בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2011
משרדנו טיפל החודש בסכסוך קיבוצי בין חברת רכבת ישראל בע"מ לבין ההסתדרות העובדים החדשה וועד עובדי הרכבת.בעקבות ריבוי מקרי תאונות ברכבת, בחודש אפריל 2011, הודיע שר התחבורה, מר ישראל כץ, כי אם לא יקבל תוכנית כללית לשיפור בטיחות תנועת הרכבות תוך ארבעה חודשים תיסגר חברת הרכבת עד לביצוע תוכנית שכזו.

באותו יום ובאופן מיידי הכריזה ההסתדרות על סכסוך עבודה בחברה. כחלק מפעולות המחאה של העובדים, נערכה הפגנה של כארבע מאות עובדים מול ביתו הפרטי של מר אורי יוגב, יו"ד דירקטוריון החברה, ביישוב מכבים. כיוון שדובר בהפגנה ללא אישור כדין, הוזמנה משטרת ישראל למקום. במקום התפתח דין ודברים בין המפגינים לבין המשטרה בסיומו נעצרו שמונה עובדים (מתוכם ארבעה חברי וועד ובכללם נעצרה יו"ר הוועד הארצי גב' אדרעי).

בהמשך לאירועים אלו, בשעות הערב, מסר חבר ועד העובדים הודעה לפיקוד הרכבת לעצור את תנועת הרכבות החל מאותו לילה.

מייד לאחר הודעה זו, הרכבת, המיוצגת על ידי משרדנו,  פנתה לבית הדין לעבודה בבקשה דחופה לצווים ארעיים במעמד צד אחד ולצווים זמניים להחזרת תנועת הרכבות לסדרה.

באישון לילה קיבלה כב' השופטת לקסר את בקשת הרכבת והוציאה צווים האוסרים על השבתת תנועת הרכבות עד לדיון שנקבע לשעות הבוקר שלמחרת.

בדיון, קיבלה נציגות העובדים את המלצת בית הדין (מותב בראשות כב' השופטת לקסר) לשוב לעבודה מלאה, ובמסגרת הסכמות אליהם הגיעו הצדדים התחייבה נציגות העובדים כי "היה ותתעורר בעיה כלשהי שבעטיה יסברו העובדים כי קמה להם זכות לנקוט צעדים ארגוניים כלשהם, יודיעו על כך מיד לבית הדין, קודם נקיטת כל צעד כאמור."

(ס"ק 11- 05- 20420)