בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2011
עובד שפוטר מעבודתו בחברה, הגיש תביעה לתשלום פיצויי הלנת פיצויי פטורים בשל עיכוב של כחמישה חודשים במועד שחרור כספי הפיצויים מפוליסת ביטוח המנהלים שלו. מאחר שבמועד סיום יחסי העבודה שילמה החברה לעובד מענק עודף מעבר לפיצויי הפיטורים להם היה זכאי על פי חוק, וזאת כנגד התחייבותו להימנע מתביעות נגד החברה, הגישה החברה באמצעות משרדנו תביעה כנגד העובד להשבת הסכומים העודפים ששילמה מעבר לפיצויים כחוק. ביה"ד הדין נתן תוקף של פס"ד להסדר פשרה, לפי תביעת העובד נדחתה במלואה, והעובד השיב לחברה חלק מהסכום העודף שקיבל מהחברה, בגין הפרת התחייבותו להימנע מתביעות.

(ס"ע 5546-12-10 ואדים סרגייב נ' אורקל ישראל)