בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2011
משרדנו טיפל החודש בסכסוך קיבוצי בין מורי המכינות באוניברסיטת בן גוריון לבין ארגון הסגל הזוטר המייצג את המורים. המורים פתחו בשביתה בדרישה לשיפור תנאי עבודתם. במסגרת השביתה נמנעו המורים מעריכת שיעורי הכנה לקראת בחינות הבגרות; מבדיקת בחינות מתכונת ומבדיקת בחינות בגרות שנערכו לסטודנטים. האוניברסיטה גייסה עובדים חלופיים מקרב עובדיה להשלמת מטלות ההוראה אולם המורים החזיקו שלא כדין בבחינות שנערכו טרם השביתה, לא פרסמו הציונים בהן ובכך מנעו מהסטודנטים קבלת הציון הסופי הדרוש להם לצורך הרשמה לשנה"ל הקרובה.

האוניברסיטה, המיוצגת על ידי משרדנו,  פנתה לבית הדין לעבודה בבקשה לחייב את הארגון  ואת המורים להשיב את הבחינות, לצורך בדיקתן על ידי מורים שאינם מעורבים בסכסוך. בהמלצת בית הדין (מותב בראשות כב' השופט טווינה) ולאור הנזק הגדול שהיה צפוי להגרם לסטודנטים - חזרו השובתים לעבודה והתחיבו להשלים את מטלות ההוראה תוך שבוע מיום הדיון.  

(ס"ק (ב"ש) 16075-06-11)

 
עובדת שפוטרה הגישה תביעה כנגד עובד בגין אירוע של הטרדה מינית וכן נגד המעסיק, ומנכ"ל המעסיק באופן אישי, לכאורה בגין טיפול לקוי, הפרת חובות מעביד בבירור ההטרדה והתנכלות שהובילה לפיטוריה. ביה"ד קיבל את בקשת משרדנו וסילק את התביעה האישית כנגד מנכ"ל המעסיק על הסף, לאחר שקיבל את הטענה שהחוק למניעת הטרדה מינית, וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לא מטילים חבות אישית אזרחית על נושאי משרה בתאגיד אלא חבות פלילית בלבד, שממילא לא הייתה רלוונטית לתיק האזרחי הנדון.

(תע"א (ת"א) 4563-10)