסר גרסאות סותרות לגבי נסיבות החתימה על החוזה. מאידך, מצא ביה"ד את עדות נציגי הערוץ כאמינה ביותר. הוכח כי לתובע ולעובדים נוספים הוצע לעבור לעבוד כשכירים, אבל בעוד אחרים נענו להצעה -  התובע דחה אותה, בעיקר משום שקיבל סכומים משמעותית יותר גבוהים כקבלן עצמאי (למעלה מ- 45% יותר מהשכר שקיבל עובד שכיר).

לפיכך, דחה בית הדין את כל רכיבי התביעה.

(עב' 10716/09 אורן פכר נ' ערוץ הספורט)